Poniedziałek, 21 maja 2018. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

Kennkarte- karta rozpoznawcza dla Generalnego Gubernatorstwa

2015-04-27 12:33:54 (ost. akt: 2015-04-27 12:39:18)
Kennkarte Leokadii Łubińskiej, zbiory Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu o/ MWM w Sierpcu , sygn. MB/AH/1209.

Kennkarte Leokadii Łubińskiej, zbiory Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu o/ MWM w Sierpcu , sygn. MB/AH/1209.

Podziel się:

Jak wspomniałem w materiale ubiegłotygodniowym, część ziem polskich po agresji Niemiec hitlerowskich we wrześniu 1939 roku została wcielona do Rzeszy, z części zaś utworzono Generalne Gubernatorstwo [Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete – Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich] – jednostkę administracyjno – terytorialną utworzoną na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 z mocą obowiązującą od 26 października.

Generalne Gubernatorstwo podzielono na pięć jednostek administracyjnych – dystryktów [Distrikt]: krakowski, lubelski, radomski, warszawski i galicyjski. Dystrykty dzieliły się na powiaty [Kreis]. Zlikwidowano polską administrację, pozostawiając tylko polską policję jako jednostkę pomocniczą przy policji niemieckiej oraz sądy rozpatrujące drobne sprawy karne dotyczące Polaków oraz sprawy cywilne między Polakami. Nieniemieccy mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli 15 rok życia zaopatrzeni zostali w nowy dokument tożsamości jakim była Kannkarta. Był to arkusz cienkiego kartonu o wymiarach ok. 29,4×14,0 cm złożony w dwóch miejscach tak, że powstawała trzykartkowa „książeczka” o wymiarach 14,0 x 9.8 cm. Kennkarty Polaków miały kolor szary, Żydów i Cyganów żółty; Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów i Górali (traktowanych jako ludność pochodzenia niemieckiego – Goralenvolk) niebieski. Dokumenty mniejszości oznaczone były dodatkowo literami: J (Żydzi), R (Rosjanie), W (Białorusini), K (Gruzini), G (Górale), Z (Cyganie). Do wydania Kennkarty niezbędne były: wniosek ubiegającego się, metryka, dowód osobisty, ewentualnie świadectwo ślubu. Polaków obowiązywało złożenie pod przysięgą oświadczenia o aryjskim pochodzeniu. Wielu mieszkańców Bieżunia, wcielonego wtedy do Rzeszy, w ramach akcji przesiedleńczej zmuszonych zostało do opuszczenia własnych domów, znajdując dach nad głową u zupełnie obcych ludzi w różnych miejscach Generalnego Gubernatorstwa. Jedną z takich osób była Leokadia Łubińska, z domu Gręda, której Kennkarta znalazła się w zbiorach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu pod numerem inwentarzowym MB/AH/1209. Dokument jest dwujęzyczny. Na stronie pierwszej umieszczono centralnie napis: GENERALGOUVERNEMENT/GENERALNE GUBERNATORSTWO/ KENNKARTE/KARTA ROZPOZNAWCZA. Na stronie drugiej, od góry znajdowały się następujące rubryki:

