Powiat. Pacjent zakładnikiem sporu

Ogólnopolskie media głośno komentują spór między lekarzami a Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący wypisywania recept i następnie refundowania ich. Pojawia się obawa, że w tym sporze najbardziej poszkodowany będzie pacjent.
Czy pacjenci sp�r mi�dzy NFZ a lekarzami odczuj� na w�asnej sk�rze?

Lekarze w naszym powiecie protestują i na receptach będzie pojawiać się pieczątka „Refundacja do decyzji NFZ”, co miałoby oznaczać, że pacjenci będą płacić 100% wartości leku. Aptekarze jednak będą stosować zniżki. – Wspólnie podjęliśmy decyzję, że wszystkie apteki w powiecie sprzedawać będą leki ze zniżkami – mówi Adam Justyn Cichoń pełnomocnik Okręgowej Izby Aptekarskiej na powiat żuromiński.

Nowa ustawa refundacyjna zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2012 roku. Pojawiły się w niej nowe zasady wypisywania recept.

Niepoprawnie wypisana recepta ma bezpośredni wpływ na cenę jaką zapłaci za lek pacjent. Żeby w aptece nie mieć problemu z kupnem przepisanego leku ze zniżką, recepta musi zawierać czytelnie wypisane dane pacjenta, nazwę leku i nazwisko lekarza. W myśl nowych przepisów lekarz powinien wpisać również poziom odpłatności pacjenta na dany lek. Ważne, żeby na recepcie pojawiła się symbol Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku mieszkańców województwa mazowieckiego jest to „07”.

Lekarze protestują przeciw tym zasadom, a w szczególności przeciw wpisywaniu wysokości refundacji. W związku z tym podjęli protest. Na receptach mają stawiać pieczątkę z napisem „Refundacja do decyzji NFZ”. Niestety taka pieczątka nie jest honorowana w aptekach i nie uprawnia aptek do wydawania leków po tańszej cenie.

[b]Żuromińskie apteki[/b]

W żuromińskich aptekach pojawiły się informacje dla pacjentów z prośbą o pomoc i współdziałanie w związku z wejściem w życie nowych przepisów. „W czasie wizyty apelujcie do swoich lekarzy o prawidłowe wystawianie recept, podając jednocześnie lekarzowi wszystkie niezbędne dane z dowodem ubezpieczenia włącznie. Dzięki temu lekarz, nie narażając się na sankcje finansowe Funduszu, będzie mógł przygotować dla Państwa receptę spełniającą wszystkie wymogi obowiązującego prawa. Apteka ma prawo i obowiązek realizować tylko prawidłowo wystawione recepty”- czytamy na umieszczonej w żuromińskich aptekach informacji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

– Wpisany na receptę symbol jest dla nas informacją, że pacjent na którego recepta jest wystawiona jest ubezpieczony– wyjaśnia pełnomocnik Okręgowej Izby Aptekarskiej na powiat żuromiński Adam Justyn Cichoń – taka informacja wystarczy, żeby pacjent kupił lek ze zniżką, nawet jeżeli lekarz nie określi poziomu odpłatności za lek.

Żuromińscy lekarze

Niestety dla pacjentów żuromińscy lekarze przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu. Tym samym pacjent może się spodziewać widniejącej na recepcie pieczątki „Refundacja do decyzji NFZ”.

– Lekarze obawiają się konsekwencji, do jakich zostaną pociągnięci przez NFZ, jeżeli źle wpiszą poziom odpłatności za lek na recepcie – mówi dyrektor żuromińskiego szpitala Zbigniew Białczak – Fundusz może ich obciążyć karami finansowymi a w skrajnych przypadkach cofnąć uprawnienia do wypisywania recept na leki refundowane.

Białczak jednak wyjaśnia, że recepta z pieczątką nie powoduje utraty przez pacjenta zniżki na lek.

[b]Pieczątka „Refundacja do decyzji NFZ”[/b]

Sytuacja komplikowała się, gdy lekarz przystawił na recepcie pieczątkę z napisem „Refundacja do decyzji NFZ”. Lekarze stawiali tę pieczątkę na znak protestu. W efekcie pacjent w aptece tracił. Jeżeli lek występował w kilku odpłatnościach, zapłacił tę najwyższą.

– Jeżeli na recepcie pojawiała się taka pieczątka, sprzedawaliśmy lek z najmniejszą zniżką, czyli drożej, bo do tego obliguje nas obowiązujące rozporządzenie w sprawie recept z 23 grudnia 2011 roku – mówi Cichoń.

W myśl wspomnianego Rozporządzenia, jeżeli na recepcie pojawi się dodatkowa pieczątka , dyskwalifikuje ona w całości receptę jako refundowaną. Tak było 1 i 2 stycznia. Dziś sytuacja wygląda już nieco inaczej.

[b]NFZ próbuje załagodzić zamieszanie[/b]

Od 3 stycznia 2012 roku apteki i punkty apteczne w powiecie żuromińskim stosują się do komunikatu prezesa NFZ, opublikowanego 2 stycznia na stronie internetowej Funduszu (www.nfz.gov.pl). W myśl tego komunikatu, jeżeli na recepcie zostanie umieszczona przez lekarza pieczątka „Refundacja do decyzji NFZ”, to apteka będzie sprzedawała leki ze zniżką według listy leków refundowanych. Z tym, że leki, które występują w kilku odpłatnościach będą wydawane „za najwyższą odpłatnością określoną w wykazie refundowanych leków”. Dla pacjenta oznacza to, że za dany lek zapłaci tyle, co w poprzednim roku, zanim wprowadzono nowe przepisy.

– Mając świadomość, że w świetle prawa, ten komunikat nie ma mocy prawnej, tym samym podejmując ryzyko, w aptekach i punktach aptecznych powiatu żuromińskiego będą wydawane leki ze zniżką – informuje Adam Cichoń.

Ewa Jabłońska

[img]https://[/img]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.