Renty strukturalne dla rolników

Na prośbę Czytelników Kuriera, publikujemy zasady przyznawania rent strukturalnych rolnikom. Informacji udzielił Kierownik Biura Powiatowego Marek Liszewski.
Marek Liszewski Kierownik Biura Powiatowego ARiMR odpowiada na pytania
[b]Czytelnik: Kto może otrzymać rentę strukturalną? Dlaczego nie wszyscy rolnicy ją otrzymują?

[/b]

Rentę strukturalną przyznaje się

rolnikowi lub małżonkowi rolnika, prowadzącemu na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym. Rolnik może ubiegać się o rentę jeżeli: ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym co najmniej 10 lat przed złożeniem wniosku i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 5 lat. W dniu złożenia wniosku musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu i nie posiadać zaległości w opłacaniu składek. Warunkiem jest również przekazanie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 6 ha.

Nie wszyscy producenci, którzy złożyli wnioski i spełniają wymagania, otrzymają rentę strukturalną. Uzależnione jest to od limitu środków przeznaczonych na dany rok.

W Biurze Powiatowym ARiMR podczas ostatniego naboru, który odbył się w terminie od 1 do 10 września 2010 roku przyjęto 81 wniosków w tym 74 beneficjentów spełniło warunki do przyznania renty strukturalnej. Do chwili obecnej postanowienia o spełnieniu warunków otrzymało 62 beneficjentów. Po otrzymaniu postanowienia rolnik ma 9 miesięcy na przekazanie gruntów i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej oraz przedłożyć do biura dokumenty potwierdzające przekazanie gospodarstwa.

Wysokość renty

[b]Czytelnik: Dlaczego jedni dostają więcej a drudzy mniej, od czego to zależy?[/b]

Wysokość renty strukturalnej ustalona jest przepisami prawa. Stawka podstawowa wynosi 1013 zł. Jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i są spełnione określone warunki przez współmałżonka otrzymuje dodatkowo 676 zł. W przypadku przekazania osobie w wieku poniżej 40 lat gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni użytków rolnych powyżej 10 ha, rolnik otrzymuje dodatek w wysokości 102 zł. Najniższa więc renta strukturalna , którą może otrzymać rolnik, wynosi 1 013 zł. Maksymalna wysokość renty to 1 791 zł. A zatem nie wszyscy producenci mogą otrzymać jednakową kwotę, chociażby z powodu braku dodatku na współmałżonka. Tak więc możliwe jest, że sąsiad otrzyma wyższą rentę strukturalna i jest to zgodne z prawem.

Renta strukturalna przyznawana jest do 65 roku życia. Jeżeli uprawniony do niej rolnik w trakcie pobierania nabędzie prawo do emerytury, rentę strukturalną zmniejsza się o kwotę tej emerytury.

Ewa Jabłońska

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.