Informacje

BEZROBOCIE CAŁY CZAS STABILNE

Choć zdawać by się mogło, że wiosenne zamknięcie gospodarki z powodu pandemii wpłynęło znacząco na wzrost bezrobocia, to jednak w powiecie żuromińskim drastycznego wzrostu nie ma. Sytuacja na szczęście jest stabilna.
W naszym powiecie jest zdecydowanie więcej ofert pracy dla kobiet niż dla mężczyzn

– Jeśli chodzi bezrobocie, w naszym powiecie nie ma jakiegoś dużego przyrostu bezrobotnych w okresie związanym z pandemią koronawirusa. Przyrost był, ale nie tak znaczący, by mógł martwić. Nie wpływa to na rynek, ale jest tzw. odwrócona tendencja. I jest dość zauważalna, bo kiedyś było tak, że w okresie wiosenno–letnim był spadek bezrobocia, a teraz jest odwrotnie, zanotowano przyrost – mówi dyrektor PUP w Żurominie Joanna Hajdas.

Stopa bezrobocia w czerwcu br. w porównaniu do czerwca 2019r. wzrosła o 1,3%. To sporo, ale w sumie wzrosła również sama liczba bezrobotnych. Na koniec czerwca bezrobocie wyniosło w powiecie 15%, a w zeszłym roku w analogicznym miesiącu 13,7%. Wzrost bezrobocia zanotowano w każdej z gmin powiatu, gdzie w zeszłym roku tylko w dwóch gminach.

Na 30 czerwca 2020r. bez pracy pozostawało 2514 osób, w tym 1350 kobiet. Analiza danych urzędu pokazuje, że na dzień 30 czerwca br. nadal utrzymuje się wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych (58,9%). Spadek zanotowano w kategorii „kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (z 17,8% w 2019r. na 15,4%) oraz w kategorii „bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (z 18,7% na 14,8%). Wzrost odnotowano natomiast w stosunku do czerwca 2019r. wśród bezrobotnych do 25 roku życia (z 13,6% do 16,2%).

Struktura bezrobocia w każdej gminie jest inna. Np. w mieście Bieżuń 30,2% bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy stanowią osoby powyżej 50 roku życia, zaś na wsi 50% bezrobotnych to kobiety. Z kolei w gminie Żuromin 53,6% bezrobotnych stanowią kobiety. Najwięcej w mieście zaś jest osób długotrwale bezrobotnych.

– Od paru lat zauważalne jest znaczne bezrobocie wśród kobiet, dla których nie ma ofert pracy. Ofert jest więcej dla mężczyzn, więc ich aktywność jest częstsza, niż kobiet – zauważa Hajdas.

W I półroczu 2020r. w porównaniu z danymi 2019r. spadek zanotowano wśród osób w wieku 25-34 lata (z 30,7% do 29,2%) i w wieku 45-54 (18,1% do 16,9%). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (29,2% ogółu). Natomiast najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 60 i więcej lat (4,4%).

Na koniec czerwca br. najwięcej wśród bezrobotnych wg kryterium stażu pracy było osób mających staż pracy w przedziale 1 rok- 5 lat (29,6%) oraz bez stażu (17,9%). Jednocześnie w tej grupie w porównaniu do analogicznego okresu nastąpił spadek. Wśród osób bezrobotnych najmniej liczną grupę stanowią osoby posiadające długoletni staż pracy (powyżej 30 lat).Osoby, które pracowały krótko i nie mają doświadczenia mają trudności z podjęciem zatrudnienia.

Analizując podział bezrobotnych pod względem wykształcenia zaobserwowano wzrost udziału osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (z 23% do 24,7%), średnim ogólnokształcącym (z 12,7% do 13,6%). Nadal jednak przeważającą grupą w ogólnej liczbie zarejestrowanych na koniec czerwca br. stanowią bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,2%) oraz wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, którzy stanowią 23,3%. Jest to grupa znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Na koniec pierwszego półrocza wzrósł udział procentowy bezrobotnych pozostających bez pracy 12-24 miesięcy (z 16,8% do 18,5%) oraz bezrobotnych zarejestrowanych od 6 do 12 miesięcy (z 18,2% do 20,4%). Długość pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych istotne znaczenie. Zbyt długi okres wpływa negatywnie na sytuację ekonomiczną bezrobotnego, a także degradację kwalifikacji i umiejętności, obniża prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia.

W lipcu liczba bezrobotnych wyniosła 2461, w tym 1330 to kobiety, a 518 osób posiada prawo do zasiłku. W statystyce tej mieści się 1678 osób zamieszkałych na wsi, 2012 poprzednio pracujących, zaś długotrwale bezrobotnych jest 1466 mieszkańców powiatu. Bez pracy pozostaje 551 osób powyżej 50 roku życia, a 796 do 30 roku życia. Tradycyjnie najwięcej bezrobotnych jest w Żurominie (545) i w gminie Żuromin (374), najmniej w Lubowidzu (98) i Bieżuniu (140, w gminie Bieżuń zaś 156).

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.