Bieżuń. Relacja z sesji

We wtorek odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Bieżuniu w której uczestniczył burmistrz Andrzej Szymański, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście.

Wiesław Paszta

garkowo@gmail.com

Obrady otworzył przewodniczący Zygmunt Liszewski , który przywitał zabranych oraz na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych obecni są wszyscy w związku z tym obrady są prawomocne. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

[b]Oświetlenie bieżuńskiego kościoła[/b]

Jako pierwszemu przekazano głos ks. proboszczowi Józefowi Kińskiemu, który poruszył ciągnącą się sprawę oświetlenia bieżuńskiego kościoła i włączenia go do planu na ten rok. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył radny Jerzy Kowalkowski. Odpowiedział, że wniosek o oświetlenie był, ale były błędy merytoryczne. – Prześledzę jak ten wniosek został złożony i zajmę się tą sprawą. Powiadomię księdza proboszcza jak sprawa będzie załatwiona – odpowiedział burmistrz Szymański.

[b]Głosowanie nad uchwałami[/b]

Nie było większych problemów nad przegłosowaniem przygotowanych uchwał. W większości przechodziły jednogłośnie. Uchwała w „Sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019” została przyjęta 13 glosami przy dwóch wstrzymujących się. Uchwała o ekwiwalencie dla członków OSP za udział w szkoleniu (5 zł) i w akcji ratowniczej (10 zł) przeszła 14 głosami przy jednym wstrzymującym się. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie bezprzetargowego wynajmu lokalu znajdującego się budynku Urzędu Miasta i Gminy na Posterunek Policji na okres bezterminowy.

[b]Interpelacje i zapytania radnych[/b]

Złożono ich pięć. Dotyczyły spraw związanych z drogami. Trzy złożył radny Ryszarda Łubiński. Interpelacja Ryszarda Czarnomskiego dotyczyła budowy 407 metrowego odcinak drogi w Sadłowie. Podobnie dotycząca drogi złożona została przez Michała Rakoczego Na wszystkie zostały udzielona odmowna odpowiedź pisemna. – Proszę pamiętać, interpelacja to nie koncert życzeń – powiedział burmistrz Andrzej Szymański. Wszyscy wiemy jaki jest budżet i na co nas stać. Nie możemy realizować czegoś na co nie mamy pieniędzy – dodał burmistrz.

[b]Drogi… drogi… drogi[/b]

Już niedługo roztopy. Duża ilość odcinków dróg w gminie stanie się nieprzejezdnych. Tak też będzie z niektórymi ulicami w mieście. Nie będzie się można dostać na pole a nawet dojechać do zabudowań skarżą się zarówno radni, jak i sołtysi. Odpowiedź na razie jest jedna – można działać doraźnie czyli utwardzać żwirem lub żużlem. – Tu trzeba skumulować siły z poszczególnych wiosek i złożyć jedno zamówieni bo będzie taniej – twierdzą radni. Na więcej nas nie stać. Sporo dyskusji poświecono na ulicę Nadwkrzańską. Zalegające śmieci na poboczu, resztki maszyn rolniczych, niemożliwość przejścia podczas roztopów. Na razie jedyny ratunek to wywrotka żwiru – odpowiada burmistrz.

[b]Wolne wnioski [/b]

Maksymalne wykorzystanie wniosków unijnych, zapraszanie na posiedzenie osób odpowiedzialnych za składanie wniosków unijnych, sprawa bezpłatnego dostępu do Internetu, sprawa płac nauczycieli to główne tematy wolnych wniosków. Padła ciekawa propozycja Pan Krzysztofa Krajnika mieszkańca Bieżunia. – Oferuję wykonanie częściowego planu zagospodarowania przestrzennego na swój koszt –zaproponował Krzysztof Krajnik. Będzie to teren związany z moją inwestycja, ale i będzie obejmował część terenu miasta – dodał Krajnik. – Jesteśmy gotowi na taka propozycję, ale trzeba to dokładnie przeanalizować – odpowiada Zygmunt Liszewski. Pada propozycja ze strony burmistrza. Po ponad trzech godzinach obrad następuje zamkniecie sesji. Ważne uchwały zostały przyjęte.

[img]https://[/img]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.