Informacje

BEZROBOCIE NA KONIEC ROKU

13,3 % wyniosła stopa bezrobocia w powiecie żuromińskim w październiku. Miesiąc później 12,8%. Przez oba te miesiące urząd obsłużył w różny sposób średnio 2000 osób. W grudniu stopa wyniosła 13,4%.

Jak wynika ze statystyk PUP za październik, bez pracy pozostawało wówczas 2108 mieszkańców, w tym 1179 kobiet, 417 osób z prawem do zasiłku. Wśród bezrobotnych przez długi czas pracy nie miało 1327 osób, a 481 osób miało ponad 50 lat. Niepracujących mieszkańców do 25 roku życia było 314, a do 30 roku życia – 620.

Kwalifikacji zawodowych nie miało 743 zarejestrowanych, a doświadczenia zawodowego 522. Wśród zarejestrowanych w tym miesiącu było 50 niepełnosprawnych. 1441 osób bez pracy to mieszkańcy wsi, a tych, którzy byli uprzednio pracujący było w tym miesiącu 1698. W statystykach widniało też 3 cudzoziemców. W sumie z ogólnej liczby bezrobotnych w tym miesiącu ubyło 83 zarejestrowanych. 101 osób zarejestrowanych było w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki, zaś kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, było 336.

Nadal najwięcej bezrobotnych mamy w Żurominie (tylko miasto) , stanowili 21,9 %. W gminie Żuromin stopa bezrobocia wynosiła 14,6%. W gminie Kuczbork bezrobocie wyniosło 13,2%, a w gminie Lubowidz 14,0%. W Lutocinie w tym miesiącu bezrobocie oszacowano na poziomie 9,4%, w Siemiątkowie 8,2%. Bieżuń miał 5,7%, a gmina Bieżuń 8,9%. Z kolei w samym Lubowidzu bezrobocie wyniosło 4,0%.

Analizując dane odnośnie czasu pozostawania bez pracy, do 1 miesiąca było 246 bezrobotnych, od miesiąca do 3 miesięcy – 281, od 3 do 6 miesięcy – 321, a od pół roku do roku- 347. Powyżej 2 lat bez pracy było 314 zarejestrowanych. Od roku do dwóch lat pracy nie miało 775 osób.

Najwięcej nie ma pracy 18-24-latków – 615 osób, dalej 25 – 34 latków– 494 osoby. 35-44-latków bez zatrudnienia było w tym miesiącu 392, a 199 ma 45 lat – 54 lata. Najmniej bezrobotnych ma 55-59 lat, 94 mieszkańców. Powyżej 60 roku życia bezrobotnymi pozostaje 252 mieszkańców.

Bezrobotni mają różne wykształcenie. W tym miesiącu akurat najwięcej ma średnie ogólnokształcące – 559 i wyższe – 501, dopiero na trzecim miejscu jest zawodowe – 500 osób. Wykształcenie gimnazjalne i niżej – ma 301 bezrobotnych. Policealne i średnie zawodowe – 296 osób.

Największą grupę w październiku stanowiły osoby mające staż pracy do roku – 597 osób, od roku do 5 lat – 355 zarejestrowanych, dalej od 5 do 10 lat – 326 osób. Ponad 30-letni staż pracy miało w tym miesiącu 410 bezrobotnych, a takich beż żadnego stażu było 246. Od 10 do 20 lat pracy miało 94 zarejestrowanych, zaś 20-30 letni staż – 25 osób.

W październiku urząd w różny sposób obsłużył w sumie 2066 mieszkańców. To m.in. osoby zarejestrowane, wyrejestrowane, ale również te, które przyszły o coś pytać, po poradę, osoby, z którymi doradcy kontaktowali się telefonicznie w ramach realizacji indywidualnego programu doradztwa.

Miesiąc później, w listopadzie, pracy nie miało 2213 mieszkańców naszego powiatu, w tym 1244 kobiet i 422 osoby z prawem do zasiłku. Wśród bezrobotnych przez długi czas pracy nie miało 1389 osób, a 527 osób ma ponad 50 lat. Niepracujących mieszkańców do 25 roku życia było 342, a do 30 roku życia – 657. Osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy było 1930. Kwalifikacji zawodowych nie miało 792 zarejestrowanych, a doświadczenia zawodowego 554. Wśród zarejestrowanych w tym miesiącu było 53 niepełnosprawnych. 1524 osoby bez zatrudnienia to mieszkańcy wsi, a tych, którzy są uprzednio pracujący było w tym miesiącu 1785. Liczba cudzoziemców się nie zmieniła – 3 osoby.

W tym miesiącu w PUP przybyło do statystyk 103 bezrobotnych. 107 osób zarejestrowanych były to osoby w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki, 345 kobiet, które nie znalazły pracy po urodzeniu dziecka.

Według danych urzędu w listopadzie kontaktowało się z urzędem 1938 osób – o poradę, żeby się zarejestrować, wyrejestrować, szukających informacji.

W tym miesiącu w Żurominie pracy nie miało wciąż – 21,5 % mieszkańców. W gminie Żuromin stopa bezrobocia wynosiła 14,7%. W gminie Kuczbork bezrobocie wyniosło 12,7%, a w gminie Lubowidz 15,4%. W Lutocinie w tym miesiącu bezrobocie wyniosło 9,0%, w Siemiątkowie 8,2%, a w Bieżuniu 5,5%. Gmina Bieżuń miała bezrobocie na poziomie 8,9%. Z kolei w samym Lubowidzu wskaźnik wyniósł 4,1%.

Przez miesiąc pracy nie miało 243 zarejestrowanych, (przybyło 105 osób), od miesiąca do 3 miesięcy – 257 (przybyło 11 osób), od 3 do 6 – 255 (ubyło 26), a od pół roku do roku- 336 (przybyło 15). Powyżej 2 lat bez pracy było 773 zarejestrowanych. Od roku do dwóch lat pracy nie miało 349 osób.

Najwięcej w tym miesiącu osób nie ma pracy w przedziale wiekowym 25 lat – 34 lata – 634 osoby, zaś 509 osób ma od 35 do 44 lat. Z koeli 404 bezrobotnych jest w wieku 45 lat- 54 lata. 224 mieszkańców to osoby w przedziale od 55 lat do 59. Powyżej 60 roku życia zarejestrowanych było 100 osób. Najmłodsi, 18-24-latkowie, to grupa 342 osób.

Patrząc na wykształcenie bezrobotnych mieszkańców naszego powiatu wciąż najwięcej ma zasadnicze zawodowe – 583 zarejestrowanych, gimnazjalne i niżej – 521 osób. Policealne i średnie zawodowe – 539 osób. Wyższym wykształceniem legitymuje się 264 zarejestrowanych bezrobotnych, a średnim ogólnokształcącym – 296 osób.

Największą grupę w listopadzie stanowiły osoby mające staż pracy od roku do 5 lat – 627 zarejestrowanych osób. Dalej od 5 do 10 lat – 363 osoby, a do 1 roku – 319 osób. Ponad 30-letni staż pracy miało w listopadzie 24 bezrobotnych, a takich beż żadnego stażu było aż 428. Od 10 do 20 lat pracy miało 346 zarejestrowanych, zaś 20-30 letni staż – 106 osób.

W grudniu, ostatnim miesiącu roku, PUP obsłużył 1946 mieszkańców. Rejestrowały się, one, wykreślały, szukały informacji, pytały o dotacje. Są w tej liczbie i takie, z którymi doradcy kontaktowali się telefonicznie w ramach realizacji indywidualnego programu doradztwa.

Bez pracy pozostawało wówczas 2162 mieszkańców (ubyło 51), w tym 1190 kobiet, 427 osób z prawem do zasiłku. Wśród bezrobotnych przez długi czas pracy nie miało 1379 osób (ubyło 10), a 534 osoby miały ponad 50 lat. Niepracujących mieszkańców do 25 roku życia było 311, a do 30 roku życia – 603.

Wśród zarejestrowanych 779 nie ma kwalifikacji zawodowych, a doświadczenia zawodowego jest 526. Wśród zarejestrowanych w tym miesiącu było 51 niepełnosprawnych i niezmiennie 3 cudzoziemców. 1480 osób bez pracy to mieszkańcy wsi, a tych, którzy poprzednio pracowali to 1761 osób. W stosunku do listopada w grudniu ubyło z rejestru 51 osób. 98 osób zarejestrowanych było w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki, z kolei kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, było 340. Osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy było 1878.

Nie zmieniają się dane odnośnie miasta, w którym bezrobocie jest największe – to nadal Żuromin, tu pracy nie miało w grudniu 21,6% mieszkańców. W gminie Żuromin stopa bezrobocia wynosiła 14,5%. W gminie Kuczbork bezrobocie wyniosło 12,7%, a w gminie Lubowidz 15,3%. W Lutocinie w tym miesiącu bezrobocie oszacowano na poziomie 9,0%, w Siemiątkowie 8,4%. Bieżuń miał 5,6%, a gmina Bieżuń 8,6%. W Lubowidzu bezrobocie wyniosło 4,4%.

Do 1 miesiąca było 131 osób, od miesiąca do 3 miesięcy – 277, od 3 do 6 miesięcy – 258, a od pół roku do roku- 366. Powyżej 2 lat pracy nie miało na koniec roku 784 zarejestrowanych. Od roku do dwóch lat pracy nie miało 346 osób.

Najwięcej nie ma pracy 25 – 34 latków– 602 osoby. Niepracujących 18-24-latków było 311 osób, dalej. 35-44-latków bez zatrudnienia było w tym miesiącu 515, a 404 ma 45 lat – 54 lata. Najmniej bezrobotnych ma 55-59 lat, 224 mieszkańców. Powyżej 60 roku życia bezrobotnymi pozostaje 106 mieszkańców.

Wykształcenie bezrobotnych też ma wpływ na statystykę. W tym miesiącu akurat najwięcej pracy nie mają osoby po zawodówce – 581 osób i z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 533, dalej policealnym i średnim zawodowym – 512, dopiero potem są wykształcenie średnie – 293 bezrobotnych i wyższe – 243 osoby.

Największą grupę w sierpniu stanowiły osoby mające staż pracy od roku do 5 lat – 612 zarejestrowanych, dalej od 5 do 10 lat – 369 osób. 315 osób ma tylko rok stażu pracy, a ponad 30-letni staż pracy miało w tym miesiącu 23 bezrobotnych, a takich beż żadnego stażu było 246. Od 10 do 20 lat pracy miało 332 zarejestrowanych, zaś 20-30 letni staż – 110 osób.

AO

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.