DECYZJE Z RAŻĄCYM NARUSZENIEM PRAWA

INFORMACJE\ Mieszkańcy gminy Żuromin dostają właśnie decyzje, wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie. Dotyczą one błędnie naliczonego w 2016r. podatku rolnego.

Jak pisaliśmy, w 2015r. urzędnicy nie przedłożyli Radzie Miejskiej stosownej uchwały, określającej wysokość stawki za 1 dt żyta, jaka jest potrzebna do wyliczania podatku rolnego na kolejny rok. Po 11 miesiącach okazało się, że ten wyliczany był na podstawie uchwały z 2014r., co było błędne, bowiem akurat w podatku rolnym nie obowiązuje zasada, zgodnie z którą brak uchwały zmieniającej stawki podatku na kolejny rok oznacza, że będą obowiązywały stawki na niezmienionym poziomie. Jeśli rada chce zostawić stawkę na starym poziomie, musi każdorazowo podejmować uchwałę o obniżeniu proponowanej stawki GUS do takiej, jaką chce utrzymać. Inaczej podatek należy wyliczyć wg propozycji GUS. Na 2016 r. wyniosła ona 53,75 zł za 1 dt.

Burmistrz Aneta Goliat chciała wtedy wszystko „wyprostować”, przedkładając radnym uchwałę zawierającą stawkę, która by ten stan „usankcjonowała”. Ale radni nie zgodzili się i ją odrzucili, bo nie chcieli podejmować uchwały z mocą wstecz. Podatek musiał zostać ponownie wyliczony wg propozycji GUS, czyli 53,75 zł. Żeby jednak nie sięgać do kieszeni rolników, na kolejny rok (2017) przyjęto jeszcze niższą stawkę, by zniwelować różnicę. Stare decyzje zaś, z błędną kwotą, urząd wysłał do SKO, by to kolegium je unieważniło.

I kolegium właśnie, po ponad 3 latach, stwierdziło nieważność owych decyzji naliczonych na podstawie uchwały z 2014r.

„Kolegium biorąc pod uwagę poczynione ustalenia, stwierdziło, iż decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 lutego 2016r., została wydana z rażącym naruszeniem przepisu art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym. Rażące naruszenie prawa stanowi przesłankę, skutkującą stwierdzeniem nieważności decyzji” – czytamy w pismach, jakie otrzymują rolnicy. SKO stanowczo podkreśliło, że uchwała o cenie 1 dt żyta z 2014r. obowiązywała jedynie w 2015r. i wygasła wraz z końcem grudnia, zatem nie mogła mieć zastosowania do wymiaru podatku rolnego w następnym roku podatkowym.

AO

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.