Zbliżenia. Szpital ma być dla pacjentów!

Czy żuromińskiemu szpitalowi grozi prywatyzacja? Co stanie się z ZOL-em? Czy szpital powinien być dla pacjentów? Dlaczego poszukuje się lekarzy? Na co stawiają szpitalne władze? Co zrobić z kolejkami w recepcji? Szanowni Państwo, specjalnie dla Was wywiad z władzami żuromińskiego szpitala: dyrektorem Zbigniewem Białczakiem oraz zastępcą dyrektora drem Sławomirem Puszem.
[b][i]Adam Ejnik: Półtora roku temu Zarząd Powiatu powierzył Panu stanowisko Dyrektora szpitala. Jak szpital się zmienił przez ostatnie półtora roku?

[/i][/b]

Zbigniew Białczak: Najbardziej widoczne zmiany nastąpiły jeżeli chodzi o diagnostykę, zwłaszcza w diagnostyce obrazowej. Wyposażyliśmy dział diagnostyki obrazowej w sprzęt, który nie tylko spełnia standardy europejskie, ale również światowe. Mam tu na myśli rozwiązania z zakresu tele-medycyny. Konkretnie, przesyłanie badań w postaci obrazów do placówek zewnętrznych warszawskich, gdańskich, gdzie wybitni specjaliści są w stanie odczytać i przesłać z powrotem do nas wynik badania w krótkim czasie. Przede wszystkim chodzi tu o tomografię komputerowa, mammografię. Jak czytelnicy wiedzą został zakupiony tomograf komputerowy. Ponadto doposażono aparaty USG w dodatkowe głowice mające zastosowanie między innymi w kardiologii. Zakupiliśmy nowy kolonoskop, łóżka porodowe, analizator hematologiczny, aparat EKG wysokiej klasy do telemedycyny. Ogólnie został zakupiony sprzęt medyczny za kwotę ok. 2,7 mln zł. Otrzymaliśmy w darowiźnie sprzęt medyczny za ok. 75 tys. zł (lampa operacyjna, aparat do badania słuch u noworodków, rejestrator Holtera EKG). Zostało zatrudnionych kilku specjalistów (pediatra, chirurg, radiolog). Stale współpracujemy z kilkunastoma specjalistami z placówek medycznych warszawskich, gdańskich.

[i][b]A.E.: Dużo pacjentów korzysta z badań mammograficznych?[/b][/i]

Z.B.: Bardzo dużo pacjentek. Jako jedyny szpital na północnym Mazowszu posiadamy cyfrowy aparat do mammografii. Aktualnie realizujemy kilka programów profilaktycznych w tym również finansowane przez Starostwo Powiatowe do których zalicza się m.inn. badania przesiewowe screeningowe mammograficzne. Trzeba zachęcać kobiety do badania piersi. We wczesnym stadium nowotwory piersi są uleczalne.

[b][i]A.E.: Z tego wynika, że jest to szpital najlepiej wyposażony w regionie byłego województwa ciechanowskiego[/i][/b]

Sławomir Pusz: Generalnie można się pochwalić, bo aparatura i sprzęt są wysokiej klasy. Brakuje pewnych rzeczy, które chcemy kupić do diagnozy.

Z.B.: Niebawem również dokonamy zakupu sprzętu medycznego na OIOM i Blok Operacyjny (respirator, aparat do znieczuleń, defibrylator, stół operacyjny z kompletnym. wyposażeniem). Sprzęt który używamy od wielu lat będzie systematycznie wymieniany na nowy. Zmianie ulegną również podległe nam Ośrodki Zdrowia. Kuczbork, Syberia teraz będą modernizowane. Wymiany okien, docieplenia, remonty wewnątrz są pokrywane z budżetu SPZZOZU.

Do SPZZOZ-u należy również ośrodek w Zieluniu. Jeszcze dwa lata temu, przejeżdżając, wiedzieliśmy budynek, który chylił się ku upadkowi. Środki finansowe na termomodernizację pozyskujemy w formie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą później w części spłacamy, a część jest umarzana. Staramy się ośrodki zdrowia unowocześniać, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, ale także o nową aparaturę, jeśli to jest możliwe najwyższej klasy.

