Informacje Samorząd

W STAROSTWIE BEZ ZMIAN – RZYMOWSKI STAROSTĄ, REJMUS WICESTAROSTĄ

W Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się dziś I sesja nowo wybranej Rady Powiatu Żuromińskiego. Zgodnie z zasadami do wyboru przewodniczącego obrady prowadziła radna-seniorka Ewa Anna Leśniewska. Pierwszym punktem sesji było wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Dokonał tego przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Tomasz Mync. Potem radni kolejno złożyli ślubowanie. Po słowach roty : „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” każdy z radnych wymawiał słowo „ślubuję”, a niektórzy dodawali „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnym punktem obrad było, na wniosek starosty Jerzego Rzymowskiego, poszerzenie porządku obrad o wybór starosty, wicestarosty i członków zarządu.

Najpierw jednak, nim wybrano główne władze powiatu, radni zgodnie z harmonogramem wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadzała wszystkie głosowania, weszli: Zbigniew Nosek (przewodniczący), Joanna Zdzisława Olszewska Firlej i Agnieszka Czaplińska. Każdorazowo zapoznawali oni radnych ze stosownymi regulaminami głosowań – na przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, starostę, wicestarostę, członków zarządu.

Jedynym kandydatem na przewodniczącego Rady Powiatu został Zygmunt Liszewski. W głosowaniu tajnym otrzymał on poparcie 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się.

Po przyjęciu stosownej uchwały o wyborze Liszewskiego, prowadził on już dalsze obrady. Oddając mu głos radna Ewa Anna Leśniewska życzyła wszystkim radnym pomyślności oraz by w służbie mieszkańcom radni zwracali uwagę na to, „by prawo na pewno prawo znaczyło, a sprawiedliwość na pewno sprawiedliwość znaczyła”.

Wiceprzewodniczącymi rady zostali Marek Budzich i Ryszard Domżalski. Pierwszy otrzymał poparcie 10 radnych, 4 się wstrzymało, 1 był przeciwny. Na Domżalskiego oddano 11 głosów za, 4 radnych wstrzymało się.

Jedynym kandydatem na starostę powiatu był Jerzy Rzymowski. W głosowaniu tajnym jego kandydaturę poparło 12 radnych. Reszta wstrzymała się od głosu.

-Mogę zadeklarować już dziś, że będę z całą mocą pracował dla dobra powiatu żuromińskiego, dla dobra mieszkańców. Myślę, że wspólnie z zarządem będziemy realizować te zadania, które są bardzo ważne i istotne. Państwo również macie swoje plany, swoje obietnice wyborcze i myślę, że w ramach dobrej współpracy uda nam się zrealizować te zamierzenia i te plany, które Państwo posiadacie. zakładam, że każdy, kto przychodzi do pracy w samorządzie ma tylko pozytywne założenia, by ten jego pobyt w samorządzie, jego praca, przynosiła dobre korzyści – powiedział po wyborze starosta Jerzy Rzymowski.

Kandydatem starosty na wicestarostę został Ireneusz Rejmus, którego w głosowaniu tajnym poparło 11 radnych, zaś 4 radnych wstrzymało się od głosu. On również po wyborze zabrał głos. – Mogę zapewnić osoby głosujące za i wstrzymujące się o dobrej współpracy dla dobra powiatu żuromińskiego. Serdecznie dziękuję – powiedział Ireneusz Rejmus.

Po wyborze wszystkich władz w osobach starosty i wicestarosty, jak i w radzie, gratulacje pospieszył złożyć obecny na obradach burmistrz Żuromina Michał Bodenszac. Gratulacje składali też wszyscy radni oraz obecni pracownicy starostwa. Były kwiaty i oklaski.

Ostatnim punktem sesji dotyczącym wyborów było uzupełnienie składu zarządu. Kandydatów na te stanowiska podał starosta Jerzy Rzymowski. Zaproponował on: Piotra Kwiatkowskiego, Tomasza Makuszewskiego, Barbarę Michalską. W głosowaniu tajnym oddano następująco głosy: Piotr Kwiatkowski – 11 głosów za, 4 głosy wstrzymujące; Tomasz Makuszewski – 10 głosów za, 1 głos przeciw, 4 głosy wstrzymujące; Barbara Michalska – 11 głosów za, 1 przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Cała trójka zapewniła, że będzie godnie pełniła swoje obowiązki w Zarządzie Powiatu Żuromińskiego i pracowała dla dobra mieszkańców.

Radni mają teraz 30 dni na złożenie oświadczeń majątkowych, zaś członkowie zarządu – jeśli prowadzą działalność gospodarczą – na jej zakończenie.

Agnieszka Orkwiszewska (Makuszewska)

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.