Powiat. Uchwały „śmieciowe” w naszych gminach

Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym wejdą w życie nowe opłaty za śmieci. Władze gmin i miast z terenu powiatu żuromińskiego, głowią się, jak to wszystko zorganizować. Regulaminy, wysokość opłat i sposób ich naliczania we wszystkich gminach zostały już ustalone. Włodarze przyznają jednak, że może się to wszystko jeszcze zmieniać. W gminie Żuromin i w gminie Lubowidz wiele już właściwie się zmieniło.
W gminie Kuczbork przedstawiciele Urz�du spotkali si� z mieszka�cami (tu: spotkanie w Zielonej)

Ewa Jabłońska

e.jablonska@kurierkurierzurominski.pl

Od lipca każdy będzie obciążony nową opłatą za śmieci. Do wprowadzenia nowych opłat obliguje samorządy ustawa. Według niej obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi należy do samorządów. Konieczne jest wprowadzenie opłat od mieszkańców za „produkcję” śmieci oraz ustalenie wielu innych przepisów z tym związanych. Stawki tych opłat oraz sposób ich naliczania gminy musiały ustalić do końca 2012 roku. Oprócz gminy Bieżuń, wszystkie to ustaliły. Za sposób naliczania przyjęły ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Przyjęły również dwie stawki opłat, niższą, jeżeli mieszkaniec zadeklaruje chęć segregowania odpadów, więcej będą płacić ci, którzy oddawać będą śmieci nieposegregowane. Wtedy na tyle pozwalała ustawa. W 2013 roku znowelizowano ustawę śmieciową. Zmiany pozwalają gminom naliczać opłaty według różnych metod oraz różnicować opłaty w zależności od ilości mieszkańców w gospodarstwie domowym. Z tych możliwości skorzystała gmina Żuromin, Lubowidz i Bieżuń. Nadal jednak bardziej finansowo będzie opłacało się mieszkańcom segregować śmieci niż nie segregować. Wszędzie też trwa składanie przez mieszkańców deklaracji, według których będą naliczane opłaty. Za niezłożenie deklaracji będą wyciągane konsekwencje.

[b]

W Żurominie uchwalono nowe zasady[/b]

W gminie Żuromin, radni zasady naliczania opłat i ich wysokość ustalili w grudniu. Wtedy to podjęli decyzję, że opłata będzie naliczana od osoby w gospodarstwie domowym. Zdecydowali również, że będą obowiązywały dwie stawki podatku: 10 złotych za śmieci zmieszane i 7 złotych za posegregowane. Stawki jednak uległy zmianie. Burmistrz Zbigniew Nosek zaproponował radnym nowe rozwiązania w tej kwestii. Po raz kolejny długo dyskutowano na temat zaproponowanych rozwiązań przez burmistrza. Ostatecznie na sesji 22 kwietnia radni przyjęli zmiany zaproponowane przez burmistrza. Według nowych przepisów inne opłaty za odbiór śmieci ponosić będą mieszkańcy wsi a inne mieszkańcy Żuromina, inaczej opłaty będą wyglądały w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez wiele osób, w dalszym ciągu mniej będą płacić ci, którzy zdecydują się segregować śmieci. Według nowych przepisów mieszkańcy Żuromina za śmieci nieposegregowane zapłacą 10 złotych od osoby za posegregowane 7 złotych. Jednak jeżeli w danym gospodarstwie domowym mieszka więcej niż 3 osoby, to miesięczna opłata za posegregowane śmieci wyniesie 30 złotych, niezależnie ile tych osób jest a za nieposegregowane 40 złotych. Na wsi od osoby za posegregowane śmieci opłata wynosi 5 złotych za nieposegregowane 7 złotych miesięcznie od osoby. Natomiast, jeżeli w gospodarstwie domowym mieszka więcej niż 3 osoby, to za odbiór posegregowanych śmieci opłata wyniesie 20 złotych miesięcznie a za nieposegregowane 28 złotych.

Niższe opłaty za śmieci na terenie wsi, Nosek tłumaczył tym, że od mieszkańców z terenu gminy , odpady będą odbierane raz w miesiącu. Mieszkańcy miasta będą mieli opróżniane pojemniki z odpadkami zmieszanymi 4 razy w miesiącu, ponadto posegregowane śmieci będą od nich odbierane raz w miesiącu tak jak popiół i odpady tzw. zielone.

Najwięcej wątpliwości wzbudziło zróżnicowanie stawek i częstotliwość odbioru w mieście i na wsi. W tej sprawie z apelem do radnych zwrócił się radny rady Powiatu Michał Bodenszac. W piśmie apelował o niedyskryminowanie mieszkańców gminy, o niedzielenie społeczeństwa, o to, żeby za gospodarkę odpadami komunalnymi odpowiadać solidarnie, wszyscy na tych samych zasadach.