S.P.: Wizytówką każdego szpitala jest izba przyjęć w związku z tym chcemy, żeby pacjenci mieli godne a zarazem komfortowe warunki.

Z.B.: Jest planowana modernizacja Izby Przyjęć, będzie na nowo tworzona z innym układem pomieszczeń. Następnym zamierzeniem będzie mi. inn. modernizacja bloku operacyjnego, modernizacja działu intensywnej opieki medycznej, remont centralnej sterylizacji z zakupem nowego sprzętu do sterylizacji itp. Modernizacje i zakupy nowego sprzętu są niezbędne, bo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej musimy dostosować szpital do ww. Rozporządzenia do 2016 r.

S.P.: Szpital od kiedy istnieje nie przechodził gruntowego remontu w związku z powyższym czas na zmiany, czas na remonty, które mają służyć pacjentom. Każdy chce leżeć w komfortowych warunkach i być dobrze obsłużonym.

[b][i]A.E.: A z zewnątrz budynek szpitala?[/i][/b]

S.P.: Ja namawiam mojego szefa żeby inwestował w to co służy pacjentom.

Z.B.: Jesteśmy też otwarci programy z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nowy program operacyjny dla woj. mazowieckiego zostanie tak rozpisany, że znajdą się działy dla służby zdrowia i będziemy mogli starać się o uzyskanie zewnętrznych środków finansowych.

[b][i]

A.E.: A Współpraca z jednostkami zagranicznymi ?[/i][/b]

Z.B.; Współpracujemy z fundacją z Istad ze Szwecji, dostaliśmy w ostatnich latach w darowiźnie; dwa tiry z meblami i z podstawowym sprzętem medycznym. Wcześniej współpracowaliśmy ze szpitalem Czerwonego Krzyża w Hamburgu.

[b][i]A.E.: Czyli konsultujecie się z innymi szpitalami? [/i][/b]

Z.B.: Współpracujemy z różnymi placówkami medycznymi. Jeśli chodzi o tomograf komputerowy to jest to obecnie najlepszy sprzęt diagnostyczny na północnym Mazowszu dzięki czemu świadczymy usługi medyczne dla okolicznych szpitali. W tym zakresie współpracujemy w pełnym wymiarze ze szpitalem sierpeckim i szpitalem rypińskim, dzięki czemu szpital pozyskuje dodatkowe środki finansowe. Ostatnim sukcesem jest również to, że udało nam się zakontraktować od 15 czerwca br. ambulatoryjną tomografię komputerową. Pacjenci z powiatu żuromińskiego będą mieli dostęp nie tylko z oddziałów szpitalnych do tomografii komputerowej, ale również z poradni specjalistycznych, a SPZZOZ zyskuje dodatkowe środki finansowe z NFZ.

[b][i]A.E.: Czyli finansowo szpital sobie dobrze radzi, sprzęt jest na odpowiednim poziomie, mało tego ten sprzęt jeszcze zarabia na szpital. Tylko Czytelnicy zaczęli się zastanawiać czy szpital jest od zarabiania pieniędzy?

[/i][/b]

Z.B.: Szpital ma misję, której nadrzędnym celem jest zapewnienie świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie, ale nie ma realizowania misji bez środków finansowych. Pracownicy wypracowują środki finansowe, których część trafia do pracownika w postaci pensji. Oczywiście co jakiś czas się pojawiają jakieś premie i nagrody natomiast generalnie trzeba tak gospodarować, żeby środki przeznaczyć na inne cele służące pacjentowi.

[b][i]A.E.: A czy ta misja jest tak samo realizowana jak ten nurt materialno – sprzętowo – biznesowy?[/i][/b]

Z.B.; Nawet najlepsza placówka, nawet najlepszy sprzęt jest niczym bez profesjonalnej kadry medycznej, a taką w Żurominie mamy. Szpital, Poradnie to nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale również pozostali pracownicy. I z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim pracownikom, a nowych zachęcić do wytężonej pracy na rzecz pacjentów. W ostatnim czasie pozyskaliśmy do współpracy kilku specjalistów. Np. nowego chirurga specjalistę, jest złożona aplikacja lekarza specjalisty z zakresu ginekologii i położnictwa – jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy. Od kilku miesięcy przyjeżdża do szpitala specjalista radiologii robiąc USG naczyniowe. Otwieramy nowe poradnie, m.in. w tym momencie jest złożony wniosek do NFZ o zakontraktowanie poradni geriatrycznej z nowym specjalistą geriatrii. Staramy się również o zakontraktowanie poradni endokrynologicznej, jesteśmy już po wstępnych rozmowach z endokrynologiem.

