KONTROLOWALI SKLEPY I HURTOWNIE

ZDROWIE\ 188 kontroli sklepów na terenie powiatu, 14 kontroli hurtowni i 13 kontroli obiektów ruchomych i tymczasowych – to bilans zeszłorocznej działalności żuromińskiego sanepidu. Wyniki nie są takie złe, ale jest jeszcze sporo do zrobienia.

W sklepach spożywczych przeprowadzono ogółem 188 kontroli, wydano 42 decyzje nakazujące wykonanie nieprawidłowości. Nałożono 16 mandatów karnych na sumę 3300 zł. Stwierdzane uchybienia i nieprawidłowości w sklepach spożywczych to m.in.: nieprawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie; brak analizy zagrożeń mogących wystąpić podczas przechowywania artykułów spożywczych; brak monitoringu temperatury przechowania artykułów, brak zapisów, brak termometrów. Zauważono także w sklepach obecność much, artykuły spożywcze nieopakowane niezabezpieczone. Pracownicy nie posiadają wiedzy z zakresu dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP; w sprzedaży znajdują się artykuły spożywcze po upływie daty minimalnej trwałości i przydatności do spożycia, a warzywa i owoce mają oznaki zepsucia. Brak jest także bieżącej ciepłej wody, mydła i możliwości higienicznego suszenia rąk. W sklepach jest niewłaściwy stan sanitarny, bałagan, brak śladów systematycznego sprzątania; brudne ściany i sufity.

Znacznie lepiej ocenił sanepid hurtownie. W 11 z nich po przeprowadzeniu 14 kontroli wydano 2 decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości. Według żuromińskiego sanepidu hurtownie są w odpowiednim stanie sanitarno-technicznym. Nie stwierdzano uchybień zagrażających bezpieczeństwu żywności. Zachowana jest pełna identyfikowalność dostawców i odbiorców. Nie stwierdzano artykułów spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości i przydatności do spożycia. Właściciele hurtowni sprawują kontrolę wewnętrzną w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem doboru pracowników i dostawców. Artykuły spożywcze są odpowiednio przechowywane na paletach, zachowane są zarówno segregacja, jak i warunki przechowywania w zależności od asortymentu.

Z kolei w obiektach ruchomych i tymczasowych ogółem przeprowadzono 13 kontroli. Przeprowadzono kontrole w miejscach handlowych (targowiska wydzielone przez urzędy). Dotyczyły głównie asortymentu sprzedaży, posiadanej dokumentacji, legalności prowadzenia handlu, znakowania środków spożywczych.

I tak np. na placu targowym w Bieżuniu przeprowadzono wspólną kontrolę z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji. Za stwierdzone uchybienia nałożono mandat karny w wysokości 500 zł i przesłano sprawę do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie do załatwienia według właściwości. Stwierdzono: brak decyzji zatwierdzającej na prowadzoną działalność w zakresie sprzedaży wędlin w handlu ruchomym; brak identyfikacji sprzedawanych wędlin, brak oznakowania; niewłaściwą temperaturę przechowywania wędlin, poza urządzeniem chłodniczym; brak higienicznej sprzedaży, brak wody, możliwości mycia rąk; sprzedawca nie posiadał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku.

Jak wynika z rocznego sprawozdania sanepidu za 2018r., przedstawionego podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 26 marca, w 34 obiektach żywienia zbiorowego typu otwartego przeprowadzono 51 kontroli sanitarnych, nałożono 2 mandaty karne na sumę 600 zł, wydano 8 decyzji nakazujących. Główne uchybienia to m.in: brak bieżącej ciepłej wody; brak segregacji w urządzeniach chłodniczych; zepsute warzywa i owoce, z oznakami pleśni; brak informacji o alergenach; pracownicy nie posiadają wiedzy z zakresu dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej i systemu HACCP; niepełne dokumentacje GHP/GMP. W większości zakłady żywienia zbiorowego otwartego są w odpowiednim stanie techniczno- sanitarnym. Właściciele zmodernizowali zakłady w mają lepszej jakości sprzęt, podwyższono stan techniczny.

W 33 zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego przeprowadzono 40 kontroli sanitarnych, wydano łącznie 2 decyzje nakazujące wykonanie zaleceń, w tym 1 w przedszkolu i 1 w obiekcie agroturystycznym. Nałożono 1 mandat na sumę 500 zł. w obiekcie agroturystycznym. Stwierdzono m.in. brak śladów systematycznego sprzątania; w użyciu warzywa niewłaściwej jakości, częściowo popleśniałe; brak stanowiska do wyparzania jaj; pomieszczenia wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem – obróbka wstępna warzyw w kuchni, w pomieszczeniu obróbki wstępnej przechowywane produkty

Bieżący stan sanitarny w obiektach oświatowych nie budził zastrzeżeń sanepidu. Jak jednak wynika ze sprawozdania, największym problemem w tych placówkach jest prawidłowe układanie jadłospisów z uwzględnieniem właściwego doboru produktów z różnych grup. W 15 obiektach oświatowych przeanalizowano sposób układania jadłospisów, w 6 obiektach stwierdzono nieprawidłowości w jadłospisach i nieprzestrzeganie zasad prawidłowego żywienia – jadłospis monotonny, mało urozmaicone potrawy. Występowały braki w grupie mleko i przetwory mleczne, warzywa, produkty zbożowe typu kasze, ryże, pieczywo pełnoziarniste, nasiona roślin strączkowych. Nie stosowano ziół i innych naturalnych przypraw, warzyw sezonowych, do obiadów wykorzystywano wysokokaloryczne mięso i zbyt często podawano makaron. Zwrócono uwagę na ograniczenie owoców słodkich na korzyść warzyw. Przeprowadzono rozmowy z osobami odpowiedzialnymi, omówiono nieprawidłowości i przeanalizowano przykładowe jadłospisy spełniające zasady prawidłowego żywienia. Stwierdzane nieprawidłowości w bloku żywieniowym przedszkolnym – ściany i sufity brudne.

AO

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.