Informacje

CZY ZALEWANIE ULIC SIĘ SKOŃCZY?

Gminny wniosek dotyczący rozwoju systemu retencji w mieście został wysoko oceniony i znalazł się na liście do dofinansowania. Kwota dotacji to milion zł. Inwestycja ma kosztować ponad 3 miliony złotych. Czy uda się ją wykonać?

Informacje

NAGRODY Z OKAZJI DEN W TECHNIKUM

Inaczej niż zwykle odbył się tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej. Nie przeszkodziło to jednak w nagrodzeniu przez dyrektorów swoich pracowników. Uroczystość była jednak bardzo skromna, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Ostatnie wiadomości