A.E.: Czyli z jakich nowych usług będą mogli korzystać pacjenci ?

S.P.: Na chwilę obecną chcemy się zając świadczenia zdrowotnymi dla pacjentów w podeszłym wieku. Dla takich pacjentów i ich rodzin chcemy otworzyć Poradnię Geriatryczną. Już nie wystarczy lekarz rodzinny i już nie wystarczy lekarz chorób wewnętrznych. Potrzebny specjalista podeszłego wieku, który mając odpowiednią wiedzę, dopasuje tym pacjentom leki, żeby w dobrym zdrowiu dalej funkcjonowali do przysłowiowej setki. Poradni geriatrycznej nie ma nigdzie w okolicy ani w Mławie, ani w Sierpcu.

Poza tym cichlibyśmy w najbliższym czasie otworzyć Poradnię Endokrynologiczną. Na naszym terenie jest dużo pacjentów mających problemy z tarczycą. Niewątpliwie przyczynia się do tego fakt, że na naszym terenie brak jest jodu, stąd pacjenci cierpią na nadczynność lub niedoczynność tarczycy. Najbliższy specjalista w tej dziedzinie przyjmuje prywatnie w Mławie na którego to usługi jest ogromny popyt, stąd również olbrzymie kolejki.

[b][i]

A.E.: Czyli tym samym szpital stanie się atrakcyjny dla mieszkańców innych powiatów?[/i][/b]

S.P.: Nie tylko sam szpital, ale również wchodzące w skład SPZZOZ-u również poradnie specjalistyczne.

[b][i]

A.E.: Czy te poradnie geriatryczna i endokrynologiczna będą mieściły się na terenie szpitala?[/i][/b]

Z.B.: Tak, w segmencie poradni specjalistycznych.

[b][i]A.E.: Z jakimi problemami Panowie borykaliście się przez te półtora roku? Gdy konkurs był ogłoszony to trudno było znaleźć dyrektora.[/i][/b]

S.P.: Nie wiele osób było chętnych na stanowisko dyrektora naczelnego z prostej przyczyny, wiele szpitali w Polsce jest bardzo zadłużonych. Objęcie stanowiska dyrektora wiąże się z jednej strony ogromną odpowiedzialnością, a z drugiej strony z ogromną wiedzą ekonomiczną wymaganą na tym stanowisku. To co się dzisiaj dzieje dobrego w Żurominie jest związane z dobrą współpracą organu założycielskiego, rady społecznej poprzedniej kadencji oraz poprzedniej dyrekcji, w której obecny dyrektor był zastępcą do spraw ekonomicznych. W związku z czym wiedział, które są czułe miejsca placówki, które należy wzmocnić, żeby utrzymać z jednej strony jakość świadczonych usług, a z drugiej strony nie zadłużyć palcówki. Wszyscy się przyzwyczaili, że szpital powiatowy musi być, ale były takie zakusy jeszcze za czasów ministra Religi, że chciano tego typu małe szpitale zlikwidować i zrobić z nich tylko Zakłady Opiekuńczo Lecznicze. Uważano, że skoro duże szpitale nie są w stanie się utrzymać, to po co w terenie takie małe szpitale. Poprzedniej kadrze kierowniczej udało się uzyskać stabilizację finansową, szpital jest niezadłużony. SPZZOZ stanowi miejsce pracy dla wielu osób.

Z.B.: Myślę, że jesteśmy postrzegani jako szpital który dysponuje jedną z najnowocześniejszych baz; jeśli chodzi o wyposażenie. I nie jesteśmy pasywni w tej dziedzinie bo w najbliższych miesiącach planujemy zakup sprzętu nowoczesnych technologii medycznych, które są rzadko spotykane na polskim rynku. Myślę tu o systemie telemetrycznym kardiologicznym, który chcemy zainstalować w szpitalu na oddziale wewnętrznym oraz w podległym nam ośrodkach zdrowia. Wykonane badanie EKG zostaje przesłane modem telefonicznym GSM, internet – do naszej bazy w szpitalu. Wówczas kardiolog, pogotowie będą mieli natychmiast informację (np. na telefon- sms), że ktoś tam potrzebuje szybkiej pomocy. To jest absolutne novum. Niewiele placówek obecnie w Polsce, może się tym pochwalić.

