Wtorek, 22 maja 2018. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Regulamin plebiscytu – „Najlepszy Lokal w Mieście”

2016-05-27 09:45:33 (ost. akt: 2016-05-30 09:48:33)

Podziel się:

Art. 1. ORGANIZATOR Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Żuromińskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1.Lokale do plebiscytu zgłaszają czytelnicy sms-owo lub na profilu społecznościowym Kuriera Żuromińskiego
2. W każdej chwili trwania plebiscytu własciciele lokalu mogą zgłościć rezygnację z udziału w Plebiscycie
3. W Plebiscycie głosują Czytelnicy Kuriera Żuromińskiego którzy:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 19.04.2016 r. do 12.06.2016 r.. do godz.23.55.
2. Plebiscyt ma charakter otwarty.

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU

1. Każdy lokal otrzyma przydzielony numer porządkowy. Lokale wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiane na łamach kurierzurominski.pl oraz w Kurierze Żuromińskim w okresie trwania Plebiscytu.
2. Głosować można wysyłając wiadomości sms. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę sms-ów.
3. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości sms będzie odbywać się na nr 7148 w treści należy wpisać KZ.NLM. oraz numer przypisany lokalowi (np. 1). Przykład: Żeby zagłosować na lokal nr 1 trzeba wysłać smsa o treści „NLM.KZ.1” na numer 7148.
Lista lokali

1. Al ARRAB
2. Bachus
3. Biesiadowo
4. Gringo
5. Kluchy z puchy
6. Kurant
7. Zacisze
8. U Rucińskich


5. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT.

Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcą Plebiscytu zostanie lokal, który otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez sms-y). Zwycięzca otrzyma tytuł „Najlepszego Lokalu w Mieście” wraz z pamiątkowym dyplomem i prezentacją lokalu w wydaniu Kuriera Żuromińskiego

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z
Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem
tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem
jest Organizator.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

6. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą
przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na
rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i
po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych
lub niezależnych od Organizatora;

c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Plebiscytu.

9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowych www.kurierzurominski.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Gazetę Olsztyńską oraz prawo powszechnie obowiązujące.Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB