Informacje

CZY ZALEWANIE ULIC SIĘ SKOŃCZY?

Gminny wniosek dotyczący rozwoju systemu retencji w mieście został wysoko oceniony i znalazł się na liście do dofinansowania. Kwota dotacji to milion zł. Inwestycja ma kosztować ponad 3 miliony złotych. Czy uda się ją wykonać?
Podczas ulew ulice są wręcz zlane wodą. Rozszczelnienie tego terenu ma spowodować odprowadzenie wód opadowych.
fot. AO

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Żurominie szeroko omawiano problem zalewania ulic w mieście po ulewnych deszczach. Kanalizacja deszczowa nie nadąża z odbieraniem takich ilości wody. Jak podkreśliła wówczas burmistrz miasta Aneta Goliat, spora grupa budynków mieszkalnych jest podłączona do kanalizacji deszczowej. – Ulewy pokazują, że jest to potężny problem. W najbliższych dniach Żuromińskie Zakłady będą przeprowadzały taką akcję, gdzie będzie wpuszczony gaz i będzie pokazywał, kto jest wpięty do kanalizacji deszczowej. Ustawa mówi wyraźnie – wody opadowe każdy zbiera na własnej posesji. Będzie pewnie wielu niezadowolonych – skomentowała wtedy burmistrz (do końca września nie odbyła się żadna kontrola). Problem ten dotyczy również ul. Lidzbarskiej. Podczas deszczu skrzyżowanie ul. Pl. Wolności z Lidzbarską i pl. J. Piłsudskiego tonie w wodzie. Być może za jakiś czas problem ten zniknie, bo po kilku miesiącach okazało się, że wniosek samorządu Żuromina dotyczący przebudowy systemu kanalizacji i budowy systemu retencji znalazł się na liście rankingowej wśród  8 innych samorządów, które złożyły dokumenty w ramach naboru „Miasto z Klimatem” w programie priorytetowym „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2 Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”.

Żuromin złożył wniosek o dofinansowanie pn. Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin, który uzyskał 2 wynik jeżeli chodzi o ocenę wniosków. Jak informuje urząd, celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury. Realizacja inwestycji doprowadzi do złagodzenia skutków zmian klimatu w zakresie podwyższonych temperatur, nasilonych opadów i okresów suszy. Złagodzenie zjawiska podtopień na terenie miasta Żuromin ma nastapić poprzez rozszczelnienie powierzchni utwardzonych i ograniczenie spływu wód opadowych. Jak wiemy, po silnych ulewach wiele razy przez centrum miasta (skrzyżowanie pl. Piłsudskiego z ul. Lidzbarską przy parku i magistracie) nie da się przejechać. Ulice są zalane.

W ramach realizacji projektu magistrat planuje przebudowę kanalizacji deszczowej i stworzenie otwartego zbiornika retencyjnego na terenie parku przy Placu Piłsudskiego. Teren ten charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią uszczelnioną w związku z czym aby dodatkowo ograniczyć spływ wód opadowych urzędnicy chcą zlikwidować uszczelnienie, utworzyć niecki retencyjne oraz zastosować skrzynki rozsączające. Dodatkowo aby odciążyć system odprowadzania wody z terenu Placu Piłsudskiego a jednocześnie redukując ryzyko powstania powodzi na tym terenie magistrat chce zatrzymać jak największą ilość wody przy ul. Ojców Reformatów i ograniczyć przekazanie jej do kanalizacji deszczowej. – Retencja krajobrazowa zostanie zwiększona na tym terenie poprzez zastosowanie skrzynek rozsączających oraz nowe nasadzenia drzew jednego gatunku rozmieszczonych wzdłuż ulicy. Realizacja wniosku będzie obejmowała także przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa. Zebrana z tego terenu woda opadowa zostanie zebrana do podziemnego zbiornika retencyjnego i ponownie wykorzystana do nawadniania pobliskiego stadionu miejskiego – czytamy w in formacji urzędu.

Kolejna część wniosku dotyczy zagospodarowania rowu znajdującego się w pobliżu Stadionu Miejskiego. W tej części planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej tak, by umożliwić odprowadzenie do rowu wód opadowych.

Realizacja gminnego projektu dotyczy także terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Tu planowana jest budowa skwerku z miejscami do wypoczynku bądź nauki „tzw. czytelnia na świeżym powietrzu”. Skwer ma być usytuowany pomiędzy ścianami budynku szkoły, do którego prowadzi ścieżka od strony parkingu.

W ramach realizacji projektu zostanie również zagospodarowany teren przy miejskiej obwodnicy, ul. Jana Pawła II. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie rewaloryzacja istniejącego terenu, co będzie przede wszystkim dotyczyło trzebieży drzew i krzewów. W to miejsce pojawią się nasadzenia naturalistyczne w postaci dzikiej łąki oraz luźne kompozycje roślinne na otwartym terenie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Jana Pawła II ma sprawiać wrażenie parku z możliwością przechadzania się po nim ścieżką żwirowo-betonową.

Koszt całkowity projektu to 3 369 155 zł. Dofinansowanie wynosi milion zł.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.