środa, 11 grudnia 2019. Imieniny Biny, Damazego, Waldemara

O AFRYKAŃSKIM POMORZE ŚWIŃ

2019-08-09 12:00:00 (ost. akt: 2019-08-12 13:31:00)

Podziel się:

INFORMACJE\\\ W odpowiedzi na apel służb weterynaryjnych oraz samorządowców publikujemy poniżej kilka istotnych informacji dotyczących Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), skierowanych dla hodowców. Nasz powiat znajduje się w żółtej strefie.

POZA OBSZAREM OBJĘTYM RESTRYKCJAMI
Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:
1.Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
2.Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
3.Zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.
4.Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
5.Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
6.Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
7.Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
8.Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
9.Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość- nie mniejsza niż 1m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
10.Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
11.zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

NA OBSZARACH OBJĘTYCH RESTRYKCJAMI
Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:
1.Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi.
2.Utrzymywanie świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta kopytne.
3.Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
5.Wyłożenie mat dezynfekcyjnych lub zapewnienie niecek dezynfekcyjnych przed wjazdami/wyjazdami do gospodarstwa, stałe utrzymywanie ich w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
6.Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami/wyjściami do gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami/wyjściami z budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, stałe utrzymywanie ich w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
7.Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
8.Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
9.Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
10.Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
11.Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
12.Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których utrzymywane są świnie.
13.Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

W GOSPODARSTWACH,W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ ŚWINIE, OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ ZAKAZ:
1.Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
2.Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne i odłowie tych zwierząt.
3.Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym da dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.
4.Wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba ze tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt:
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w spełnianiu powyższych wymagań, powiatowi lekarze weterynarii:
1)zgodnie z art. 48 b ust.1 pkt. 1 ww. ustawy będą wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w określonym terminie albo
2)zgodnie z art. 48 b ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy będą mogli wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą, czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni czy też ubojowi na użytek własny,
3)zgodnie z art. 48 b ust. 3 będą wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1
4)za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa

Oprac. AO


Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Ola #2775228 | 5.172.*.* 10 sie 2019 20:56

    Osoby odpowiedzialne za wydawanie decyzji na wielkopowierzchniowe chlewnie i kurniki powinny być przygotowane na wypadek ASF czy ptasiej grypy, powinny funkcjonować odpowiednie służby do zwalczania a nie takie bzdurne mówienie by zaangażować OSP lub inni rolnicy pomagali. Mówię otwarcie skoro nie mają pojęcia do podejmowania decyzji odnośnie wydawania zezwoleń na hodowlę wielkopowierzchniową to teraz niech sami biorą się do roboty, wtedy zrozumieją i odpowiednio powinni być obciążeni kosztami wywozu i utylizacji zwierząt. Tak niestety Panowie i Panie z Ministerstwa Rolnictwa, ministerstwa Ochrony Środowiska lekarze weterynarii i inne odpowiedzialne służby , zakasać teraz rękawy i do roboty, a nie nakazywać innym rolnikom pomagać. To Wy jesteście odpowiedzialni i Waszym obowiązkiem jest to usuwać

    Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. ANTYKOMUNISTA #2775166 | 5.173.*.* 10 sie 2019 17:40

    służby weterynaryjne na zlecenie UE - czyli eurokołchozu niszczą polskich rolników. Jedna z pracownic "służb" weterynaryjnych gnębi i poniża rolników. Osoba ta nie ma za grosz kultury osobistej, ani wiedzy merytorycznej. szaleje tak jak kiedyś Pani z nadzoru budowlanego . Może opiszecie w kurierze zachowanie tej kobiety, ciekawe czy jest równie agresywna jak odwiedza chlewniarzy. Szkoda, że nie była taka aktywna w informowaniu rolników, że mogą skorzystać z dofinansowania z eurokołchozu do bio asekuracji. Uwagi tej kobiety w stylu "Unia daje dopłaty rolnikom i wymaga" są niegodne urzędnika, albo tekst, że ona jest "urzędnikiem państwowym i rolnik powinien przed nią stać na baczność" skoro zazdrości rolnikom dopłat niech przejmie gospodarstwo rolne od swojego ojca. Unia nic daje, a dopłaty rolnikom się należą w ramach rekompensat ograniczenie produkcji. Niemcy dostają dużo więcej. Ponad 90% wieprzowiny na Polskim rynku pochodzi z Danii i innych ześwinionych krajów. To skandal, że promuje się w powiecie wielkie chlewnie i kurniki (śmierdziochy), a niszczy się rolników mających kilkadziesiąt świń.

    Ocena komentarza: warty uwagi (6) ! - + odpowiedz na ten komentarz