Author - Kurier Żuromiński

Pół wieku technikum

Pół wieku technikum

50 lat minęło, odkąd zabrzmiał pierwszy dzwonek w żuromińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. 11 czerwca w piątek władze szkoły hucznie uczciły ten...

Rondo bez imienia?

Rondo bez imienia?

We wtorek radni miejscy ponownie dyskutowali nad nazwą dla żuromińskiego ronda. Samuela Posnera, Jolanty Szymanek – Deresz czy Ofiar Katynia? Wydaje...