Kuczbork. Budżet przyjęty

Radni Gminy Kuczbork przyjęli budżet na 2014 rok. W tym roku dochody budżetu mają wynieść 15.848.097 złotych, a wydatki kształtować się będą na poziomie 14.354.690 złotych. Różnica stanowiąca nadwyżkę budżetu przeznaczona będzie na spłatę pożyczek.
Radni przyj�li bud�et

Michał Osiecki

m.osiecki@kurierkurierzurominski.pl

W poniedziałek, 30 grudnia, odbyła się ostatnia w 2013 roku sesja Rady Gminy Kuczbork-Osada. Na niej radni uchwalali projekt budżetu na 2014 rok. W nim zawarli inwestycje, które gmina przeprowadzi w bieżącym roku. Dochody budżetu mają wynieść 15.848.097 złotych, a wydatki kształtować się będą na poziomie 14.354.690 złotych. Różnica między dochodami, a wydatkami wynosząca niespełna półtora miliona złotych zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

[b]Remonty dróg[/b]

W Kuczborku-Osadzie, Bagienicach Dużych, Sarnowie, Nidzgorze urząd remontował będzie drogi. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z funduszu sołeckiego. Na chodnik mogą liczyć mieszkańcy wsi Bagienice Małe.

[b]Pieniądze na stadion, place zabaw i rekreacji[/b]

W budżecie znalazły się zabezpieczono pieniądze na projekty techniczne sal gimnastycznych w Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku, a także w Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej. Przewidziana jest także budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi oraz budowa placu zabaw w Łążku. Również w Gościszce będzie można cieszyć się z placu zabaw. Na rekultywację terenu pod plac i jego budowę zabezpieczono ponad 20.000 złotych. Dalszą rewitalizację przewidziano terenów w Kuczborku -Wsi oraz terenu przy ul. 1 Maja w Zielonej. Radni 50.000 złotych przeznaczyli na zadanie „Urządzenie trybun i budowa parkingu na stadionie w Kuczborku”. Wiadomo też, że na realizację tego zadania Urząd starał się o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania.

[b]Wyposażą i wyremontują świetlice wiejskie[/b]

Zgodnie z przyjętym budżetem Urząd Gminy w bieżącym roku będzie modernizował dwie wiejskie świetlice. W planie budżetowym ujęto świetlice w miejscowości Olszewko, a także w miejscowości Krzywki-Bratki. Ta ostatnia świetlica podobnie jak ta w Szronce zostanie wyposażona. Część tych inwestycji pochodzi z funduszu sołeckiego.

[b]Wsparcie powiatu[/b]

Radni przyjęli także, że wspomogą finansowo inwestycje prowadzone przez powiat. Urząd Gminy zgodnie z przyjętym budżetem ma również na mocy umowy z Powiatem Żuromińskim dofinansować dwie inwestycje na terenie swojej gminy. Kwotę 250.000 złotych urząd dołoży do realizacji przebudowy drogi powiatowej Przełęk-Niechłonin-Kuczbork w miejscowości Sarnowo i Nowa Wieś oraz drogi Sarnowo – Zalesie, a 50000 złotych na budowę chodnika w Kuczborku w pasie drogi powiatowej.

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.