Czwartek, 4 czerwca 2020. Imieniny Christy, Helgi, Karola

Regulamin plebiscytu "Mój czworonożny przyjaciel"

2016-09-07 13:39:07 (ost. akt: 2016-09-07 13:41:55)

Podziel się:

Art. 1. ORGANIZATOR Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca Kuriera Żuromińskiego spółka :  "MAZOWIECKIE MEDIA" Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, NIP: 7393586293, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres redakcja@kurierzurominski.pl
2. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię zwierzaka;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko właściciela;
- numer telefonu do kontaktu.
3. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
4. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie kurierzurominski.pl
5. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na zdjęcie do tytułu mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 5.09.2016r. Do 16.10. 2016r. do godz.23.55.
2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU
1. W Plebiscycie biorą udział zdjęcia nadesłane adres mailowy redakcji.
2. Każde zdjęcie otrzyma przydzielony numer porządkowy. Zdjęcia wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawiane na łamach Kuriera Żuromińskiego oraz na stronie internetowej kurierzurominski.pl w okresie trwania Plebiscytu.
3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
5. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 7148 w treści należy wpisać: kz(kropka)mcp(kropka) oraz numer przypisany zdjęciu. Np. Żeby zagłosować na zdjęcie z numerem 1 trzeba wysłać smsm o treści kz.mcp.1
Koszt jednego SMS-a wynosi 1 zł + VAT

Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcą Plebiscytu zostanie zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z
Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem
tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem
jest Organizator.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z
uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

4. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich
otrzymania przez Organizatora.

6. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą
przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na
rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i
po tym czasie zostaną zniszczone.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w
stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły
wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych
lub niezależnych od Organizatora;

c)udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i
szkody tym spowodowane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności
jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie
Plebiscytu.

9. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora
oraz na stronach internetowych kurierzurominski.plKomentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB