Sobota, 22 września 2018. Imieniny Maury, Milany, Tomasza

Młoda osoba za ubezpieczenie płaci mniej

2017-10-11 12:00:00 (ost. akt: 2017-10-12 15:06:19) Artykuł sponsorowany

Podziel się:

Jeśli chcemy mieść polisę na życie, towarzystwo ubezpieczeniowe prawie zawsze będzie brało pod uwagę nasz wiek. Ten jeden czynnik ma spory wpływ na wysokość płaconej składki, ale nie on sam, bo nasza metryka nie oznacza automatycznie z góry określonego przedziału cen. Co zatem kryje się za wiekiem ubezpieczonego?

Z wiekiem łączą się także wyłączenia odpowiedzialności, a dokładniej możliwość odmowy przystąpienia do polisy. Granicą minimalną jest zazwyczaj próg pełnoletniości, natomiast o maksymalnej decyduje konkretny produkt polisowy, którego wytyczne zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wiek w zależności od umowy

W ubezpieczeniach na życie rozróżniamy dwa rodzaje umowy – podstawową oraz rozszerzoną, przy czym podstawa jest jedna, a dodatków może być kilka. Aby wykupić dodatek, trzeba najpierw być w posiadaniu wersji podstawowej, czyli ochrony finansowej na wypadek naszej śmierci. Wówczas środki z polisy otrzymują nasi najbliżsi.

Z umowami dodatkowymi jest zgoła inaczej – także pod względem wieku ubezpieczonego. Najpierw jednak kilka faktów o rozszerzeniach. Każda następna umowa oznacza z jednej strony podniesienie płaconej składki (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej bądź rocznej – w zależności od wyboru), a z drugiej zwiększa zakres posiadanej ochrony m.in. o:

• rehabilitację,
• uszkodzenie ciała,
• leczenie szpitalne,
• wizytę pielęgniarki,
• poważne zachorowanie.

Przeglądając Ogólne Warunki Ubezpieczenia dowolnego produktu polisy na życie łatwo zauważyć, że istnieje nawet kilkanaście opcji – niektóre z nich są do siebie łudząco podobne, ale w gruncie rzeczy odnoszą się do innych zdarzeń, które towarzystwo interpretuje osobno. Stąd warto mieć jak najwięcej dodatków, aby być maksymalnie chronionym nie płacąc wygórowanych kwot – często, szczególnie w przypadku młodych osób, różnice wynoszą 30-40 zł w skali miesiąca, a zakres ochrony jest nieporównywalnie większy.

Zasada jest prosta – ponieważ podstawa odnosi się wyłącznie do śmierci ubezpieczonego, ryzyko to jest obliczone przez towarzystwo na wyższą granicę wieku, nawet do 75. roku życia. Po tym czasie ubezpieczonemu wygasa polisa, a ten, który chciałby się ubezpieczyć, może jedynie skorzystać z wariantu bezterminowego, ale tego typu produkt posiada już znacznie bardziej ograniczony zakres ochrony.

Dodatki z kolei są obarczone szacunkowo większym ryzykiem, np. zdiagnozowanie nowotworu, więc z reguły ich ważność trwa krócej do 60. czy 65 roku życia. Po tym czasie wygasają, a ubezpieczony może nadal korzystać z zakresu samej podstawy mając ubezpieczenie na życie z www.rankingubezpieczennazycie.pl.

Ankieta medyczna dla młodych

Chcąc wykupić ubezpieczenie na życie przez internet na www.rankingubezpieczennazycie.pl
czy stacjonarnie, będziemy poproszeni przez agenta o wypełnienie formularza, gdzie znajdują się szczegółowa pytania o nasze zdrowie. Jest to tzw. ankieta medyczna wymagana zarówno przy zawieraniu ubezpieczenia indywidualnego, jak i grupowego. Wyniki ankiety, podobnie jak wiek, mogą spowodować odmowę sprzedaży polisy przez towarzystwo, ale dzieje się tak tylko w wyjątkowych i skrajnych sytuacjach.

Jeśli zainteresowany polisą spełnia wymogi wiekowe, ale w przeszłości miał zdiagnozowany nowotwór czy udar mózgu, towarzystwo ma prawo odmówić sprzedaży co najmniej umowy dodatkowej uwzględniającej właśnie taki przypadek. A co, gdy w ankiecie medycznej zataimy chorobę? Warto pamiętać, że ubezpieczyciele mają prawo wglądu w naszą historię chorobową u lekarzy i na tej podstawie są w stanie odmówić wypłaty świadczenia. Podanie nieprawdy w ankiecie medycznej to zresztą jedno z głównych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w dokumencie OWU.

Młoda osoba zapłaci mniej za polisę, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce musi spełniać także inne warunki – „nienaganna” ankieta medyczna, liczba wykupionych dodatków czy poziom sumy ubezpieczenia. Poza tym śmierć młodej osoby z przyczyn naturalnych jest o wiele mniej prawdopodobna, stąd ubezpieczyciele stosują mniejszą skalę ryzyka, co przekłada się na niższą składkę. Kwota ta jednak rośnie wraz z wiekiem ubezpieczonego, dlatego umowę polisową warto zawrzeć jak najwcześniej.

Warto pamiętać, że przystępując do ubezpieczenia we wczesnym wieku, można za kilka lat spodziewać się nie tylko wzrostu składki, ale i promocji i rabatów, jakie Towarzystwa ubezpieczeń stosują wobec swoich długoletnich klientów, co rekompensuje ewentualne zwyżki z tytułu indeksacji, czyli zwiększenia składki spowodowanej coroczną zmianą poziomu inflacji.