Powiat. Przez 10 lat brali diety, dziś niewiadomo czy zgodnie z prawem

Przez 10 lat nieetatowi członkowie zarządu powiatu* pobierali diety. Dziś okazuje się, że niekoniecznie zgodnie z prawem. Czy radni będą musieli oddawać diety? Rozstrzygnie się to już w grudniu. A lekko licząc, będzie do oddania około 200 000 zł.
O dietach dla cz�onk�w zarz�du rozmawiano ju� w czerwcu. Dzi� sprawa nabra�a rozp�du.

Adam Ejnik

a.ejnik@gmail.com

Od 2001 roku nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu pobierali diety. Przyznała je Zarządowi Rada Powiatu uchwałą z dnia 25 czerwca 2001 roku. Dziś okazuje się, że radni nie mieli prawa podjąć takiej uchwały. Zatem członkowie Zarządu nie powinni pobierać diet. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Prawnicy Starostwa jednak z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu się nie zgadzają. „(…)Reprezentowany przez WSA w Gliwicach pogląd jest nietrafny” – czytamy w piśmie do Przewodniczącego Rady Powiatu Jerzego Rzymowskiego podpisanym przez radców prawnych Waldemara Zabłockiego i Jarosława Hilińskiego.

Sprawę rozstrzygać będzie Najwyższy Sąd Administracyjny.

– Czekamy na werdykt Najwyższego Sądu Administracyjnego w tej samej sprawie, który zapadanie 13 grudnia, a który dotyczy innego starostwa. Wtedy oficjalne stanowisko zajmie Zarząd Powiatu – mówi starosta Janusz Welenc.

Jakie scenariusze może zgotować naszej radzie Najwyższy Sąd?

[b]

Czarny scenariusz. [/b]

Sąd uzna: członkowie zarządu brali diety niezgodnie z prawem. Diety zostaną wstrzymane. Okaże się również, że z kasy publicznej radni od 2001 roku otrzymywali niezgodnie z prawem diety. Biorąc pod uwagę fakt, że dieta taka wynosi dziś 291 zł, że rocznie Zarząd spotyka się 20-30 razy, że proceder taki trwał 10 lat i że nieetatowych członków Zarządu jest trzech , wnioskujemy, że Starostwo pozbyło się lekko licząc około 200 000 zł. Czy te pieniądze będą musiały być zwrócone? Kto będzie je musiał oddać? Starostwo, radni? Tego dowiemy się niebawem. Na dziś wiadomo jedynie, że Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski nakazał podczas najbliższej sesji wstrzymać wydawanie diet nieetatowym członkom Zarządu Powiatu.

[b]

Scenariusz biały[/b]

Sąd uzna, że uchwała była podjęta przez radnych była zgodna z prawem. Wtedy przejdziemy do porządku dziennego. Kamień z serca spadnie radnym, radcom prawnym i z pewnością staroście. Kolejnym zaś uchwałom przyglądać się będą wszyscy oni z jeszcze większą starannością.

W powyższej sprawie interweniował najpierw u Przewodniczącego Rady Powiatu, później u wojewody radny Michał Bodenszac. Wszelką dokumentację dotyczącą tej interwencji: interpelacje, odpowiedź Jerzego Rzymowskiego i radców, pismo wojewody znajdziecie Państwo na stronie bodenszac.com oraz na stronie Starostwa Powiatowego (Biuletyn Informacji Publicznej).

*Nieetatowy członek Zarządu – Zarząd Powiatu Żuromińskiego składa się dziś z pięciu osób. Dwóch etatowych, zatrudnionych w Starostwie. Są to Przewodniczący Zarządu Powiatu (Starosta) Janusz Welenc, Członek Zarządu Powiatu Mieczysław Olszlegier. Oraz trzech, którzy nie są zatrudniani z tego względu w Starostwie Członkowie Zarządu Powiatu Waldemar Jacek Cecelski, Bernard Jabłoński i Dariusz Adam Sajewski. Ci trzej ostatni to nieetatowi członkowie zarządu kadencji 2010 – 2014.

[img]https://[/img]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.