Bieżuń. Oto My! Ochotnicy! Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej wybrany

Zbigniew Włocki po latach bezkrólewia został wybrany Prezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas III Zjazdu delegaci wybrali też nowy Zarząd. Jednomyślnie.
Zarz�d OSP w powiecie �uromi�skim

Adam Ejnik

a.ejnik@gmail.com

Zbigniew Włocki prezesem, Adam Dobrosielski i Włodzimierz Wiśniewski wiceprezesami Zarządu Oddziału Powiatowego ochotniczych Straży Pożarnych. Tak zadecydowali delegaci Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu żuromińskiego. Przypomnijmy, że od chwili, gdy 5 lat temu zrzekł się funkcji prezesa Grzegorz Wesołowski, władzę sprawowało trzech wiceprezesów starosta żuromiński Janusz Welenc, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie Adam Dobrosielski oraz Piotr Korpalski. Okres bezkrólewia zakończył III Zjazd OSP, który odbył się w sobotę 3 grudnia w Bieżuniu.

[b]

Podsumowanie[/b]

W pierwszej części Zjazdu podsumowano 5 letni okres działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Adam Dobrosielski podkreślił olbrzymie znacznie ochotników w służbie mieszkańcom naszego powiatu. Przypomniał, że ochotnicy w ciągu tych 5 minionych lat brali udział w 2260 zdarzeniach. Do zebranych przemawiał również starosta Janusz Welenc, podkreślając rolę, jaką pełnią strażacy w kształtowaniu młodych ludzi. O zasługach Ochotniczych Straży Pożarnych mówił też prowadzący Zjazd Piotr Korpalski ustępujący wiceprezes Zarządu.

[b]

Wybór Zarządu[/b]

W kolejnej części Zjazdu, któremu przewodniczyła Jadwiga Michalska Dyrektor Biura Terenowego OSP w Ciechanowie, delegaci wybrali Zarząd Powiatowy OSP. 20 delegatów z całego powiatu (100-procentowa frekwencja) wybrało Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, czterech członków prezydium i dziewięciu członków. Wybrana też została 3-osobowa komisja rewizyjna oraz delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego.

Delegaci w tym roku byli jednomyślni. Oto lista osób, które wybrali:

Prezes – Zbigniew Włocki

Wiceprezesi – Włodzimierz Wiśniewski, Adam Dobrosielski

Sekretarz – Mirosław Różański

Skarbnik – Tomasz Karolewski

Członkowie Prezydium – Zygmunt Pstrągowski, Jarosław Krzyżak, Witold Spychała, ks. Kazimierz Kowalski

Członkowie – Tadeusz Burakowski, Dariusz Grześkiewicz, Grzegorz Kalinowski, Piotr Kostrzewski, Tomasz Kwiatkowski, Marek Skoroch, Sławomir Wawszczak, Zenon Załęcki, Krzysztof Ziółkowski, Janusz Welenc

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Andrzej Krzywda

Wiceprzewodniczący – Sławomir Manelski

Sekretarz – Marian Przybyszewski

Przedstawiciele Zarządu na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego

Zbigniew Włocki

Adam Dobrosielski

[img]https://[/img]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.