S.P.: Pacjent zgłasza się do ośrodka zdrowia z bólami w klatce piersiowej, pielęgniarka robi mu EKG i w tym samym momencie kardiolog otrzymuje informacje co się z nim dzieje.

[b][i]A.E.; Czy to narzędzie jest potrzebne ?[/i][/b]

S.P.: Ułatwia zadanie, skraca czas na postawienie diagnozy i pozwala na wczesną interwencję. Do tej pory do pacjenta z bólami w klatce piersiowej była wzywana karetka, robione są badania diagnostyczne i ten proces diagnostyczny się wydłuża a tu zostanie to skrócone do minimum. Oddział wewnętrzny w chwili wykrycia u pacjenta zawału jest w stanie tak się nim zająć, że może go przekazać do oddziałów kardiologii inwazyjnej. I nasi doktorzy to już robią od kilku lat. Ratując ludzkie życie z jednej strony, unikamy powikłań pozawałowych później.

[b][i]A.E.: Czy kosztowne jest to urządzenie, które będzie w ośrodkach zdrowia[/i][/b]

Z.B.: System zarządzania danych EKG to koszt ok. 180 tys. zł. Dodatkowo zainstalowanie i zakup w naszych ośrodkach zdrowia aparatów kardiologicznych najnowszej generacji z transmisją danych, to koszt ok. 60 tys. zł.

S.P. : W medycynie jest takie powiedzenie lepiej zapobiegać niż leczyć. Powikłania powodują, że człowiek przestaje być wydolny zawodowo czego da się uniknąć, jeżeli się wcześniej chorobę wykryje.

Z.B.: Oprócz nowej aparatury powstanie u nas zakład opiekuńczo leczniczy dla osób schorowanych somatycznie, fizycznie ale również z zaburzeniami psychicznymi. Część osób dożywa godnego wieku i nie ma problemów z pamięcią, część ma takie zaburzenia pamięci, że nie jest w stanie funkcjonować bez codziennej opieki, a kto ma zapewnić tą opiekę jak z kolei dzieci pracują. Nie będzie trzeba wysyłać chorego rodzica gdzieś w świat bo zakład będzie tu na miejscu

[b][i]A.E.: Nowy ZOL – co to będzie, jakie będą warunki, na ile osób?[/i][/b]

Z.B.: To będzie modernizacja i rozbudowa starej kotłowni, starej pralni na zakład opiekuńczo – leczniczy. Będzie 30 łóżek, które już istnieją w głównym budynku szpitala i dodatkowo chcemy uruchomić 30 łóżek psychiatrycznych dla osób z lekkimi zaburzeniami psychiatrycznymi.

S.P.: Jeżeli ktoś ma demencje starczą czyli ma problemy z pamięcią, to jest zaburzenie psychiatryczne

Z.B.: Będą tam dobrze wyposażone sale z własnymi węzłami sanitarnymi. Obiekt najbardziej nowoczesny w tej dziedzinie usług. Standard pokoi i usług świadczonych będzie na najwyższym poziomie. Przewidziana są m. inn. pokoje do terapii zajęciowej, ruchowej, do rehabilitacji, kaplica. Teren będzie ogrodzony, będą altany, ogródki, będzie gdzie się przespacerować.

[b][i]A.E.: Na zachodzie często ludzie szukają takich ośrodków nie chcą zostawać przy rodzinach, bo w nich będzie opieka lepsza, bardziej profesjonalna. Czy tutaj dla tych osób będą jakieś rozrywki?

[/i][/b]

Z.B.: Terapeutki pracujące w ZOL-u zagospodarowują odpowiednio czas naszych podopiecznych. M. inn. będą realizowane różnego rodzaju zajęcia świetlicowe, wspólne zajęcia terapeutyczne, grillowanie, spacery itp.

