Informacje Promocja

DARMOWE PORADY PRAWNE I PORADY OBYWATELSKIE

W Powiecie Żuromińskim w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują dwa punkty, w których porad udzielają adwokaci oraz radcowie prawni. Punkty dostępne są od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
zuromin-powiat.pl

Punkt nr 1 mieści się w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 (siedziba Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego). W punkcie przyjmują radcowie wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie oraz adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku.

Punkt nr 2 mieści się w lokalach gminnych naszego powiatu , jeden dzień w nw. urzędach gmin:

poniedziałek – w Kuczborku Osadzie, wtorek – w Lubowidzu, środa – w Bieżuniu, czwartek – w Lutocinie, piątek – w Siemiątkowie.

W punkcie nr 2 przyjmują radcowie prawni w imieniu organizacji pozarządowej Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach.

Z porad prawnych mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną, kobiety w ciąży oraz członkowie zarządu kół gospodyń wiejskim. Przed uzyskaniem porady, zainteresowana osoba składa odpowiednio oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów opłatnej porady prawnej lub przedkłada dokument potwierdzający ciąże, lub przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach udzielanych porad prawnik:

-poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

-wskaże sposób rozwiązania problemu prawnego;

-przygotuje projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

-sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

W punkcie nr 2 świadczona jest także pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmujerozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

Nowością wprowadzoną od 01.01.2020 r. jest nieodpłatna mediacja, która świadczona jest zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dodatkowo w ramach zmiany wprowadzonych w „Tarczy antykryzysowej 3.0” z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których nie stać na odpłatną pomoc prawną i które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Ze względów bezpieczeństwa porady udzielane są w formie umówionych wizyt. Na wizytę należy umówić się telefoniczniepod nr (23)657 47 00 wew. 39(w godz. 7:30-15:30), przy pomocy e-mail: npp@zuromin-powiat.pl lub samodzielnie przy pomocy ogólnopolskich witryn: https://np.ms.gov.pl/#/app, https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/%C5%BCuromi%C5%84ski.

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,15929,informacje-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html,

dostępna jest tam też LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA na terenie Powiatu Żuromińskiego.

 

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.