Informacje

CZY NIE MOŻNA BYŁO WCZEŚNIEJ?

Choć radni często dopytywali, wielokrotnie nie dostawali pełnych informacji. Ba, zdarzało się, że słyszeli, że wiedzieć wiele nie będą. Teraz dowiedzieli się, kto i kiedy chciał w mieście inwestować i jaka była szansa na miejsca pracy.

Ostatnie wiadomości