środa, 13 listopada 2019. Imieniny Arkadii, Krystyna, Stanisławy

POMOC SPOŁECZNA W 2018 ROKU

2019-07-08 12:00:00 (ost. akt: 2019-07-08 12:20:29)

Podziel się:

INFORMACJE\\\ W Gminie i Mieście Żuromin zadania pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko–Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, z kolei świadczenie wychowawcze „500 +” i fundusz alimentacyjny realizuje Urząd Gminy i Miasta Żuromin.

Na 1 stycznia 2018 r. 568 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne, a na 31 grudnia - 496 rodzin, czyli o 72 rodziny mniej. W sumie pomoc obejmował a na początku roku 1.117 dzieci, a na koniec roku 765, tj. mniej o 352 dzieci. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 1 516 569,33 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 498 088,00 zł.
Świadczenia wychowawcze
Jak wiadomo, celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie, po spełnieniu odpowiednich warunków i kryteriów. Na początku 2018 r. 1.115 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec roku - 1.033 rodziny. Kwota wypłaconych świadczeń w 2018 roku wyniosła 10.147.618,50. W 2018 r. koszty obsługi świadczenia wyniosły 143.764,54 zł.
Jak czytamy w „Raporcie o stanie gminy Żuromin” za 2018r., realizując „Program Rodzina 500+” w niewielkim stopniu zetknięto się ze świadczeniami nienależnie pobranymi przez mieszkańców gminy, które to były następstwem nieterminowego zgłaszania uzyskanych dochodów przez beneficjentów. Nienależnie pobrane środki były spłacane na bieżąco w całości lub w oparciu o decyzje rozkładające należność na raty. W 2018 r. dłużnicy spłacili jak na razie 1.375 zł, stąd też kwota tych zaległości nie jest wysoka i na dzień 31 grudnia minionego roku wynosi 8.525 zł.
Świadczenie Dobry Start
To druga z form pomocy, jaką dostawali mieszkańcy gminy Żuromin w minionym roku. Program Dobry Start (tzw. 300+) to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Przysługuje na uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole (tzw. zerówki), studentów oraz uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
Realizacja programu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a jego koszt ponoszony przez gminę wynosi 10 zł za jedno dziecko, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. W 2018 r. ze tego świadczenia skorzystały 1.764 osoby w 1.211 rodzinach. Koszt obsługi programu wyniósł 17.640 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w minionym roku otrzymało 120 osób w 75 rodzinach. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wniosła 570.181,92 zł. Koszty obsługi wniosły 17 105,46 zł.
W niektórych przypadkach środki zostały pobrane nienależnie, dlatego wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy prowadzono postępowania wyjaśniające. Kluczowymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych, a mającymi szczególny wpływ na zwiększenie ściągalności są m.in. wnioski kierowane do Prokuratury z art. 209 § 3 Kodeksu karnego, jako zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, wnioski z art. 209 § 1 Kodeksu karnego o popełnieniu przestępstwa, wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika, wnioski o zatrzymanie prawa jazdy. Do końca minionego roku prokuratura wszczęła postępowanie wobec 49 dłużników, umorzyła postępowanie wobec 18 dłużników alimentacyjnych, odmówiła wszczęcia postępowania wobec 3 dłużników, zawiesiła postępowanie wobec 7 dłużników oraz przesłała akt oskarżenia do Sądu wobec 10 dłużników z terenu gminy Żuromin.
AO


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB