Informacje

BIEŻUŃ ZMIENIA STAWKI ZA ŚMIECI

Od 1 sierpnia w gminie Bieżuń zmieni się stawka opłaty za odbiór śmieci segregowanych. Wyższa będzie też kara za niewywiązywanie się z obowiązku segregacji.

Dotychczas, zgodnie z uchwałą z 17 grudnia 2019r. mieszkańcy płacili stawkę 15 zł za osobę za śmieci segregowane, a 30 zł za osobę w przypadku stwierdzenia niepoprawnej segregacji. Podczas sesji 23 czerwca br. rada uchwaliła nowe stawki. Teraz mieszkańcy zapłacą 22 zł za osobę przy zbieraniu śmieci w sposób selektywny i karę w wysokość 3-krotności tej stawki, jeśli nie będą się wywiązywali z ustawowego obowiązku.

Jak informuje urząd, mieszkańcy nie muszą zmieniać deklaracji wg nowej stawki, tylko do 15 dnia każdego miesiąca wpłacać na konto urzędu nową kwotę (22zl razy ilość osób zamieszkujących gospodarstwo, ewentualnie uwzględniając 2 zł zniżki za utrzymywania kompostownika). Stosowne powiadomienia o wysokości nowej opłaty mieszkańcy dostaną już wkrótce.

Nowe opłaty naliczane będą mieszkańcom gminy już od 1 sierpnia. Zmiana stawki spowodowana jest wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Urząd przypomina, że wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz popiół na nieruchomościach zamieszkałych. Firmy odbierające odpady komunalne mają obowiązek sprawdzania czy właściciele nieruchomości wypełniają obowiązek segregacji. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie tej informacji wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej 66 zł.

AO

   

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • Małe pytanko… to na jaki okres była podpisana umowa z firmą odbierającą odpady że teraz nam nagle wzrosło….

    • To częściej będą teraz odbierać śmieci – czy może rzadziej. A jeśli ktoś ma umowę podpisaną od 01.01.2020 do 31.12.2020 – to najpierw trzeba ją wypowiedzieć panowie z ZK. A gdzie są informacje na terenie miasta. Nie wszyscy korzystają z internetu. Widać, ze niektórzy chcą tylko zarabiać.

  • „Dopóki jedna firma na naszym terenie będzie trzymała „monopol śmieciowy”’ w ryzach, dopóty będziemy dojeni”
    „AVE ŻZK”