MŁODZIEŻOWA RADA DORADZI I ZAOPINIUJE

Ma doradzać, inicjować różne przedsięwzięcia, opiniować różne działania. Mowa o powołanej właśnie do życia Młodzieżowej Radzie Powiatu.