Profilaktyczna akcja Kuriera i policji

Bezpieczeństwo osób starszych

Z policyjnych statystyk wynika, że przestępcy nie oszczędzają seniorów. Miejscami, gdzie najczęściej dochodzi do popełnienia przestępstwa rozboju na osobach starszych, są słabo oświetlone ulice, pobliża barów, wokół których przebywają osoby będące pod wpływem alkoholu. Nieznaczna liczba sprawców dokonuje rozboju w mieszkaniach starszych osób. W wyniku rozboju przedmiotem przestępstwa stają się torebki, saszetki, zegarki, a także wartościowe przedmioty w mieszkaniach, pieniądze – oszczędności całego życia:

1. W dalszym ciągu pojawiają się kradzieże mieszkaniowe (także z włamaniem) i oszustwa dokonywane przez tzw. „domokrążców”. Dlatego też kierujemy apele do osób starszych o zachowanie daleko idącej ostrożności przy otwieraniu swoich mieszkań przed obcymi ludźmi.

2. Nie dajmy się skusić „kupcowi” oferującemu sprzedaż towarów po bardzo „atrakcyjnej” cenie czy też osobom proponującym wykonanie „uleczających” usług medycznych.

3. Kradzieże z włamaniem dotyczą także altanek ogrodowych. Mieszkańcy, w tym także osoby starsze, powinny odpowiednio zabezpieczyć swoje mienia przed okresem zimowy, natomiast policjanci przeprowadzają patrole prewencyjne.

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom w podeszłym wieku jest jednym z priorytetowych działań zrealizowanych przez żuromińską policję w ramach programu prewencyjnego „Razem Bezpieczniej”.

Policja apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu żuromińskiego o ostrożność. Szanowni Państwo uczulmy starsze osoby, rodziców, dziadków, by nie stali się ofiarami oszustów, osób żerujących na łatwowierności i uczuciach ludzi.

Telefon do KPP w Żurominie 997, 23 65 71 200 lub telefon zaufania 23 65 71 298.

Opracował

Oficer prasowy KPP Żuromin

Aspirant Zbigniew Rzymkowski

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Profilaktyczna akcja Kuriera i policji

Wiek uczniów ma podczas wagarowania ogromne znaczenie, bowiem wagary nasilają się w wieku dorastania. Wówczas dokonuje się wiele intensywnych zmian fizycznych, psychicznych, które rzutują na postawy uczniów.

Jest to czas, gdy młodzież jest podatna na wszelkie wpływy zwiększające prawdopodobieństwo zachowań ryzykownych jak: palenie tytoniu, używanie alkoholu, środków psychoaktywnych, wczesna inicjacja seksualna, a także skłonności przestępcze i agresywne. Można do tej listy niepokojących zachowań dołączyć porzucenie nauki szkolnej, ucieczki z domu, kradzieże i rozboje. Te zachowania ryzykowne są według nich metodą na załatwianie bardzo ważnych spraw życiowych, które umożliwiają im:

1. Zaspakajanie najważniejszych potrzeb psychologicznych, miłości, akceptacji, bezpieczeństwa, uznania;

2. Realizację marzeń, pragnień, ważnych celów życiowych, redukcja życiowych trudności, lęku, frustracji;

3. Radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi, upokorzeniem, wstydem, odrzuceniem.

Kiedy dociekamy, co skłania młodych ludzi do podejmowania ryzykownych zachowań, wysnuwamy wnioski, że czasami jest to zwykła ciekawość świata, przekora, manifestacja dorosłości, niezależności, ale też sposób na nudę, samotność, zagubienie, chęć

zaimponowania rówieśnikom.

Wagary są uwarunkowane przeważnie niepomyślną sytuacją ucznia w szkole, jego niechęcią do nauczycieli, obowiązku uczenia się. Wagary organizowane z powodu niechęci do szkoły są efektem braku integracji ucznia z klasą, ze szkołą, lękiem przed nauczycielami i niepomyślną sytuacją w zespole klasowym. Mają one ścisły związek z brakiem współpracy domu rodzinnego ze szkołą, brakiem kontroli nad uczniem ze strony rodziców.

CDN.

Opracował:

Oficer prasowy KPP Żuromin

Aspirant Zbigniew Rzymkowski

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.