S.P.: Nie sprowadza się to tylko do zapewnienia jedzenia i opieki, ale zabezpieczenia innych wartości dla tych pacjentów.

[b][i]A.E.: Będą zatrudniane nowe osoby?[/i][/b]

Z.B. Tak będą nowe miejsca pracy, ale będą przede wszystkim nowe możliwości dla pacjentów i ich rodzin.

[b]A.E.: Swojego czasu była mowa o karetce w Bieżuniu [/b]

Z.B. Od 1 lipca karetka podstawowa systemowa będzie stacjonowała w Bieżuniu przy ośrodku zdrowia. Jesteśmy już po testach, jeśli chodzi o łączność. Aktualnie przygotowujemy dla naszych pracowników pomieszczenia w ośrodku zdrowia, przy dużej pomocy Burmistrza Bieżunia.

S.P.: Z różnych powodów zdarzają się wypadki więc chcemy żeby karetka dojechała w teren jak najszybciej.

[b][i]

A.E. Czy ilość karetek w szpitalu jest wystarczająca ?[/i][/b]

Z.B.: To nie jest zależne od szpitala. Regulują to przepisy odgórne, nakreślane przez Wojewodę Mazowieckiego. Jest to przeliczone na liczbę mieszkańców, zdarzeń, wyjazdów itp. Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego przeznaczył dla powiatu żuromińskiego dwie karetki systemowe; jedna specjalistyczna druga podstawowa. Natomiast usługa ratownictwa medycznego jest kontraktowana – finansowana przez NFZ. Poprzez stworzenie bazy dla karetki w Bieżuniu pomoc w tej części powiatu nadejdzie szybciej.

[b][i]A.E. Jeżeli chodzi o śmigłowce to też często korzystamy?[/i][/b]

Z.B.: Mieszkańcy już powoli przyzwyczajają się charakterystycznego dźwięku śmigłowca, a myślę, że będzie to coraz częściej. Najbliższa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego znajduje się w Płocku. Śmigłowiec w najbliższym czasie będzie mógł nie tylko lądować przy szpitalu, ale będzie lądował także w gminach powiatu Żuromin- w miejscu wyznaczonym przez wójtów.

[b][i]A.E.: Od początku widać, że borykacie się Panowie z problemem kadrowym. Ciągle brakuje lekarzy. Jak z tym problemem sobie radzi szpital?[/i][/b]

Z.B.: Radzi sobie w ten sposób, że korzystamy z dotychczasowych specjalistów, nie zamykamy się, ogłaszamy się ciągle w prasie medycznej, że poszukujemy specjalistów. SPZZOZ jest w na tyle dobrej sytuacji że oferuje nawet mieszkania dla lekarzy specjalistów. To jest idealne miasto dla lekarzy, którzy mają małe dzieci. Liczymy że Pan Redaktor przychylnie spojrzy na szpital i pokaże, że serce bije tego szpitala i że on jest ekspansywny, że się rozwijamy.

S.P.: Jest wiele osób, które nas wspomaga. Pracują na rzecz naszych pacjentów lekarze z Płocka, a nawet z Łodzi.

[b][i]A.E.: Jak przebiega współpraca z wolontariatem bo wiem, że dziewczyny często przychodziły ?[/i][/b]

Z.B.:Świetnie, jesteśmy zadowoleni. Pacjenci oczekują ich wizyt, bardzo ciepło są przyjmowani. Mamy nadzieje, że będzie kontynuowana ta współpraca.

[b]A.E.: Nasz żuromiński szpital nie jest wygodny dla obecnego rządu bo głośno się mówi o prywatyzacji

[/b]

ZB. My jesteśmy z innej bajki. Komercjalizacja, a następnie głęboka restrukturyzacja czeka szpitale, które są zadłużone. My od wielu lat mamy dobrą kondycję finansową. To zasługa również Starostwa jak i działającej przy szpitalu Rady Społecznej.

S.P. Szpital rozwija się, a nie cofa. Po co prywatyzować coś co jest dobre.

Z.B.: Ten szpital jest publiczny i tak zostanie.

