Poniedziałek, 26 sierpnia 2019. Imieniny Ireneusza, Konstantego, Marii

STABILNA SYTUACJA BEZROBOCIA

2019-01-30 12:01:36 (ost. akt: 2019-01-30 12:04:32)

Podziel się:

RYNEK PRACY\\\Na koniec grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie zarejestrowanych było 2480 osób bezrobotnych, w tym 1373 kobiety (55,36% ogółu). – W ubiegłym roku zanotowaliśmy sporo podjęć pracy – mówi Joanna Hajdas.

Porównując sytuację ze stanem z grudnia 2017 r., kiedy zarejestrowanych było 2537 osób bezrobotnych, w tym 1427 kobiet (56,25%) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 2,25 %. Znaczący spadek 12,5 % odnotowano w roku 2017 w odniesieniu do 2016 roku.
- Myślę, że teraz jest mniejszy spadek, bo sytuacja już się ustabilizowała. Wpłynęło na to wiele czynników, m.in. odejścia na emeryturę, demografia, polepszająca się sytuacja na rynku pracy – podaje Joanna Hajdas dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. Poprzedni rok był stabilny, spadek bezrobocia jest raczej równomierny.
Dyrektor wyjaśnia, iż stopa bezrobocia jest to wyrażony w procentach stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo tj. pracujących i bezrobotnych (bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Miernik obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny.
- W Żurominie jest 2480 bezrobotnych, stopa wynosi 14,3 proc. W Mławie jest ok. 2 tys. i stopa wynosi ok. 5 proc. Ale u nas jest mało osób, które są ogólnie zatrudnione, przeciętne wynosi 3570 osób. W Mławie jest ponad 11 tys. osób zatrudnionych, stąd taka różnica, choć miasta dzieli zaledwie niecałe 40 kilometrów – mówi Hajdas.

Struktura bezrobotnych

Analiza danych z PUP pozwala stwierdzić, że w roku 2018 nadal utrzymuje się wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (60,4%). Bez pracy były 393 osoby do 25 roku życia, 1498 długotrwale bezrobotne, 578 osób powyżej 50. roku życia. Bez kwalifikacji zawodowych pozostawało 865 bezrobotnych, a bez doświadczenia zawodowego 639. Były też 464 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka i 460 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia. Zarejestrowanych było także 58 niepełnosprawnych.
W gminach sytuacja bezrobotnych kształtuje się różnie. W Bieżuniu zarejestrowanych było 319 osób bez pracy, w tym 159 kobiet, 109 osób do 30. roku życia, 75 powyżej 50 roku życia, a długotrwale bezrobotnych - 172 osoby. W Kuczborku pracy nie miały 322 osoby, w tym 184 kobiety, 96 osób powyżej 50 roku życia, 96 do 30. roku życia. Długotrwale bez pracy pozostaje 190 mieszkańców. Z kolei w Lubowidzu pracy nie miało 507 osób, w tym 298 kobiet. 159 osób jest w wieku do 30. roku życia, 122 powyżej 50 roku życia, a długotrwale bez zajęcia pozostało 310 osób. Z kolei w Lutocinie pracy w zeszłym roku nie miało 230 osób (146 kobiet, 94 osoby poniżej 30. roku życia, 33 powyżej 50 roku życia i 141 długotrwale bezrobotnych. Podobnie sytuacja wygląda w gminie Siemiątkowo – 205 bezrobotnych, w tym 93 kobiety, 69 osób do 30. roku życia, 44 powyżej 50. roku życia i 144 osoby długotrwale bezrobotne. W Żurominie bez pracy było w minionym roku 897 osób, w tym 493 kobiety, 237 mieszkańców poniżej 30. roku życia i 245 powyżej 50. roku. Długotrwale bezrobotnych
zarejestrowanych było 542 mieszkańców.

Wiek i wykształcenie bezrobotnych

W minionym roku, w porównaniu z poprzednim, zauważalny spadek zanotowano wśród osób w wieku 45-54 lata (z 19,0% do 17,9%). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29,1% ogółu). Natomiast najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 60 i więcej lat (3,9%). Z kolei analizując podział osób bezrobotnych pod względem wykształcenia zaobserwowano brak większych zmian w stosunku do roku ubiegłego. Nadal najwięcej jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,9%) oraz gimnazjalnym i poniżej (26,1%). Jest to grupa znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie nastąpił wzrost udziału osób w tej grupie (z 25,4% do 26,1 %) oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (z 21,6% do 22,8%) .W stosunku do poprzedniego roku spadł udział osób w ogólnej liczbie bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (z 12,1% do 11,9%), oraz zasadniczym zawodowym (z 29,7% do 27,9 %).
W 2017 r., wykształcenie wyższe miały 283 osoby, policealne i średnie zawodowe – 548 osób, średnie ogólnokształcące – 307, zasadnicze zawodowe – 753 osoby, a gimnazjalne i poniżej – 646 osób. W minionym roku 279 bezrobotnych miało wykształcenie wyższe, 565 policealne i średnie zawodowe, 296 średnie ogólnokształcące, 693 zasadnicze zawodowe i 647 gimnazjalne i poniżej.

