Informacje

BLOK PRZY ZAMOJSKIEGO TEŻ ZABLOKOWANY

Tak jak w przypadku bloków przy Wyzwolenia/Malinowej, tak i w sprawie ustalenia lokalizacji bloku przy Zamojskiego, uchwała Rady Miejskiej została uchylona. Tę podjęto podczas sesji 21 lipca.

6 czerwca 2022 r., inwestor wystąpił z wnioskiem, datowanym na 24 maja 2022 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie stosownej ustawy. Planowana inwestycja polegać miała na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięciu kondygnacjach nadziemnych wraz z lokalami usługowymi w parterze oraz kondygnacji podziemnej z przeznaczeniem na piwnice lokatorskie, pomieszczenia techniczne i porządkowe.

Potem inwestor wniosek swój uzupełniał. Wojewoda zauważa, że ” Tego rodzaju modyfikacje wniosku inwestora oznaczają, że na Burmistrzu Gminy i Miasta Żuromin, ciążył bezwzględny obowiązek ponowienia procedury związanej z podejmowaniem takiej uchwały. (…) ustawodawca przewidział możliwość modyfikacji wniosku, zastrzegając przy tym każdorazowo konieczność powtórzenia przez organ wykonawczy wszystkich czynności proceduralnych, co w przedmiotowej sprawie oznacza, że w istocie termin do wniesienia uwag, opinii oraz uzgodnień biegnie od początku”.

” Tymczasem w przedmiotowej sprawie Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zaniechał obowiązkowi wynikającemu z art. 7 ust. 10 i 11 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Stosownie do ww. przepisów, każda modyfikacja wniosku wymagała nie później niż w terminie 3 dni, zamieszczenia tego wniosku wraz z dołączonymi do niego dokumentami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy, a jeżeli gmina nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, określając formę, miejsce i termin składania uwag do zmodyfikowanego wniosku, liczony od dnia zamieszczenia, przy czym informację o zamieszczeniu modyfikacji wniosku, burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przy zastrzeżeniu, że uwagi do zmodyfikowanego wniosku, wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia zmodyfikowanego wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy” – czytamy w uzasadnieniu uchylonej uchwały.

Wojewoda podkreśla więc, że : „wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie doszło do zawarcia ustaleń z istotnym naruszeniem prawa, przede wszystkim z uwagi na istotne naruszenie trybu podjęcia uchwały”.

Mieszkańcy, którzy liczyli, że szybko się wprowadzą do swoich mieszkań, będę niestety musieli poczekać.

AO

komentarzy

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  • ,10,dla pomysłodawcy tego projektu i jego wykonawcy.
    Ale np. Pracownik gminy nie potrafi nawet wyciąć krzewów które zasłaniają znaki drogowe przed skrzyżowaniem.
    Ranga władzy ma swoje prawa i osiągnięcia w dbaniu o nasze bezpieczeństwo na drogach.