SANEPID W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

ZDROWIE\ W zeszłym roku żuromiński sanepid dwukrotnie skontrolował każdą z 41 placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie. W 13 placówkach stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny. Inspektorzy wydali dyrektorom zalecenia.

W minionym roku na terenie powiatu nadzorem sanitarnym objęto 41 placówek oświatowo–wychowawczych: 1 żłobek, 1 klub malucha, 7 przedszkoli działających samodzielnie, 18 szkół podstawowych, 8 zespołów szkół (z oddziałami przedszkolnymi, szkołami podstawowymi i gimnazjami), 6 placówek pracy pozaszkolnej. Przeprowadzono w nich 72 kontrole sanitarne w zakresie oceny ich stanu sanitarnego, oceny warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów, higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych, oceny warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, oceny warunków dla uczniów do pozostawiania części przyborów i podręczników szkolnych oraz oceny posiadania certyfikatów na sprzęt sportowy i meble szkolne.

– W tych placówkach wystawiliśmy 13 decyzji administracyjnych. W każdej gminie jest kilka szkół – podaje dyrektor PSSE w Żurominie, Agnieszka Cyran. Jakie były nieprawidłowości? W Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie stwierdzono: nieskuteczną wentylację grawitacyjna w łazience chłopców, zniszczone stoliki edukacyjne, zniszczone drzwi do klas, zniszczone drzwi do szafek na odzież. W Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie – zły stan sanitarny stolików edukacyjnych, zły stan sanitarny ścian w holu, klasach i łazienkach, zniszczona podłoga. W Szkole Podstawowej w Chamsku – brak zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania, a w Szkole Podstawowej w Raczynach – zły stan sanitarny drzwi w łazienkach chłopców, brak zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania. W gminie Kuczbork w ZPO w Kuczborku sanepid znalazł zniszczone drzwi do klas i parapety okienne, niewłaściwą nawierzchnię boiska (asfalt), niezabezpieczone grzejniki centralnego ogrzewania. W Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej brak jest certyfikatów i atestów na meble edukacyjne. W Szkole Podstawowej w Chojnowie – zniszczone ściany i sufity, popękany tynk, łuszcząca się farba, brak zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania. Z kolei w gminie Bieżuń nie tak, jak powinno, było w dwóch placówkach. W ZPO w Bieżuniu stwierdzono zły stan sanitarny podłogi w holu, brak zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania, a w Szkole Podstawowej w Sławęcinie – brak certyfikatów na meble edukacyjne, w łazience brak wentylacji mechanicznej – nieprzyjemny zapach.

Dwie szkoły w gm. Lutocin negatywnie przeszły kontrolę sanepidu. W ZS w Lutocinie sanepid znalazł zniszczone blaty od stolików edukacyjnych w 4 klasach, nierówną, powybijaną drogę dojazdową do przedszkola. Z kolei w Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym – brak zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania.

W gminie Lubowidz w Zespole Szkół w Lubowidzu – niezachowane były warunki sanitarno-higieniczne w zaadaptowanych tymczasowo pomieszczeniach do nauki, nierówna kostka przy szkół, z kolei w Szkole Podstawowej w Mleczówce – zniszczone ściany i sufity, popękany tynk, łuszcząca się farba, zniszczona, nierówna podłoga.

– Mam informację, że w 5 przepadkach nieprawidłowości wykonano, w 3 częściowo wykonano, w pozostałych termin mija wraz z końcem wakacji – podkreśla Agnieszka Cyran.

Rozkład zajęć lekcyjnych oceniono w 286 oddziałach (17 szkół podstawowych i 8 zespołów szkół). Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Rozkład zajęć zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej dzieci i młodzieży.

Na terenie działania PSSE w Żurominie w 4 placówkach stwierdzono niewystarczające warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W szkołach podstawowych w Kliczewie, Chojnowie i Mleczówce zajęcia w-f odbywają się na korytarzach, w Sarnowie – zajęcia w-f przeprowadzane są w klasie. W szkole podstawowej w Jonnem brakuje natomiast boiska szkolnego.

Skontrolowane placówki zapewniają właściwe warunki do utrzymania właściwej higieny osobistej uczniów. Wszystkie podłączone są do wodociągów publicznych, posiadają własne centralne ogrzewanie. Do kanalizacji miejskiej/wiejskiej podłączone są 23 placówki, a 18 posiada własne szambo.

W nadzorowanych placówkach dokonano rownież oceny posiadania certyfikatów na meble i sprzęt sportowy. Na podstawie dokonanej oceny w szkołach podstawowych i zespołach szkół stwierdzono: I tak np. 100% mebli z certyfikatami posiada 14 placówek, na sprzęt sportowy 23 placówki, z kolei powyżej 50% mebli z certyfikatami posiada 8 placówek, na sprzęt sportowy 2 placówki. Do 50% mebli z certyfikatami posiadają 4 placówki, na sprzęt sportowy 1 placówka. Nie ma placówek, które posiadałyby poniżej 25% mebli czy sprzętu sportowego z certyfikatami.

W 2018 roku profilaktyczną opiekę zdrowotną i pomoc przedlekarską posiadają 3 placówki, w pozostałych profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują pielęgniarki środowiskowe zadaniowo.

Zgodnie z wytycznymi GIS dokonano oceny przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019. W okresie wakacyjnym przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych (4 szkoły podstawowe i 2 zespoły szkół). W kontrolowanych placówkach przeprowadzono zaplanowane prace naprawcze. Jedna ze szkół na skutek zalania przez opady atmosferyczne była nieprzygotowana do nowego roku szkolnego, nieprawidłowości usunięto w połowie października. W roku 2018 nie przeprowadzano remontów generalnych.

W 2018 roku z gorących posiłków wydawanych w placówkach oświatowych korzystało: 738 uczniów z pełnego posiłku (zupa i II danie) w 5 placówkach, 1181 uczniów z posiłku jednodaniowego (zupa) w 15 placówkach, 21 uczniów ze śniadań szkolnych w 1 placówce, 2179 uczniów z mleka w 25 placówkach. Opieka społeczna dofinansowała 491 posiłków.

Bieżący nadzór sanitarny nad placówkami sezonowego wypoczynku prowadzony był na podstawie zgłoszeń zarejestrowanych w bazie MEN. W 2018 r. nie było zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku.

AO

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.