Powiat. Żuromiński szpital w oczach pacjentów

Wydawałoby się, że krążąca opinia o żuromińskim szpitalu nie jest pozytywna, jednak ankieta badająca zadowolenie pacjentów pokazała, że nie jest tak źle.

Ewa Jabłońska

jablonska.ewa1@gmail.com

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Żurominie przeprowadzono ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Narzędziem badawczym były ankiety wypełniane przez pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Żurominie. Ankiety można było wypełniać od 2 sierpnia 2010 roku do końca roku. Jedna z ankiet dotyczyła usług podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, druga natomiast pobytu w oddziale szpitalnym. Ankietę dotyczącą POZiS wypełniło 48 osób natomiast dotyczącą oddziałów szpitala 108 osób.

[b]Oddziały szpitalne[/b]

Pytania dotyczące oddziałów szpitalnych odnosiły się do czasu jaki pacjent musiał oczekiwać na przyjęcie do szpitala. 57 osób z pośród wszystkich, którzy wypełnili formularz, wskazało że ten czas był bardzo krótki, 27 – krótki, długi – 13, bardzo długi – 4. Na pytanie o powód wyboru szpitala żuromińskiego, 36 osób odpowiedziało że nie miało żadnego wpływu, 31 osób że ze względu na dogodną lokalizację, 18 – bo zasugerował to lekarz kierujący, ze względu na możliwość leczenia u wybranego lekarza – 9 odpowiedzi, wysoko wykwalifikowana kadra – 4 odpowiedzi, nowoczesna diagnostyka – 3 odpowiedzi. Życzliwość personelu na izbie przyjęć 8 osób oceniło bardzo źle, 56 – bardzo dobrze, 29 – dobrze, źle – 13 osób. Czas załatwienia formalności na izbie przyjęć w większości oceniono jako krótki – 41 odpowiedzi, bardzo krótki – 37, długi – 16, bardzo długi – 12. Czystość izby przyjęć – 46 osób oceniło bardzo dobrze, dobrze – 50, źle – 3, bardzo źle – 1. Pytania o warunki na oddziale szpitalnym oceniano pod względem: czystości sal chorych, 55 – oceniło bardzo dobrze, 42 – dobrze, 5 – źle. Warunki snu i odpoczynku 36 osób – bardzo dobrze, 40 – dobrze, 19 – źle, 4 – bardzo źle. Życzliwość lekarzy bardzo dobrze oceniło – 41 osób, dobrze – 41, źle – 19, bardzo źle – 7.

[b]Podstawowa Opieka Zdrowotna i Specjalistyczna[/b]

W formularzu dotyczącym POZiS pacjenci mieli możliwość oceny obsługi w rejestracji: bardzo dobrze oceniło 17 osób, dobrze – 20, źle 4 osoby z 48, którzy wypełnili ankietę. Czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza 32 osoby oceniło, że jest długi, krótki – 7, odpowiedni – 7. Mimo zarejestrowania do lekarza nie przyjęto 16 osób. Czy lekarz przy wypisywaniu recepty poinformował jaki jest koszt leków: tak – 2 odpowiedzi, nie – 36. Czy lekarz udzielił wyczerpującej informacji o stanie zdrowia: tak – 12, nie – 15, informacje były zdawkowe – 19. Kontakt z personelem i opieką pielęgniarską bardzo dobrze oceniło 12 osób oceniło bardzo dobrze, 22 – dobrze, 8 – dostatecznie, 6 – niedostatecznie.

– W 2010 roku z Poradni Specjalistycznych w szpitalu skorzystało 108 tys. pacjentów a na oddziałach szpitalnych leżało 6 tys., więc liczba wypełnionych ankiet nie daje pełnego obrazu, w jaki sposób są postrzegane usługi świadczone przez Szpital – mówi Dyrektor -Jednak do wyników ankiety podeszliśmy bardzo poważnie, odbyłem w tej sprawie rozmowę z lekarzami. Skupiliśmy się przede wszystkim na negatywnych odpowiedziach wybieranych przez wypełniających formularz – mówi dyrektor Białczak.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.