Informacje

MŁODZIEŻOWA RADA DORADZI I ZAOPINIUJE

Ma doradzać, inicjować różne przedsięwzięcia, opiniować różne działania. Mowa o powołanej właśnie do życia Młodzieżowej Radzie Powiatu.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Żuromińskiego 28 października zadecydowano o powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatu, która będzie organem doradczym, ale również inicjatywnym i opiniodawczym. Rada składać się będzie z 15 osób. W jej skład wejdą uczniowie 4 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez samorząd powiatu (z pominięciem osób dorosłych). Wybrani zostaną w wyborach w każdej ze szkół, które stanowić mają odrębne okręgi wyborcze.

Młodzi radni, oprócz doradzania i konsultacji z Radą Powiatu Żuromińskiego, będą również mogli wykazać się własną inicjatywą, choćby w tworzeniu eventów czy spotkań ze społecznością lokalną. Będą mieli za zadanie reprezentować młodzież, współpracować z samorządami uczniowskimi, działać na rzecz ochrony praw ucznia i jego godności. Do zadań radnych będzie należało organizowanie pomocy charytatywnej, upowszechnianie idei samorządowych wśród uczniów, zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

W skład powołanej Młodzieżowej Rady Powiatu wejdzie młodzież ze szkół, tj. 4 kandydatów/ek z LO im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, 1 kandydat/ka z LO im. Władysława Orkana w Bieżuniu, 6 kandydatów/ek z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz 4 kandydatów/ek z Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Jak tylko rada zostanie wybrana, poinformujemy o jej składzie.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.