Kuczbork. Radni podjęli decyzję w sprawie drogi gminnej

Po ponad 20 latach została rozwiązana sprawa drogi gminnej nr 114 w Kuczborku. Radni głosowali przeciw sprzedaniu drogi Jakubowi Krawczykowi. Przypomnijmy: na nieużywanej drodze 20 lat temu rodzina Krawczyków postawiła budynki gospodarcze. Niedawno radny Krawczyk złożył pismo, żeby tę ziemię, na której stoją budynki wykupić. Przeciw temu zaprotestował Wiesław Górczewski, sąsiad radnego, twierdząc, że droga jest mu potrzebna.
G�osowali�my za odrzuceniem wniosku pana Krawczyka � m�wi radny Wojciech Jarzynka

Wiesław Paszta

redakcja@kurierkurierzurominski.pl

[b]

Radni zdecydowali nie sprzedawać[/b]

W dniu 26 sierpnia sprawa ponownego wykupu przez radnego gminy Jakuba Krawczyka części drogi gminnej nr 114 w Kuczborka stała się przedmiotem rozpatrzenia przez trzy komisje, które zebrały się przed sesją Rady Gminy.

– Na naszej komisji „Finansów, rozwoju gospodarczego i spraw komunalnych” wniosek został odrzucony trzema głosami przy jednym wstrzymującym się i jednym za. O ile wiem, to na jeszcze jednej komisji członkowie byli za odrzuceniem wniosku, a na trzeciej głosowano za wnioskiem –– mówi radny Wojciech Jarzynka.

Radny jest zdziwiony, że przed sesją nie otrzymał informacji, że będzie rozpatrywana sprawa sprzedaży drogi.

– W porządku obrad , który dostałem przed sesją Rady, która odbyła się w dniu 30 sierpnia nie było nic na temat głosowania nad wnioskiem radnego Krawczyka. Byłem zaskoczony kiedy przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Bulkowski po rozpatrzeniu punktu 4. obrad wprowadził wniosek o głosowanie nad sprzedażą działki 114/2 czyli części drogi gminnej, o którą tak zabiega Jakub Krawczyk – dodaje radny Jarzynka.

Rozpoczęła się dyskusja nad wnioskiem radnego Krawczyka o zakup drogi. Wreszcie poddano go głosowaniu. 6 radnych było przeciw jego przyjęciu, 5 wstrzymało się a czterech było za. Tym samym rada wniosek odrzuciła i droga nie będzie sprzedana.

[b]

Górczewski zadowolony[/b]

– Jestem za porządkiem i za prawem . To głosowanie i postawa radnych gminy, którzy byli za odrzuceniem wnioski pokazuje, że nie można być bezkarnym i wykorzystując swoją pozycję, łamać prawo – mówi Wiesław Górczewski.

Wiesław Górczewski 5 września otrzymał pismo od wójta Tadeusza Burakowskiego, w którym został powiadomiony o odrzuceniu wniosku Jakuba Krawczyka i skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Mławie o rozgrodzenie i rozbiórkę budynków, które zostały na niej postawione.

– Ta decyzja satysfakcjonuje mnie. Dziękuje tym radnym, którzy byli przeciw sprzedaży drogi gminnej– kończy Górczewski.

– Sprawa teraz trafi do Sądu Rejonowego w Mławie – mówi Jerzy Sztanderski z Urzędu Gminy w Kuczborku. Droga ma być przywrócona do stanu pierwotnego. Jeszcze pozostaje sprawa zapłaty przez pana Krawczyka sumy należnej za zajmowanie przez tyle lat gruntu gminnego – dodaje Sztanderski.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.