Powiat. Skarga na Inspektora bezzasadna

- Brak kwalifikacji i pełnienie funkcji pomimo ciążących zarzutów prokuratorskich – takie zarzuty padły w stronę Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie w skardze jednego z mieszkańców miasta. Radni uznali skargę za bezzasadną.
Przy trzech g�osach wstrzymuj�cych skarga zosta�a uznana za bezzasadn�

Ewa Jabłońska

jablonska.ewa1@gmail.com[img]https://[/img]

Skarga na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żurominie została złożona w czerwcu. Dotyczyła braku odpowiedniego wykształcenia i przygotowania zawodowego Andrzeja K. do zajmowania stanowiska Powiatowego Inspektora Budowlanego i piastowania tej funkcji pomimo toczącej się przeciwko niemu sprawy w sądzie. Skarżący wskazali, że Inspektor notorycznie i rażąco narusza prawo, działa na ich szkodę i nęka ich rodzinę, wykorzystując swoje uprawnienia zawodowe. Poza tym nie zna przepisów prawa budowlanego.

Skargę najpierw rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, która po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Inspektora uznała skargę za niezasadną. Uzasadniając to tym, że w dniu powoływania Andrzeja K. na stanowisko PINB, przepisy prawa nie określały, jakie kwalifikacje musi spełniać Powiatowy Inspektor Budowlany. Starosta Żuromiński, powołując w 1999 roku Andrzeja K. na to stanowisko, nie naruszył wymogów obowiązującego wówczas prawa. Wymogi dotyczące tego stanowiska pojawiły się dopiero w 2000 roku. Zgodnie z nimi Powiatowy Inspektor Budowlany musi posiadać wyższe wykształcenie, pięcioletni staż pracy oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Jednak osoby, które objęły stanowisko przed wejściem w życie tego przepisu, według prawa dalej mogą być zatrudniane. Do czasu prawomocnego skazania Inspektora za jazdę po pijanemu, nie może on być zwolniony z pracy.

Radni przy trzech głosach wstrzymujących uznali skargę za bezzasadną.

Skargę rozpatrzy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Rada Powiatu uznała, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia części skargi dotyczącej nieznajomości przepisów prawa administracyjnego i budowlanego przez Powiatowego Inspektora Budowlanego w Żurominie oraz działanie na szkodę skarżących i przekazała ją do Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.