1. Kennort/ Miejsce wystawienia – fioletowy stempel : Wawrzeńczyce.
2. Kreish./Starostwo powiat. – fioletowy stempel: Miechów ; Distrikt/Okręg – wpis ręczny czarnym atramentem : Krakau [Kraków].
3. Kennummer/numer rozpoznawczy – wpis ręczny czarnym atramentem: 1821.
4. Gültig bis/ważne do – fioletowy stempel: 11. Sep. 1948 [ 11. września 1948].
5. Name /Nazwisko – wpis ręczny czarnym atramentem: Łubińska.
6. Geburtsname( b. Ehefrau)/Nazwisko panieńskie (u mężatek) – wpis ręczny czarnym atramentem: Gręda.
7. Vorname/imię – wpis ręczny czarnym atramentem: Leokadia.
5. Geboren am/ Urodzony(a) w dn. – wpis ręczny czarnym atramentem: 9. Dezember 1907 [9. grudzień 1907].
6. Geburtsort/Miejsce urodzenia – wpis ręczny czarnym atramentem: Bieżuń/ Kreish/Starostwo pow.: Sichelberg [Sierpc]/ Distrikt/ Okręg: Ostpreussen [Prusy Wschodnie]/ Land/ Kraj: Deutschland [Niemcy].
7. Beruf/Zawód – wpis ręczny czarnym atramentem: erlentner/wyuczony – Landwirtin- rolniczka/ ausgeübter/ wykonywany – Landwirtsfrau- gospodyni wiejska.
8. Religion/ Wyznanie – wpis ręczny czarnym atramentem: röm.kath. – rz.kat.
9. Besondere Kennzeichen/Szczególne znaki rozpoznawcze – wpis ręczny czarnym atramentem: keine – żadne.
10. Veränderliche Kennzeichen/zmienne znaki szczególne – fioletowy stempel: fehlen [brak].
Na stronie trzeciej obok czarno-białego zdjęcia Leokadii Łubińskiej, w ujęciu en face, ostemplowanego okrągłą, fioletową pieczęcią z godłem III Rzeszy w środku i napisem po obwodzie: GENERAL GOUVERNEMENT DER LANDKOMMISSAR IN KAZIMIERZA WIELKA [Generalne Gubernatorstwo Komisarz powiatowy w Kazimierzy Wielkiej], znajdują się odciski palców wskazujących(prawej i lewej dłoni [Rechter Zeigefinger i Linker Zeigefinger]) oraz poniżej własnoręczny podpis[Unterschrift des Kennkarteninhabers] właściciela Kennkarty wykonany czarnym atramentem, który składany był przy jej odbiorze (w omawianym przypadku 11 IX 1943 roku). Dla Wawrzeńczyc organem właściwym [Ausstellende Behörde] do wydania Kennkarty był Urząd Powiatowy w Kazimierzy Wielkiej, co miało odbicie w odpowiednim fioletowym stemplu. Całość uwierzytelniała okrągła pieczęć jw. i podpis nieczytelny [Unterschrift des ausfertigenden Beamten] przedstawiciela władz powiatowych.
Na stronie czwartej umieszczono cztery rubryki zatytułowane: AMTLICHE VERMERKE – UWAGI URZĘDOWE, dotyczące miejsca zamieszkania posiadacza karty rozpoznawczej [Der Kennkarteninhaber], w tym jedną wypełnioną: in/ w – Wawrzeńczyce; Kreish. – Miechów, co uwierzytelniono okrągłą, fioletową pieczęcią [Dienstsiegel] - GENERAL GOUVERNEMENT/LANDGEMEINDE WAWRZEŃCZYCE/GMINA WIEJSKA/ WAWRZEŃCZYCE oraz podpisem urzędnika urzędu meldunkowego[Unterschritt der Meldebehöre].
Stronę piątą przeznaczono również na AMTLICHE VERMERKE – UWAGI URZĘDOWE. W tym egzemplarzu znalazł się fioletowy stempel informujący o dokonaniu wymiany dokumentu (po wojnie) z nieczytelnym podpisem. Na stronie szóstej umieszczono dwujęzyczne, pogrupowane w czterech punktach objaśnienia [ ZUR BEACHTUNG/ UWAGI] obowiązujących przepisów dotyczących posługiwania się kartą rozpoznawczą. W dolnej części strony znalazła się informacja o drukarni: Staatsdruckerei Warschau [Drukarnia państwowa Warszawa].
Na koniec rozwikłanie jeszcze jednej zagadki. Dlaczego poniżej zdjęcia właścicielki Kennkarty znajduje się prostokątne, nieregularne wycięcie? Udało się ustalić, iż usunięcie z karty rozpoznawczej okrągłego stempla z godłem III Rzeszy było oznaczeniem faktu dokonania wymiany (już po wyzwoleniu w 1945 roku) okupacyjnej waluty (500 zł) na nowe złote polskie.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB