RAPORT O STANIE GMINY BIEŻUŃ

INFORMACJE\ Gmina Bieżuń przygotowała i przedłożyła radnym raport o stanie gminy za miniony rok. Podobnie jak w przypadku gminy Siemiątkowo czy powiatu, o czym pisaliśmy, zawiera ważne informacje o stanie finansów czy zadłużeniu tego samorządu.

Struktura Budżetu Gminy Bieżuń w 2018r. przewidywała dochody w wysokości 22.535.035,62 zł, z czego wykonano 22.258.986,39 zł, co stanowi 98,78 % (w tym dochody bieżące: plan 22.403.743,69 zł, wykonanie 22.151.857,46 zł, co stanowi 98,88 %, dochody majątkowe: plan 131.291,93 zł, wykonanie 107.128,93 zł, co stanowi 81,60 %). Zakładano wydatki w wysokości 21.626.650,92 zł, (wykonano 21.192.177,31 zł, czyli 97,99 %, w tym wydatki bieżące – plan 20.856.927,82 zł, wykonanie 20.422.616,21 zł, co stanowi – 97,92 %; wydatki majątkowe – plan 769.723,10 zł, wykonanie – 769.561,10 zł, tj. 99,98 %).

Gmina zrealizowała dochody na kwotę 22.258.986,39 zł, w tym dochody własne w wysokości 7.666.160,74 zł i subwencje w kwocie 7.247.821,00 zł oraz dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości 7.345.004,65 zł.

W raporcie czytamy też o stanie zadłużenia gminy. Ma ona do spłaty 5.920.134,00 zł, w tym: 390.134 zł kredytu i 5.530.000 zł pożyczek (z czego 5.400.000 zł to pożyczka z budżetu państwa, a pozostałe 130.000 zł to pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie). Program naprawczy finansów Gminy Bieżuń jest realizowany od 2012r., zgodnie z przyjętymi założeniami. Raty zaciągniętej pożyczki są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat, a ostatnia rata przypada na rok 2027. Obecnie stan zadłużenia gminy stanowi 26,60%.

W dziale odnośnie opieki społecznej i wsparcia mieszkańców zawarto dane, że pomoc i wsparcie w gminie Bieżuń uzyskało 517 osób, co stanowiło 10,37% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2017 r. łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 75 osób, natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 16 rodzin.

Długotrwałą pomoc społeczną otrzymuje tu 128 osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2017r. o 30 osób. W tej gminie najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, wielodzietność, ubóstwo i niepełnosprawność.

W minionym roku pomoc i wsparcie z pomocy społecznej (w postaci świadczeń pieniężnych) uzyskały 103 osoby, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 148 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 4 rodziny.

Wydatki na oświatę w roku szkolnym 2017/2018 wyniosły ponad 7 mln zł, z czego subwencja oświatowa to kwota 4.355.065 zł, dochody własne 272.870,06.zł i środki własne samorządu – 2.377.309,60 zł, co stanowi 33,94%.

Z danych zawartych w raporcie można się również dowiedzieć o stanie ludności gminy. W 2014r. na stałe zameldowanych było tu 5.221 osób, z czego 2604 to mężczyźni, a 2617 to kobiety. W 2018r. kobiet było już 2.501, a mężczyzn 2.484, co razem daje liczbę 4.985 mieszkańców. W 2014r. zanotowano 53 urodzenia i 67 zgonów, rok później 32 urodzenia i 68 zgonów. W 2016r. urodziło się 42 nowych mieszkańców gminy, za zmarło 58. W 2017r. urodzeń było 47, zgonów zaś aż 82. W minionym roku zmarło 67 mieszkańców gminy, a urodziło się 49 dzieci.

AO

.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.