BUDŻET KUCZBORKA Z NADWYŻKĄ

SAMORZĄD\ Radni Gminy Kuczbork-Osada budżet gminy na 2019 rok uchwalili podczas sesji 28 grudnia. Zaplanowaną w nim nadwyżkę samorząd przeznaczy na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Gmina nie dostanie subwencji wyrównawczej.

Dochody w łącznej wysokości 16.941.547 zł, w tym bieżące w wysokości 16.993.087 zł i majątkowe 8.460 zł, a wydatki w kwocie 16.584. 231 zł (bieżące – 16.516.511 zł i majątkowe – 67.720 zł) – takiego rzędu sumy zapisano w stosownej uchwale. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 357.316 zł stanowi nadwyżkę i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan wydatków z funduszu sołeckiego obejmuje kwotę 332.698 zł. Zadania, jakie mają być wykonane w poszczególnych sołectwach są zróżnicowane. Dla przykładu w sołectwie Bagienice Duże zaplanowano zagospodarowanie centrum wsi i zamontowanie ogrodzenia do placu zabaw (za ponad 10 tys. zł). Wieś Bagienice Małe chce za prawie 12 tys. zł wyremontować drogi w e wsi, a Bagienice Nowe przeznaczą 7,5 tys. zł na zagospodarowanie terenu w centrum wsi.

Mieszkańcy Chojnowa dołożą 8 tys. zł do zakupu ciągnika dla Urzędu Gminy, 6 tys. zł przeznaczą na zakup materiałów do remontu pomieszczeń Szkoły Podstawowej we wsi, a 10 tys. zł na zakup wyposażenia do wiejskiej świetlicy.

Do gminnego ciągnika dołoży się tez sołectwo Gościszka (10 tys. zł), ale wieś chce też m.in. za ponad 16 tys. zł kupić materiały niezbędne do remontu wiejskiej świetlicy. Sumę 12,5 tys. zł przeznaczyli mieszkańcy Krzywek-Bratek na zagospodarowanie terenu we wsi, a mieszkańcy Kozielska chcą za 10 tys. zł kupić wyposażenie placu zabaw. W Nidzgorze zdecydowano, by ponad 11,8 tys. zł wydać na utwardzenie dróg, a w Nowej Wsi 14,7 tys. zł na remont świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Kuczbork-Osada zamierza wydać 10 tys. zł na wyposażenie placu zabaw, niemal 10 tys. zł na remont dróg oraz za 5 tys. zł kupić materiały remontowe do świetlicy. Z kolei w Kuczborku-Wsi mieszkańcy zdecydowali, że sumę ponad 15, 3 tys. zł przeznaczą na remonty dróg, za 7 tys. zł zakupią materiały do remontu świetlicy, a za 10 tys. zł zagospodarują teren we wsi.

Sołectwo Olszewko również wesprze zakup ciągnika dla gminy ( suma prawie 6 tys. zł), a kolejne 10 tys. zł chce spożytkować na zakup materiałów remontowych do wiejskiej świetlicy. W Sarnowie tysiąc zł przeznaczono na wyposażenie oddziału przedszkolnego, zaś 16,7 tys. zł. na zagospodarowanie terenu we wsi.

W Zielonej wydatki z funduszu sołeckiego wyniosą łącznie ponad 46,2 tys. zł. Mieszkańcy przeznaczyli je na: zakup gminnego ciągnika (10 tys. zł), materiały remontowe do wiejskiej świetlicy (ponad 7,6 tys. zł), szerzenie idei samorządu (9 tys. zł), zakup strojów dla gminnej orkiestry (2 tys. zł), zakup urządzeń do ćwiczeń (7 tys. zł), zakup wyposażenia do biblioteki w w Zielonej (600 zł) i wyposażenie boiska przy ZPO (10 tys. zł). W Szronce za ponad 13 tys. zł ma zostać wyremontowana świetlica.

Zakup gminnego ciągnika ma kosztować łącznie ponad 33,9 tys. zł. Dotacja podmiotowa na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wynosi 255,5 tys. zł, zaś na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano 160.600 zł.

Jak zapisano w uchwale, planowane dochody gminy na 2019 r. zawierają wstępną roczną kwotę poszczególnych części subwencji oświatowej, ogólnej, wyrównawczej i równoważącej na kwotę 5.363.489 zł, z czego subwencja wyrównawcza wynosi 994.325 zł, oświatowa 4.066.430 zł i równoważąca

302.734 zł.

Niestety, gmina Kuczbork straciła znaczną część dochodów z podatku od wiatraków. Skutkiem przepisów, którym nadano wsteczną moc działania, jest zamiana zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, stanowiącym dochód własny gminy. Dochód własny przed wejściem ustawy w roku 2017 wyniósł 5.338.381 zł, zaś po wejściu jej w życie spadł do kwoty 2.112.825 zł, co stanowi różnicę w wysokości 3.225.556 zł. Znacząca różnica w dochodach wynika też z tego, że w tym roku gmina nie dostanie subwencji wyrównawczej. W zeszłym roku zaś z tego tytułu wpłynęło do gminnego budżetu 1.175.266 zł.

AO

Fot. AO

Niegdyś kuczborskie wiatraki przynosiły gminie niezły dochód. Teraz znacznie się on uszczuplił

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.