Zdaniem burmistrza zaproponowane stawki dyktuje ekonomia.

– Nie jest to dzielenie mieszkańców na gorszych i lepszych – tłumaczył na sesji burmistrz Zbigniew Nosek – Do tej pory za jednorazowy odbiór śmieci na wsi mieszkańcy płacili niecałe 20 złotych a w mieście za jednorazowy odbiór mieszkaniec płacił 7, 50 złotych i nikt nie protestował.

Radni uchwalili również nowe wzory deklaracji. Było to konieczne w związku z zróżnicowaniem stawek za odbiór śmieci. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta do 31 maja.

[b]W Bieżuniu opłata od ilości osób w gospodarstwie[/b]

Rada Miejska w Bieżuniu jako ostatnia z powiatu żuromińskiego ustaliła zasady i wysokość opłat za śmieci. Radni uchwalili, że w gospodarstwach, w których mieszka do 2 osób opłata miesięczna za nieposegregowane śmieci wyniesie 20 złotych, za posegregowane 10 złotych. W gospodarstwach domowych, w których mieszka więcej niż 2 osoby opłata za śmieci nieposegregowane wynosi 30 złotych za posegregowane 20 złotych. Z terenu Bieżunia śmieci będą odbierane 4 razy w miesiącu z terenu wsi raz w miesiącu. Ponadto w każdym sołectwie zostaną ustawione pojemniki na plastik i szkło. Mieszkańcy najprawdopodobniej nie będą musieli płacić za pojemniki na śmieci.

– Od firmy, która stawać będzie do przetargu na odbiór śmieci naszych mieszkańców, będziemy wymagać , żeby dostarczyła mieszkańcom pojemniki na śmieci – mówi burmistrz Bieżunia Andrzej Szymański – Pojemniki powinny być dla mieszkańców bezpłatne.

Na terenie gminy i miasta Bieżuń, deklaracje są dostarczane każdemu mieszkańcowi do domu. W kopercie znajduje się również wzór wypowiedzenia umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci. Jeżeli ktoś ma problem z wypełnieniem deklaracji, może zwrócić się o pomoc do punktu konsultacyjnego w bieżuńskim Zakładzie Komunalnym lub w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu.

[b]W Lubowidzu zmiany[/b]

W gminie Lubowidz stawki za odbiór śmieci również ulegną zmianie. Wójt Krzysztof Ziółkowski jest w trakcie przygotowywania nowych projektów uchwał. Nie chciał zdradzać, jakie to będą zmiany. Wszystko okaże się na najbliższej sesji. Dowiedzieliśmy się tylko, że stawki zostaną obniżone i będą zdecydowanie korzystniejsze dla tych, którzy zdecydują się segregować swoje śmieci. Worki do segregacji odpadów zabezpieczy gmina, więc mieszkańcy w tej kwestii nie będą ponosić dodatkowych kosztów. Deklaracje w sprawie odbioru śmieci, do mieszkańców dostarczą i odbiorą sołtysi. O nowych decyzjach w sprawie opłat za śmieci w gminie Lubowidz będziemy informować.

[b]W Kuczborku, Siemiątkowie i Lutocinie stawki bez zmian[/b]

W gminie Kuczbork, Siemiątkowo i Lutocin stawki za śmieci podjęte pod koniec ubiegłego roku nie zmieniły się, chociaż w tych gminach nie wyklucza się zmian w przyszłości. W Kuczborku opłata miesięczna za jedną osobę za śmieci zmieszane wynosi 10 złotych. Mieszkańcy, którzy zdecydują się segregować śmieci będą płacić 5 złotych za osobę. Ci mieszkańcy otrzymają potrzebne do segregacji worki. W gminie trwa składanie deklaracji. Sołtysi dostarczają je do domów. W Siemiątkowie większość deklaracji została już dostarczona do urzędu. Stawka za nieposegregowane śmieci wynosi 7 złotych za posegregowane 5 złotych. W gminie Lutocin za nieposegregowane śmieci trzeba zapłacić 10 złotych od osoby za posegregowane 5 złotych. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na segregację, najprawdopodobniej bezpłatnie otrzymają torby de segregacji. W gminie również trwa wypełnianie deklaracji . Do domów przychodzą z deklaracjami stażyści z Urzędu Gminy i jeżeli jest taka potrzeba, pomagają je wypełnić.

Pierwsze opłaty za śmieci trzeba zapłacić do 15 lipca 2013 roku.

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.