Kuczbork. Nie wyrzucajcie śmieci do lasu!

Na terenie składowiska odpadów w Kuczborku powstał Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy gminy bezpłatnie będą mogli dostarczyć tam wysegregowane odpady komunalne m.in. chemikalia (farby, rozpuszczalniki etc.), zużyty sprzęt elektroniczny, opony, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe czy odpady wielkogabarytowe. - Nie wyrzucajcie odpadów do lasów, dziur, dołów tylko na składowisko – apeluje wójt gminy Tadeusz Burakowski.No i najważniejsza informacja – śmieci te będzie można wyrzucać za darmo!
Pojemniki na odpady s� przygotowane

Michał Osiecki

m.osiecki@kurierkurierzurominski.pl

Zgodnie z tzw. ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 lipca bieżącego roku gminy mają obowiązek utworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Kuczbork Osada Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stworzyła na terenie istniejącego już składowiska odpadów. Wątpliwości mieszkańców, co zrobić ze starą lodówką, zużytymi bateriami i akumulatorami, gdzie oddać przeterminowane leki, zużyte opony, meble czy chemikalia zostały rozwiane. Będzie działał GPSZOK.

[b]Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów[/b]

Na ostatniej sesji Rady Gminy radni przyjęli regulamin tzw. GPSZOK-u. To właśnie tam mieszkańcy tej gminy będą mogli bezpłatnie oddawać wysegregowane odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.

– Firma, która wygrała przetarg na odbiór śmieci w naszej gminie, zobowiązana jest do odbierania takich odpadów raz na pół roku. Punkt natomiast tworzony jest po to, by każdy mógł w dowolnej chwili przywieźć swoje odpady bez konieczności ich składowania we własnym gospodarstwie i czekania na ustaloną wcześniej datę odbioru przez firmę – mówi pracownik Urzędu Gminy w Kuczborku inspektor Ilona Świątek.

Dzięki temu może zmniejszyć się ilość dzikich wysypisk w lasach, których na terenie gminy Kuczbork nie brakuje.

– Nie wyrzucajcie odpadów do lasów, dziur, dołów tylko na wysypisko – mówił podczas ostatniej sesji wójt gminy Kuczbork-Osada Tadeusz Burakowski – Za darmo te odpady można zostawić w gminnym punkcie selektywnej zbiórki – dodał.

[b]Godziny przyjęć[/b]

GPSZOK otwarty dla mieszkańców jest od wtorku do soboty w godzinach 9:00-16:00. Odpady zgodnie z przyjętym regulaminem można dostarczać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Potwierdzenie przyjęcia odpadów przez pracownika będzie odbywało się na formularzu. Na formularzu „Karta przekazania odpadu” zawarte będą m.in. dane przekazującego odpady, data przyjęcia, rodzaj odpadu oraz jego waga. W Gminnym Punkcie mieszkańcy będą mogli zostawiać przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia, opakowania po środkach ochrony roślin, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji.

[b]Odpowiedź na akcję PO[/b]

Akcja uruchomienia GPSZOK jest wymogiem ustawowym, ale też z pewnością odpowiedzią na zaczepki opozycji. To koło Platformy Obywatelskiej w gminie Kuczbork miało pretensje do wójta, że nie likwiduje dzikich wysypisk na terenie gminy Kuczbork. Działacze PO jeździli po bezdrożach gminy Kuczbork i fotografowali wysypiska. Następnie wysyłali do wójta pisma z prośbą, żeby zajął się problemem.

Czy GPSZOK będzie rozwiązaniem w gminie Kuczbork na problem dzikich wysypisk? Idea jest z pewnością słuszna, jak przełoży się na praktykę, pokaże czas.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.