Czwartek, 28 maja 2020. Imieniny Augustyna, Ingi, Jaromira

Regulamin Plebiscytu na Małego Księcia i Małą Księżniczkę 2016

2016-06-03 16:36:22 (ost. akt: 2016-06-03 16:44:38)

Podziel się:

Art. 1. ORGANIZATOR Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Żuromińskiego spółka : "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia za pośrednictwem Facebooka lub na adres redakcja@kurierzurominski.pl
2. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko dziecka, jego wiek i miejsce zamieszkania
3. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
4. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach www.kurierzurominski.pl
5. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na zdjęcie do tytułu mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 3.06.2016r. do 3.07.2016 r. do godz.23.55.
2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU
1. W Plebiscycie biorą udział zdjęcia nadesłane do dnia 30.05.2015r. do godz. 23.59 na adres redakcji.
2. Każde zdjęcie otrzyma przydzielony numer porządkowy. Zdjęcia wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiane na łamach www.kurierzurominski.pl oraz w Kurierze Żuromińskim w okresie trwania Plebiscytu.
3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
5. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 7148 w treści należy wpisać: głosując na chłopca - KZ(kropka)MKE(kropka) oraz numer przypisany zdjęciu (np. 1), głosując na dziewczynkę: KZ(kropka)MKA(kropka) oraz numer przypisany zdjęciu (np. 1). Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 zł brutto.
Lista numerów
chłopcy
1. Sebastian 4 miesiące z Żuromina
2. Michał z Lubowidza 1 rok
3. Maciek 2 lata z Sarnowa
4. Jakub 7 lat Bieżuń
5. Mateusz z Żuromina 6 lat
6. Igor z Żuromina 5 lat
7. Maciek 4 lata Bieżuń
8 Paweł 5 lat Kuczbork Osada
9. Bartosz 7 lat Gradzanowo Włościańskie
10. Antoni 1,5 roku Żuromin.
11. Szymonek Żuromin 2 miesiące
12. Kacper z Żuromina 9 miesięcy
13. Igor z Bieżunia 4 latka
14. Krystian 3 latka Kliczewo Małe 
15. Bartosz 6 lat z Żuromina
16. Patryk 2 lata z Kuczborka
17. Jasiu 2,5 roku z Grodziska Mazowieckiego
18. Jakub 7 lat z Żuromina
19. Bartosz 4 lata Żuromin
20. Antoni 2 lata z Dąbrowy
21. Dominik 1 rok i 9 miesięcy z Lubowidza
22. Bartoszek 3 latka Lutocin
23. Alanek 4 lata Radzanów
24. Ksawery 2 latka z Chamska
25. Yahya Kajetan Younis 7miesiecy
26. Kacper 4 miesiące Żuromin
27. Aleksander 1,5 roku Żuromin
28. Adaś 2,5 miesiąca Żuromin
29. Miłosz 2 lata Lutocin
30. Igor 8 lat Żuromin
31. Aleksander 6 lat Lutocin
32. Dominik 5 lat Lutocin
33. Wojtuś 2 lata z Kuczborka
34. Franek 5 lat Gdańsk
35. Paweł z Gościszki 1 rok
36. Alan Seroki 2 lata
37. Oliwier 3 latka Żuromin
38. Kacper z Boguszewca 7 lat
39. Adam 8 lat z Lubowidza
40. Franio z Kuczborka 3 lata
41. Jakub z Franciszkowa 4 lata
42. Kacper Kliczewo Duże 4 lata
43. Michał 6 lat Kliczewo Duże
44. Mikołaj z Cieszk 18 miesięcy
45. Szymon 5 miesięcy z Żuromina

dziewczynki
1. Bianka 2 lata z Chraponi
2. Lena 2 miesiące Franciszkowo
3. Anastazje 2 lata z Żuromina
4. Amelia z Franciszkowa 5 lat
5. Lenka 4 lata z Przeradza Nowego
6. Iga ze Stawiszyna – Zwalewa, 1 rok
7. Tosia 3 lata z Gościszki
8. Zuzanna 5 lat Bieżuń
9. Weronika 4,5 miesiąca z Żuromina
10. Iga 2 miesiące z Gołuszyna
11. Zuzanna 8 lat Łaszewo
12. Julka 4 miesiące Kuczbork Osada
13. Zuzia 4 lata Kuczbork Osada
14. Julia 5 lat Gradzanowo Włościańskie
15. Laura z Żuromina lat 5
16. Julia Żuromin 4 lata
17. Natalka 8 lat.
18. Julia 5 lat Suchy Grunt
19. Amelia 2 latka z Żuromina
20. Maja 6 lat z Żuromina
21, Aleksandra 2,5 roku Żuromin
22. Julka 6 lat z Żuromina
23. Maja 5 miesięcy z Grodziska Mazowieckiego
24. Wiktoria z Nowej Wsi 9 lat
25. Zuzia z Lutocina 7 lat
26. Zuzia 8 miesięcy z Żuromina
27. Zosia 1 rok i 4 miesiące z Pietrzyka
28. Nikola 13 miesięcy Olszewo
29. Natalia 17 miesięcy z Chraponi
30. Maja 6 lat Siemiątkowo
31. Wiktoria Roksana 4 lata Seroki
32. Maja 11 miesięcy Żuromin
33. Agata z Żuromina 5 lat
34. Maja z Przeradza Wielkiego 6 miesięcy
35. Pola 5 lat Gdańsk
36. Zosia 6 miesięcy z Dąbrowy
37. Amelia z Gołuszyna lat 6
38. Emilia 5 lat z s'Hertogenbosch z Holandii
39. Joanna 8 lat Bagienice Duże
40. Zuzia 7 lat Zuromin
41. Maja 7 lat z Lubowidza
42. Maja 3 latka z Żuromina
43. Maja z Boguszewca 4 lata
44. Ania 9 lat z Cieszk
45. Nikola 5 lat Kliczewo Duże
46. Weronika 8 lat Kliczewo Duże
47. Zosia 1,5 roku Siemcichy/Warszawa


Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcami Plebiscytu zostaną chłopiec i dziewczynka, którzy otrzymają najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y). Zwycięzcy otrzymają sesję zdjęciową i jej publikację w wydaniu Kuriera Żuromińskiego
Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z
Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem
tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem
jest Organizator.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

6. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą
przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na
rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i
po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych
lub niezależnych od Organizatora;

c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Plebiscytu.

9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronach internetowych www.kurierzurominski.pl