Author - Kurier Żuromiński

Pół wieku technikum

Pół wieku technikum

50 lat minęło, odkąd zabrzmiał pierwszy dzwonek w żuromińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. 11 czerwca w piątek władze szkoły hucznie uczciły ten...