Sobota, 20 kwietnia 2019. Imieniny Agnieszki, Amalii, Czecha

PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE

2018-07-06 12:00:00 (ost. akt: 2018-07-06 12:34:06)

Podziel się:

Na terenie powiatu żuromińskiego funkcjonuje 27 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 38 dziećmi. Wśród nich znajdują się rodziny spokrewnione i rodziny niezawodowe. Czym się różnią? Jak tworzą się takie rodziny?

Coraz częściej słyszymy o przypadkach, kiedy rodzice zaniedbują swoje dzieci. Wówczas może dojść do sytuacji, w której sąd ograniczy lub odbierze prawa rodzicielskie. Co wtedy dzieje się z dziećmi?
Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. To właśnie ta instytucja zajmuje się pieczą zastępczą. Jest to najbardziej wskazana forma opieki nad dziećmi - poza rodziną biologiczną. Zaspokajane są tam ich potrzeby emocjonalne, bytowe i zdrowotne. Właśnie w rodzinnych formach pieczy zastępczej dziecko znajdzie miłość, ciepło, zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej możliwość prawidłowego wychowania. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe i zawodowe.
Pierwszą z nich tworzy najbliższa rodzina (dziadkowie, pradziadkowie, czy rodzeństwo). Pieczę może pełnić osoba samotna bądź małżeństwo. W rodzinie zastępczej może przebywać dowolna ilość dzieci.
Rodzina zastępcza niezawodowa tworzona jest przez dalszą rodzinę dziecka lub osoby niespokrewnione z nim. Pieczę może pełnić osoba samotna bądź małżeństwo. W takiej rodzinie nie może przebywać w tym samym czasie więcej niż trójka dzieci. W tym przypadku potencjalni opiekunowie muszą odbyć szkolenie.
Trzecią formą jest rodzina zastępcza zawodowa i tworzą ją osoby niespokrewnione z przyjmowanym dzieckiem. W tej rodzinie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność. W tym przypadku również wymagane jest szkolenie. Rodzina zastępcza zawodowa dzieli się na: zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i specjalistyczną.
Inną alternatywą dla dzieci, które nie mogą przebywać z rodziną biologiczną jest rodzinny dom dziecka. Ich pobyt jest zazwyczaj długotrwały. W rodzinnym domu dziecka może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci. Rodzice zastępczy zanim podejmą się pełnienia pieczy zastępczej muszą również odbyć szkolenie.
W każdej z wyżej wymienionych form rodzinnej pieczy zastępczej dzieci mogą przebywać do ukończenia 18 roku życia, a po uzyskaniu pełnoletności nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczą.
Na terenie powiatu żuromińskiego funkcjonuje obecnie 27 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 38 dzieci. Wśród nich są rodziny spokrewnione i rodziny niezawodowe.
Rodzinie zastępczej jest udzielane świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka w wysokości 694,00 zł w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1052,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Ponadto rodziny zastępcze na każde dziecko w wieku do 18 roku życia otrzymują dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie. W przypadku rodzinnego domu dziecka i rodziny zastępczej zawodowej opiekunowie dodatkowo otrzymują wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie. Rodzinie, która sprawuje funkcję rodziny zastępczej nad pełnoletnim podopiecznym,
również przysługuje określone świadczenie do czasu kontynuowania nauki (nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia).
Poza rodzinną formą opieki nad dzieckiem istnieje instytucjonalna piecza zastępcza. W naszym powiecie nie funkcjonują całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. W przypadku orzeczenia przez sąd o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej pracownicy PCPR poszukają odpowiedniej instytucji na terenie innych powiatów, a niekiedy również w innych województwach. Do końca czerwca w domach dziecka umieszczonych zostało 11 dzieci z powiatu żuromińskiego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie nadal poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych, którzy przyjęliby dziecko do swojego domu.

Paula Borkowska
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB