Informacje

CZEKAJĄ NA ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

W Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych realizowana jest innowacja pedagogiczna. Chwilowo jednak zawieszone są praktyki, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią. Dyrektor liczy na nadrobienie zaległości przez uczestników w czerwcu.

Technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie realizuje innowację pedagogiczną „Diagnostyka oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” w ramach programu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.). Robi to wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

Zawód technik pojazdów samochodowych jako jedyny w branży motoryzacyjnej jest zawodem dwukwalifikacyjnym. Kształcenie obejmuje przygotowanie do pracy w dwóch wariantach kwalifikacji. Odpowiednie doposażenie szkolnych pracowni do nauki zawodu w sprzęt, który wykorzystywany jest na rynku pracy determinuje jakość kształcenia przyszłych specjalistów w danej branży. Zaś możliwość rozwijania umiejętności zawodowych w oparciu o wyposażenie, które wykorzystywane jest na co dzień w przedsiębiorstwach, z pewnością ułatwia absolwentom szkoły późniejszą adaptację z rynkiem pracy. W technikum w Żurominie uczniowie mają dostęp do laboratoriów oraz pracowni, w tym symulacyjnych, gdzie mogą rozwijać swoje zawodowe umiejętności. Kształcenie praktyczne odbywa się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. W celu zwiększenia szansy na zdobycie satysfakcjonującej pracy istotne jest przygotowanie uczniów do przyszłej kariery zawodowej. Budowanie planów zawodowych oraz ich praktyczna realizacja na rynku pracy wymaga posiadania określonych kompetencji. Ukierunkowanie podejmowanych czynności i działań ma wpływ m.in. na odkrywanie własnego potencjału oraz nabywanie wiedzy i umiejętności wymaganych w procesie poszukiwania satysfakcjonującej pracy. Szkoła dba, aby uczniowie umieli poruszać się na rynku pracy i planować swoją karierę, ale przede wszystkim dba o stworzenie partnerstwa pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, a zakładami branży motoryzacyjnej, dzięki któremu młodzi fachowcy będą̨ mogli znaleźć wymarzoną pracę. Kształcenie powinno być dostosowane do rynku pracy. Zawód technik pojazdów samochodowych jest zawodem deficytowym, na który jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jest zawodem bardzo popularnym niosącym ze sobą możliwość satysfakcjonującej pracy przy dobrych warunkach finansowych oraz szerokich perspektywach dalszego rozwoju. Praca w zawodzie jest jednak dość wymagająca, dlatego też warto kształcić swoje umiejętności praktyczne podczas nauki w szkole a co za tym idzie zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, który umożliwia zdobycie uprawnień.

Dyrekcja szkoły wraz z wicestarostą Ireneuszem Rejmusem zdecydowała o wdrożeniu innowacji właśnie w tym zawodzie. Realizacja innowacji, która jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej w zawodzie technik pojazdów samochodowych zapewni podniesienie jakości kształcenia, będzie służyła promocji szkoły na rynku edukacyjnym, a dostęp do nowych technologii dodatkowo wpłynie na zainteresowanie szkołą wśród uczniów szkół podstawowych. Dzięki realizowanej innowacji nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą̨ kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę̨ uwzgledniającą potrzeby szkoły, nauczycieli, uczniów oraz pracodawców, opracowany został program innowacji pt. „Diagnostyka oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych”. W programie tym zawarte są rozszerzone treści kształcenia z zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizacja innowacji pedagogicznej wymaga doposażenia pracowni w profesjonalny sprzęt.

– Na razie mamy to jednak jakby zatrzymane, nie możemy odbyć żadnych szkoleń. Sprzęt nam przyjechał w grudniu, czekamy teraz na możliwość przeprowadzenia szkoleń – mówi dyrektor ZST-Z w Żurominie Wojciech Smoliński. Jak informuje, zaplanowano szkolenia praktyczne w małych grupach, bo 16-osobowych. Dyrektor planuje przeprowadzić je w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie sale są większe i można swobodnie zachować dystans. Smoliński ma nadzieję, że może uda się zacząć realizację praktyk, kiedy szkoły wrócą do pracy w systemie hybrydowym. Kiedy to jednak się stanie, nie wiadomo.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.