Powiat. Inwestycje 2012

Co w 2012 roku zafundują nam gminy? Jakie niespodzianki szykują dla nas burmistrzowie, wójtowie i radni? Władze naszych gmin zatwierdziły już budżety. To z nich możemy się dowiedzieć, na co przeznaczone zostaną nasze pieniądze.
W �urominie radni uchwalili bud�et jednog�o�nie

Ewa Jabłońska

e.jablonska@kurierkurierzurominski.pl

Rady miejskie i gminne w grudniu zatwierdziły budżety i tym samym rozdysponowały samorządowe pieniądze.

Na ostatnich sesjach rad miejskich i gminnych w 2011 roku, radni głosowali nad przyjęciem budżetów na 2012 rok. We wszystkich gminach w powiecie żuromińskim uchwały budżetowe zostały przyjęte bez większych sprzeciwów radnych. My postanowiliśmy przedstawić Czytelnikom, jakich inwestycji mogą się spodziewać na terenie swojej gminy w tym roku. Należy jednak pamiętać, że radni w każdej chwili mogą wnosić zmiany do budżetu, a tym samym zrezygnować z danej inwestycji lub zrealizować inną.

[b]Żuromin[/b]

O inwestycjach na terenie gminy i miasta Żuromin pisaliśmy już w Kurierze. Przypominamy, że jedną z większych jest rewitalizacja parku przed Żuromińskim Centrum Kultury. Poza tym powstaną nowe miejsca parkingowe przy ulicy Ojców Reformatów w Żurominie, budowana ma być ścieżka pieszo – rowerowa na trasie Żuromin – Franciszkowo – Chamsk, przebudowana ulica Matejki w Żurominie, także ulica Kościelna w Chamsku, budowany będzie chodnik przy ulicy Kosynierów w Żurominie, zakupione wiata przystankowa w Olszewie, budowany ma być plac zabaw przy szkole podstawowej nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzyminie, budowana kanalizacja sanitarna w Poniatowie, termomodernizowany budynek Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.

[b]Bieżuń [/b]

W planach inwestycyjnych Miasta i Gminy w Bieżuniu znalazło się tylko dokończenie inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach, takich jak: budowa drogi w Gołuszynie, modernizacja wodociągu w Bieżuniu i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy. Władze mają też zająć się zmianami organizacji funkcjonowania placówek oświatowych. Zamiast przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum ma powstać Zespół Placówek Oświatowych. Powołany ma też być Ośrodek Sportu i Rekreacji.

[b]Kuczbork[/b]

W gminie Kuczbork na 2012 rok przewidziano dokończenie budowy boiska sportowego w Kuczborku, budowę boiska sportowego w Chojnowie oraz wspólnie z powiatem remontowanie drogi powiatowej.

[b]Lutocin[/b]

W 2012 roku zostanie rozpoczęty jedynie remont budynku przy ulicy Poniatowskiego i Żeromskiego w Lutocinie, w którym znajdują się m.in. mieszkania, apteka i Urząd Gminy. Ta inwestycja jest planowana na dwa lata. W tym roku w zostanie m.in. wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjna i elektryczna.

[b]Siemiątkowo[/b]

W budżecie Gminy Siemiątkowo zostały zabezpieczone środki na budowę hali sportowej, która rozpoczęła się w 2010 roku, budowę stołówki przy Gimnazjum w Siemiątkowie oraz przebudowanie drogi gminnej w miejscowości Łaszewo – Wietrznik.

[b]Lubowidz[/b]

W gminie Lubowidz na 2012 rok zaplanowano m.in: budowę zatok autobusowych w Bądzynie, Konopatach, wybrukowanie terenu przy przystanku autobusowym w Cieszkach, w Sinogórze i w Wylazłowie, budowa kanału burzowego w Galuminie, rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozilas i w miejscowości Zatorowizna, budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Lubowidzu, przebudowa drogi w miejscowości Łazy, Sztok, Mały Las, Żarnówka, budowa chodnika przy ulicy S. Batorego w Zieluniu, remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jasiony, Dziwy, Kipichy, Mleczówka, Płociczno, Rynowo, Syberia, Wronka, Żelaźnia. Zaplanowano również budowę przystanków autobusowych w Zdrojkach. Przebudowę parku w Lubowidzu, budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zieluniu. Większość zaplanowanych w budżecie inwestycji pochodzi z funduszu sołeckiego.

[img]https://[/img]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.