Informacje

BEZROBOCIE: ANI WZROST, ANI SPADEK

14,3 % wyniosła w styczniu stopa bezrobocia w powiecie żuromińskim. W lutym – 14,7 %. W porównaniu do końcówki roku nie ma ani diametralnego spadku bezrobocia, ani wzrostu. Jest cały czas na wysokim, ale stabilnym poziomie.

Jak wynika ze statystyk PUP za styczeń, bez pracy pozostawało wówczas 2441 mieszkańców, w tym 1313 kobiet i 468 osób z prawem do zasiłku. Wśród bezrobotnych przez długi czas pracy nie miało 1549 osób, a 555 ma ponad 50 lat. Niepracujących mieszkańców do 25 roku życia było 387, a do 30 roku życia – 755. Kwalifikacji zawodowych nie miało 845 zarejestrowanych, a doświadczenia zawodowego 612. Wśród zarejestrowanych w pierwszym miesiącu roku było 45 osób niepełnosprawnych. 1674 osoby bez pracy to mieszkańcy wsi, a tych, którzy stracili pracę (uprzednio pracujący) było w tym miesiącu 1966. W statystykach widniało też 3 cudzoziemców.

Wśród 6 gmin naszego powiatu najwięcej osób bez pracy jest nadal w mieście, w styczniu stanowili 21,8 %. W gminie Żuromin stopa bezrobocia wynosiła w styczniu 14,5%. Samorządem z największym bezrobociem w tym miesiącu była gmina Lubowidz – 15 %, trzecim Kuczbork – 13,7%. W gminie Lutocin stopa bezrobocia wyniosła 9,9%, zaś w Siemiątkowie – 8,5%. Miasto Bieżuń miało wskaźnik 5,8%, gmina – 6,9%, zaś najmłodsze miasto w powiecie – Lubowidz – 3,9%. Ogólnie stopa w tym miesiącu wyniosła 14,3%, gdzie w kraju wynosiła 6,2%, a w województwie mazowieckim 5,2%.

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, do 1 miesiąca było 159 bezrobotnych, od miesiąca do 3 miesięcy – 256, od 3 do 6 – 339, a od pół roku do roku- 387. Powyżej 2 lat bez pracy było 794 zarejestrowanych. Najwięcej osób nie ma pracy w przedziale wiekowym 25 lat – 34 lata – 683 osoby. Nieco mniej, ale wciąż 589 osób jest w wieku 35 lat – 44 lata, a 420 ma 45 lat -54 lata. Najmniej bezrobotnych ma 60 lat i więcej – 112 osób. Najmłodsi, w wieku od 18 do 24 lat to grupa 387 zarejestrowanych.

Różnie bywa z wykształceniem bezrobotnych. Najwięcej ma zasadnicze zawodowe – 658 zarejestrowanych, gimnazjalne i niżej – 564 osoby. Policealne i średnie zawodowe – 578 osób. Wyższym legitymuje się 298 zarejestrowanych bezrobotnych.

Największą grupę w styczniu stanowiły osoby mające staż pracy od roku do 5 lat – 692 osoby. Dalej od 5 do 10 lat – 393 osoby, a do 1 roku – 369. Ponad 30-letni staż pracy miało w styczniu 29 bezrobotnych, a takich beż żadnego stażu było aż 475.

W lutym ze statystyk PUP ubyło ogółem 17 bezrobotnych (2424), w tym 15 kobiet (1298). Przybyło 5 osób z prawem do zasiłku. Spadek o 23 osoby zanotowano wśród bezrobotnych do 25 roku życia (364), o 22 osoby wśród tych do 30 roku życia (733), o 22 osoby bez doświadczenia zawodowego (590).

Wciąż najwięcej bezrobotnych to mieszkańcy wsi, choć ubyło ich 11 (1633). W statystyce przybyły 4 osoby poprzednio pracujące. O 8 osób mniej niż w styczniu było bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (837). O 29 osób ubyło też bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (2081). W Powiatowym Urzędzie Pracy w lutym nie przybyło bezrobotnych cudzoziemców, ale ubyło 3 niepełnosprawnych. O 7 osób zmalała liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Patrząc na dane odnośnie czasu pozostawania bez pracy, do 1 miesiąca było o 19 osób mniej bezrobotnych, niż w styczniu, od miesiąca do 3 miesięcy – o 13 więcej (269), od 3 do 6 – 350 (11 więcej), a od pół roku do roku – mniej o 23 osoby. Rok lub 2 lata bez pracy pozostaje 501 mieszkańców, a powyżej 2 lat – 800.

Wciąż najwięcej osób nie ma pracy w przedziale wiekowym 25 lat – 34 lata – 684 osoby. Nieco mniej, ale wciąż 582 osoby, jest w wieku 35 lat – 44 lata, a 425 ma 45lat -54 lata. Najmniej bezrobotnych ma 60 lat i więcej – 116 osób. Najmłodsi, w wieku od 18 do 24 lat to grupa 364 zarejestrowanych (ubyły 23 osoby).

Nie zmieniają się dane dotyczące wykształcenia osób pozostających bez pracy. W tym miesiącu przybyło bezrobotnych w wykształceniem gimnazjalnym i niższym (o 10 osób, 574 łącznie), najwięcej jest mieszkańców po zawodówkach (656), potem po szkołach policealnych i średnich zawodowych (565). Ubyło 9 osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (do 334), i 3 z wyższym (do 295).

Od 1 roku staż pracy miało w lutym 372 zarejestrowanych bezrobotnych, od roku do 5 lat – 690, a od 5 do 10 lat – 390. W ogóle stażu pracy nie posiadało 454 zarejestrowanych, zaś takich z co najmniej 30-letnim stażem było 29. Od 10 do 20 lat przepracowało 375 bezrobotnych, a między 20-30 lat – 114 osób.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.