[b][i]A.E.: Jak wygląda sprawa skargi, która wpłynęła do rady Powiatu dotycząca przekazywania informacji do zakładów pogrzebowych?[/i][/b]

Z.B.: Przekazaliśmy sprawę do prokuratury, czekamy na wyniki postępowania.

S.P. Nam trudno się odnieść do zarzutów i stwierdzić czy tak było. Ktoś musi to rozpatrzeć kto się na tym zna. Dla naszej placówki był to dramatyczny artykuł. Stwierdziliśmy, że najlepszą metodą jest oddanie sprawy niezależnym ekspertom w postaci prokuratury, którzy to wyjaśnią. Szpital nie ma uprawnień, żeby prowadzić postępowanie tak głęboko wyjaśniające. Jeżeli prokuratura uzna, że zaistniało przestępstwo i postawi zarzuty, a ktoś poniesie z tego tytułu karę, to również i szpital jest w stanie z taka osobą się rozliczyć. Uważamy, że te dwa podmioty gospodarcze rywalizujące ze sobą wmanewrowały w swoje rozgrywki szpital.

[b][i]A.E.: Są sytuacje, że rodzina nie jest zadowolona z jakości usług. A to lekarz według nich przyjechał za późno, czy nie chciał zabrać pacjentki. Ludzie przychodzą do redakcji mówią, że źle zostali obsłużeni przez recepcję szpitalną, kiedy 80 – letnia kobieta została nie przyjęta. Kiedy matka z małym dzieckiem miała 18 numer w kolejce, wszyscy ją przepuścili, a lekarz nakrzyczał na nią i przegnał ją. Co ci ludzie maja robić?[/i][/b]

P.S.: Zachęcamy, żeby skargi wpływały do dyrekcji, ponieważ my możemy je zweryfikować i do tego merytorycznie odnieść. Co do tego dziecka, nie wiem. Co do starszej Pani, wiem jak to wyglądało, mamy odmienne informacje. Mamy płatnika w postaci NFZ i on wymaga od nas udokumentowania, komu świadczymy usługi w związku z tym trzeba zebrać dane i ważną sprawą jest, kogo członek rodziny upoważnia do informowania o swoim stanie zdrowia. Wiele dokumentów trzeba wypełnić, jeżeli jest stan zagrożenia życia nikt w te dokumenty się nie bawi i można je uzupełnić później, ale jeżeli to jest usługa ambulatoryjna, gdzie nie ma takiego zagrożenia życia spokojnie tą dokumentacje można wypełnić. Jeżeli człowiek przychodzi do rejestracji i trzyma się za serce i mówi że go serce boli, to nie możemy czekać aż wypełnimy dokumenty, odprowadzamy do izby przyjęć, gdzie robimy stosowne badania. Dobro pacjenta jest dla nas najważniejsze.

[b][i]A.E.: W naszym szpitalu pojawia się problem dużych kolejek tych do rejestracji przed gabinetem lekarza. Czy jest szansa na to żeby to zmienić?

[/i][/b]

S.P.: Jesteśmy już po rozmowach z naszymi pracownikami, chcemy usprawnić pewne rzeczy. Mamy pomysł jak usprawnić ich pracę, żeby dostania się pacjenta do lekarza nie przebiegał tak dramatycznie, żeby nie mówiło się, że komuś nie udzielono pomocy, czy że ta pomoc była opieszała. Misją każdego szpitala jest świadczenie usług medycznych na odpowiednim poziomie.

[b][i]A.E.: Często tymi pacjentami oczekującymi w kolejkach są osoby starsze. Czy jest program pomocy, bo one sobie często nie radzą.[/i][/b]

S.P.: My chcemy się nad tym zastanowić i wprowadzić jakiś system pomocy. Zdajemy sobie sprawę, że wypełnienie dokumentów jest to problem dla starszej osoby. Myślimy o tym żeby pozyskać wolontariuszy albo ewentualnie osoby które chcą być na stażu zawodowym

[b][i]

A.E.: Jaki powinien być szpital? Do jakiego szpitala panowie dążycie?[/i][/b]

P.S.: Ja dążę do szpitala przyjaznego pacjentowi, a zarazem w pełni profesjonalnego.

Z.B.: Nowocześnie wyposażona lecznica przyjazna pacjentowi, dla której liczy się przede wszystkim pacjent i jakość usług na najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.