Staż pracy

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wybór pracownika przez pracodawcę jest doświadczenie zawodowe. Trudności z podjęciem zatrudnienia mają osoby bez doświadczenia, czyli takie które nie pracowały lub z krótkim stażem pracy. W strukturze osób bezrobotnych na koniec 2018 r. największe grupy reprezentowały osoby bez stażu (19,1%) oraz osoby ze stażem od 1-5 lat (27,6%). Wśród osób bezrobotnych najmniej liczną grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby posiadające długoletni staż pracy – powyżej 30 lat (1,5%).

Czas pozostawania bez pracy

Jak podkreśla dyrektor PUP, szczególne znaczenie dla osób bezrobotnych ma długość czasu pozostawania bez pracy. Zbyt długi okres pozostawania bez pracy wpływa bowiem negatywnie na sytuację ekonomiczną bezrobotnego, a także degradację kwalifikacji i umiejętności, obniża prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia. W 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrósł udział procentowy bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy (z 15,0% do 18,9%), oraz bezrobotnych zarejestrowanych od 3 do 6 miesięcy (z 13,9% do 14,6%). Natomiast zmalał (z 15,4% do 13,7%) udział bezrobotnych zarejestrowanych 1-3 miesięcy, (z17,1% do 15,7 %) bezrobotnych zarejestrowanych od 6 - 12 miesięcy oraz (z 31,5% do 30,2% ) bezrobotnych powyżej 24 miesięcy.

Napływ i odpływ bezrobotnych

W 2018 r. zarejestrowano (napływ) 2833 osoby, a wyrejestrowano (odpływ) 2890 osób. Odpływ z ewidencji był wyższy od napływu o 57 osób. Napływ zmalał w 2018r. w porównaniu do 2017r. o 361 osób tj. 11,3 %, natomiast odpływ bezrobotnych zmalał o 665 osób tj. 18,7 % w stosunku do poprzedniego roku. Zestawienie danych liczbowych dotyczących napływu i odpływu z rejestru bezrobotnych wskazuje, utrzymywanie się w okresie wiosenno – letnim tendencji zwiększonego odpływu niż napływu. Niewątpliwie wynika to z sezonowości prac w budownictwie i rolnictwie.
Odpływ bezrobotnych na rynku pracy jest jednym z elementów charakteryzujących działalność Urzędu Pracy. W 2018 r. z ewidencji urzędu wyłączono ogółem 2890 osób. Spośród bezrobotnych wyłączonych z ewidencji w 2018 r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które podjęły pracę. Z powodu tego wyłączono 1742 osoby, co stanowiło (60,3 %). W 2017 roku osoby, które podjęły pracę stanowiły (55,2%). Drugą przyczyną wyłączenia z ewidencji bezrobotnych jest niepotwierdzenie gotowości do pracy – 325 ( 11,2% ogółu odpływu). W 2017 r wyłączono z powyższego tytułu 563 osoby tj, (15,8% ogółu odpływu). Przyczyny wyłączeń są rożne – od podęcia pracy, przez niepotwierdzenie gotowości do pracy, rezygnację, rozpoczęcie szkoleń, po rozpoczęcie stażu czy odmowę propozycji pracy lub innej formy pomocy.
- W ubiegłym roku więcej osób podjęło pracę, choć ofert pracy nie wpłynęło do nas więcej – podaje Hajdas.

Niepełnosprawni

Grupą ludności odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem pracy są osoby niepełnosprawne, dla których praca stanowi źródło dochodów, ale przede wszystkim jest skutecznym sposobem rehabilitacji społeczno – zawodowej. W 2018r. w ewidencji osób niepełnosprawnych było o 4 osoby więcej (61) niż w 2017 r. (57). W 2016 r. zaś było ich 80.

Agnieszka Orkwiszewska

Komentarze (5) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Ferdek Kiepski #2672771 | 37.248.*.* 31 sty 2019 11:30

  Nie ma pracy dla osób z moim wykształceniem

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. serce i rozum #2672729 | 5.173.*.* 31 sty 2019 10:52

  Ta instytucja powinna być dawno zlikwidowana

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Shamman #2672479 | 88.156.*.* 30 sty 2019 21:51

  Te precyzyjne wyliczenia robią wrażenie... Ale dlatego są precyzyjne, bo w tym urzędzie nic się nie robi prócz wyliczeń. Liczyć przez 8 godzin. Nooo, może 5, bo przecież trzeba przez ten czas spędzony w "pracy" coś wypić, zjeść i obrobić du*ę sąsiadce.

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. Benek #2672287 | 31.0.*.* 30 sty 2019 17:00

   Wysokie acz stabilne brawo xD

   Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz