UCZCIWY CZY ZŁODZIEJ?WIARYGODNA CZY CZEPIALSKA?

INFORMACJE\ Radna Agnieszka Czaplińska podejrzewa, że wójt Piotr Kostrzewski wyprowadza gminne pieniądze do rąk rodziny. Powiadomiła o tym Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Prokuraturę Krajową oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Według Czaplińskiej wójt gminy Siemiątkowo Piotr Kostrzewski celowo podzielił inwestycję dotyczącą modernizacji gminnego stadionu, aby ominąć procedurę ogłoszenia przetargu. Przepisy mówią, że jeżeli kwota zadania nie przekracza wartości 30 tysięcy euro, włodarze mogą powierzyć wybranej z wolnej ręki firmie wykonanie danego zadania w drodze bezprzetargowej. W piśmie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych radna Agnieszka Czaplińska informuje jednak, że „nie jest to pierwszy przypadek celowego pominięcia ustawy i dokonania podziału zamówienia aby rodzina wójta czerpała korzyści majątkowe”- cytat. Dokument został wysłany do wiadomości Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury Krajowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W kolejnym piśmie, tym razem skierowanym do NIK (który do wiadomości otrzymały: Prokuratura Krajowa, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i CBA) radna prosi o przeanalizowanie wielokadencyjnej działalności wójta gminy Siemiątkowa Piotra Kostrzewskiego.

„Uważamy, że działania wójta nie są do końca zgodne z prawem a jeśli są to prawo jest wykorzystywane w taki sposób żeby w „białych rękawiczkach” wyprowadzać gminne pieniądze do rąk rodziny Pana wójta”- pisze radna.

Pierwszym zarzutem skierowanym wobec włodarza jest prawdopodobieństwo spreparowania dokumentów przy wyborze skarbnika gminy. Chodzi przede wszystkim o potwierdzenie 3-letniego doświadczenia na stanowisku księgowym przez obecną skarbnik Monikę Manistę.

Kolejną kwestią, która miałaby wyjaśnić NIK jest wg radnej niewłaściwa gospodarka nieruchomościami gminy. Jako przykład radna podaje tu ośrodek zdrowia mieszczący się w Siemiątkowie przy ulicy Kwiatowej, który „w niejasnych okolicznościach został sprzedany”-cytat. O tej sprawie pisaliśmy już na łamach „Kuriera”. Wówczas nabywca nieruchomości przyszedł nawet osobiście na sesję Rady Gminy, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości radnych.

Czaplińska w piśmie twierdzi również, że gmina Siemiątkowo wystawiła na sprzedaż działki sportowo-rekreacyjne za bardzo niską cenę. – Działki mieli „szybko” zakupić pracownicy urzędu gminy, jednostek podległych oraz rodzina wójta – donosi radna. Kilka miesięcy później zostały one przekształcone na działki budowlane, co znacznie zwiększyło ich wartość.

Ponadto radna stwierdza w donosie, że wójt wszelkie zakupy oraz prace dla gminy zleca bez zapytań ofertowych oraz przetargów. Twierdzi wręcz, że w Urzędzie Gminy Siemiątkowo „zaprzestano ogłaszania przetargów oraz zapytań ofertowych m.in. na zakup opału, oleju napędowego, materiałów budowlanych artykułów biurowych (wójt celowo dokonuje podziału inwestycji, zamówień, aby celowo ominąć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych) natomiast nakazano pracownikom urzędu gminy oraz kierownikom i dyrektorom jednostek podległych realizację ww. usług i produktów u (rodziny przyp. red.) wójta”.

Na samym końcu Czaplińska informuje NIK o panującym w jej mniemaniu ogromnym nepotyzmie w gminie. W skardze wymienia nazwiska oraz pełnione funkcje skoligaconych z wójtem osób.

„Wszelkie zapytania i wnioski kierowane do Wójta na piśmie są traktowane, jako integracja (pisownia oryginalna) w jego interes, więc odpowiedzi na nie są zdawkowe i wymijające, niepodparte żadną dokumentacją, a często nie pokrywają się ze stanem faktycznym. Dokumenty tworzone są na potrzeby chwili i pod konkretne osoby (…). Istnieje prawdopodobieństwo podrabiania podpisów i numeracji dokumentów. Dlatego sugeruje się, aby dokonać zabezpieczenia dokumentacji”- pisze Agnieszka Czaplińska.

Rewelacje radnej za pośrednictwem CBA oraz UZP trafiły do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta zgodnie z właściwością przekazała skargi na działalność wójta do rozpatrzenia przez Radę Gminy, zgodnie z obowiązującym prawem (Kodeks Postępowania Administracyjnego). Jednocześnie RIO poinformowało, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz jego komisje stałe zobowiązane są złożyć do właściwego rzecznika zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Czekamy na ogłoszenie terminu posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy, która zajmie się weryfikacją zarzutów wobec wójta.

Kacper Czerwiński

[b]MOIM ZDANIEM[/b][i]W niektóre doniesienia radnej ciężko uwierzyć, bo samorządy regularnie kontrolowane są przez RIO. Pracują tam specjaliści opierający się na dokumentach, a nie domniemaniach i plotkach. Niemniej człowiek nie jest nieomylny. Dlatego dla przejrzystości sytuacji niech zbada to Rada Gminy. Wydaje mi się, że zarówno pracownicy, jak i wójt z dystansem podeszli do całej sprawy. My dokumentację otrzymaliśmy niespełna dwie godziny po wysłaniu wniosku o udzielnie informacji. W mojej pracy nie raz spotkałem się z „przychylnością” urzędów, gdzie zgodnie z KPA odsyłano odpowiedzi na pytania po kilku dniach. Zastanawiam się teraz, czy pracownicy siemiątkowskiego urzędu powinni jechać po dwie śrubki do sąsiedniej gminy, bo jedyny sklep z takim asortymentem w Siemiątkowie prowadzi rodzina wójta? Gdyby robili tak od początku, radna zapewne zwróciłaby uwagę na to, ile gmina wydaje na benzynę. Nepotyzm jest poważnym zarzutem, jednak w tak małym środowisku ciężko jest go uniknąć. Pamiętam, jak w naszej redakcji przez parę miesięcy pracował syn starosty żuromińskiego. Czy mieliśmy odrzucić jego CV, bo miał na nazwisko Rzymowski? Mało tego, złośliwi twierdzili, że dzięki temu otrzymywaliśmy spore dofinansowania ze starostwa. Otóż nie, nie otrzymywaliśmy. Jeżeli ktoś chce to sprawdzić – zapraszam do naszej redakcji. Pokażemy dokumentację, można też złożyć wniosek do starostwa zamiast pleść bez sensu, co ślina na język przyniesie. Jeżeli jednak zarzuty wobec wójta się potwierdzą pierwsi o tym napiszemy.

[/i]

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.