Powiat. Apel Państwowej Straży Pożarnej

Rozpoczyna się sezon grzewczy. W związku z tym wzrasta zagrożenie pożarowe. Żuromińska Straż Pożarna apeluje o zachowanie ostrożności.
Defekt przewod�w kominowych by� prawdopodobnie przyczyn� ubieg�orocznego po�aru w Straszewach

Apel straży pożarnej

Okres grzewczy każdego roku związany jest ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych. Pożary te, oprócz strat materialnych, stwarzają poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

Głównym źródłem pożarów i zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku ich konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. Może to prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

PAMIĘTAJMY!!!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

mł. bryg. J. Dobies

Komenda Powiatowa PSP

w Żurominie

[quote=Prawo: kontrole to obowiązek]Przepisy budowlane ( art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) zobowiązują zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Ponadto w myśl przepisów przeciwpożarowych (§ 34 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu usuwa zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące;

2) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy;

3) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się również zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności o których mowa powyżej wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie i budowlane o odpowiedniej specjalności.

Kodeks Wykroczeń i Ustawa o Prawie Budowlanym są surowe. W razie jakiegokolwiek wypadku osoba, która nie dopełniła powyższych obowiązków może nawet zostać pozbawiona wolności.

[/quote][img]https://[/img]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.