Promocja

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

W tym roku mija 31 lat od reformy samorządowej. Był to pierwszy, obok wprowadzenia w 1999 r. samorządów powiatowego i wojewódzkiego oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., krok milowy w rozwoju naszego kraju i naszego województwa. Powierzenie poszczególnych zadań samorządom otworzyło obywatelom drzwi do decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia.
fot.UMWM

Reforma samorządowa była testem odpowiedzialności obywatelskiej zauważa marszałek Adam Struzik. – Jako samorządowcy i obywatele zdaliśmy ten test pozytywnie, czego obrazem mogą być zmiany, które dokonały się na mazowieckich wsiach, w miastach i miasteczkach – zaznacza. Reforma pokazała, że to właśnie mieszkańcy najlepiej znają potrzeby swoich „małych ojczyzn”. Mocniej angażujemy się w przedsięwzięcia, które dotyczą nas bezpośrednio i na które mamy realny wpływ.

Czym jest samorząd województwa?

Samorząd województwa mazowieckiego tworzymy my wszyscy – Mazowszanie, czyli ponad 5,4 mln osób mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Oczywiście nie możemy zarządzać nim wszyscy razem, dlatego w wyborach bezpośrednich wybieramy naszych reprezentantów do sejmiku województwa mazowieckiego. 51 radnych podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i przyszłości naszego regionu.

To właśnie radni wybierają zarząd województwa mazowieckiego, w skład którego wchodzi marszałek, dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków zarządu. Zarząd wprowadza w życie decyzje podjęte przez radnych województwa, zarządza budżetem Mazowsza i nadzoruje jednostki mu podlegające. Za sprawną realizację zadać powierzonych samorządowi województwa odpowiada urząd marszałkowski województwa mazowieckiego.

Samorząd to nie tylko urząd

Na Mazowszu jest blisko 3 tys. km dróg wojewódzkich, za których utrzymanie odpowiada jedna z jednostek samorządu województwa – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Budowa, modernizacja i remonty dróg to od lat jedna z największych pozycji w budżecie województwa. Tylko w tym roku na ten cel władze regionu przeznaczą 444 mln zł, w tym 384,2 mln zł na drogi wojewódzkie, 26,6 mln zł na drogi powiatowe, a 33, 2 mln zł – gminne. Samorząd województwa prowadzi również dwie spółki kolejowe – Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową. Pierwsza z nich otrzyma w tym roku 392,5 mln zł z budżetu Mazowsza, druga – 37,6 mln zł.

Pomoc dla gmin i powiatów

Od lat samorząd województwa realizuje autorskie programy wsparcia, przeznaczając na ich realizacje środki własne. Dobra współpraca między samorządami to bowiem gwarancja rozwoju. W tym roku to aż 250 mln zł. Skorzystają z nich m.in. gminy i powiaty, działkowcy, jednostki OSP czy właściciele obiektów zabytkowych. W sumie to kilka tysięcy projektów zarówno tych mniejszych dotyczących utworzenia siłowni plenerowej czy placów zabaw, ale również duże inwestycje, w ramach których budowane są nowe drogi gminne, świetlice czy stacje uzdatniania wody.

Muzea, teatry, służba zdrowia

Samorząd województwa mazowieckiego to także ponad 100 jednostek. Są wśród nich szpitale i placówki służby zdrowia, instytucje kultury, a także biblioteki czy szkoły. Samorząd nadzoruje ich pracę i wspiera ich rozwój. W tym roku władze regionu na modernizacje, doposażenia w najnowszy sprzęt, remonty, ale też budowę nowych obiektów szpitalnych przeznaczą w sumie blisko 500 mln zł, a na inwestycje w placówkach kulturalnych ponad 70 mln zł. Jak widać tegoroczny budżet został zdominowany przez inwestycje w służbie zdrowia. W subregionie ciechanowskim pod opieką samorządu Mazowsza są Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze czy Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Fundusze unijne wsparciem rozwoju

Mazowsze jest największym beneficjentem polityki spójności wśród polskich regionów i szóstym w Unii Europejskiej. Od 2004 r. z budżetu unijnego otrzymaliśmy ponad 16 mld euro. To ogromne środki, które wsparły budowę nowych dróg, szpitali, instytucji kultury, modernizację placówek oświatowych, ale także niezwykle ważne dziś doposażenie szpitali i walkę z Covid-19.

Mazowsze pomaga samorządom

W ubiegłym tygodniu Sejmik Województwa Mazowieckiego zadecydował o przyznaniu środków na ochronę powietrza i walkę z suszą, remonty strażnic, sprzęt i samochody dla jednostek OSP, rozwój sołectw oraz renowacje zabytków – podkreśla radny województwa Konrad Wojnarowski. – Do subregionu ciechanowskiego trafi w sumie ponad 4,3 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie 21 inwestycji związanych z ochroną powietrza i walką z suszą, a 26 strażnic OSP przejdzie modernizacje. Ponadto 48 jednostek OSP otrzyma na zakup niezbędnego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi także do 189 sołectw. Największa pula środków – wspomoże remonty i modernizacje 18 obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie subregionu ciechanowskiego – zaznacza radny.

Flaga – symbol, który jednoczy

Dzień Samorządu Terytorialnego to doskonała okazja, aby przy urzędach miast, gmin, przy szkołach czy na rynkach zawisła Flaga Województwa Mazowieckiego. Dzięki marcowej decyzji radnych województwa mazowieckiego flaga może być wykorzystywana przez wszystkich w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także, po uzyskaniu zgody zarządu województwa mazowieckiego, umieszczona również na przedmiotach przeznaczonych do handlu. Symbolika flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich i przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Integruje i skłania do refleksji o naszych korzeniach. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.