Informacje

CHCĄ UTWORZYĆ SZKOŁĘ 2 STOPNIA

Samorząd powiatu zamierza utworzyć branżową szkołę II stopnia. Placówka miałaby być włączona w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w CKZiU w Żurominie.

O tym, jak miałoby to wyglądać mówiła radnym dyrektor wydziału Zdrowia i Edukacji Joanna Jucewicz-Morawska, podczas wspólnego posiedzenia komisji 27 stycznia.

Z wnioskiem o założenie szkoły zwrócił się do starostwa dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

– Branżowa szkoła II stopnia to nowy typ szkoły, który został usankcjonowany i wprowadzony w systemie edukacji oświatowej od 1 września 2020r. jednak analiza, która była prowadzona w poprzednim roku z dyrektorami ówczesnego ZSP w Żurominie oraz CKZiU w Żurominie wykazała, iż brak było wówczas prognozowanego zapotrzebowania na taką szkołę – wyjaśniała dyrektor. Teraz jednak sytuacja wygląda nieco inaczej. – Mając na uwadze liczebność a także strukturę klas trzecich w obecnym roku szkolnym 2020/2021 oraz rozstrzygnięcia prawne, które pojawiły się w zakresie uregulowań tej szkoły prognozujemy, iż są warunki do utworzenia tej szkoły – poinformowała Jucewicz-Morawska.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w szkole dwuletniej, tzw. branżowej II stopnia w tych zawodach, w których osiągnęli pierwszy poziom kwalifikacji. – Każdy zawód kształcony jest w tzw. kwalifikacjach, zazwyczaj są to dwie bądź trzy kwalifikacje. Na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauczana jest tylko pierwsza kwalifikacja, natomiast II stopnia może być nauczana II kwalifikacja w danym zawodzie bądź też kolejna – tłumaczy dyrektor wydziału. Absolwent szkoły II stopnia uzyskuje dyplom technika w danym zawodzie i kończy szkołę w danej szkole, bądź też po zdaniu egzaminu maturalnego może podjąć studia. Dyrektor CKZiU zapewnia, że dysponuje odpowiednią kadrą do zapewnienia kształcenia w nowo zakładanej szkole oraz posiada odpowiednie warunki do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych.

W istniejącej w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych wg stanu na 19 stycznia br. na poziomie klasy III funkcjonuje jeden 18-osobowy oddział klasy wielozawodowej. W tym oddziale 8 osób kształci się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 6 osób w zawodzie sprzedawca, 2 osoby w zawodzie piekarz i po 1 osobie w zawodzie blacharz samochodowy i fryzjer.

Szkoła branżowa drugiego stopnia umożliwiłaby kontynuację nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych (na podbudowie mechanika pojazdów samochodowych) oraz technik handlowiec (na odbudowie sprzedawcy). Dyrektor CKZiU nie wnioskuje o inne zawody, bo nie dysponuje odpowiednią kadrą pedagogiczną.

Nowo utworzona szkoła będzie finansowana w ramach subwencji oświatowej. Podjęta jednogłośnie uchwała jest intencyjną. Teraz prowadzona będzie dalsza procedura tak, by szkoła mogła powstać z dniem 1 września 2021r. Dyrektor ma teraz zielone światło, by wystąpić do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o opinię o zasadności kształcenia w zawodach zgodnie z potrzebami rynku pracy. Jeśli uzyska akceptację, kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały już o utworzeniu takiej szkoły i włączeniu jej w struktury CKZiU.

AO

   

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.