Bieżuń. Zespół Placówek Oświatowych powołany

Reforma w oświacie przeprowadzona. Od 1 września w Bieżuniu powstanie Zespół Placówek Oświatowych połączy on Przedszkole Samorządowe, Samorządową Szkołę Podstawową oraz bieżuńskie Gimnazjum.
Przewodnicz�ca komisji o�wiaty podaje argumenty

Michał Osiecki

m.osiecki@kurierkurierzurominski.pl

Radni Miejscy, jedenastoma głosami za, przy trzech wstrzymujących i jednym głosie sprzeciwu, podjęli uchwałę o utworzeniu Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu i połączeniu w jedną całość trzech odrębnie funkcjonujących placówek. Do tej pory w gminie Bieżuń w tym samym budynku funkcjonowała szkoła podstawowa i gimnazjum, tuż obok było przedszkole. Każda z placówek zarządzana była oddzielnie i za każdą odpowiadał dyrektor. Teraz ma to się zmienić. Od 1 września placówki te połączą się i będą stanowiły całość. Powołany zostanie dyrektor całego zespołu, który do swojej dyspozycji będzie miał dwóch wicedyrektorów – jednego ds. gimnazjum, a drugiego ds. szkoły podstawowej i przedszkola.

– Powołanie Zespołu Placówek Oświatowych zarządzanego przez jednego dyrektora pozwoli na lepsze zarządzanie wspólnym obiektem. Dyrektor będzie w stanie ocenić sytuację zatrudnienia pracowników administracyjnych, obsługi i nauczycieli. Racjonalna polityka zatrudnienia, wspólna dla wszystkich placówek, umożliwi swobodny przepływ kadr, co ograniczy wypłacanie dodatków wyrównawczych – mówiła na sesji przewodnicząca komisji oświaty Barbara Rogowska, która referowała radnym argumenty za powołaniem ZPO przedstawione na spotkaniu 17 lutego przez burmistrza Andrzeja Szymańskiego.

Pozytywnie do tego pomysłu odniosła się również przewodnicząca ZNP powiatu żuromińskiego Marzena Więckowska, która swoje zdanie na ten temat wypowiedziała na komisjach przed sesyjnych.

[img]https://[/img]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.