Informacje

DODATKOWE UMIEJETNOŚCI-LEPSZA PRACA

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie zrealizowano innowację pedagogiczną. Ma ona podnieść jakość kształcenia zawodowego.
Fot. starostwo

Innowacja obejmowała wsparciem 7 nauczycieli zawodu technik administracji oraz 10 dorosłych słuchaczy kształcących się w tym zawodzie. Słuchacze byli uczestnikami szkolenia zewnętrznego „Wykorzystanie aplikacji MS EXCEL do tworzenia analiz i prezentacji danych”, natomiast nauczyciele odbyli szkolenie zewnętrzne z obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT. Następnie w oparciu o przygotowane przykładowe scenariusze zajęć nauczyciele przeprowadzili ze słuchaczami lekcje dotyczące obsługi programu kadrowo-płacowego.

Innowację wprowadzono, by w większym stopniu odpowiadać na potrzeby edukacyjne młodzieży, dostosować ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy, a także przygotować uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. Przeprowadzono ją przy współpracy z firmą ARMSA, a sam projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Jego beneficjentem był Samorząd Województwa Mazowieckiego a partnerem Powiat Żuromiński. Innowacja pedagogiczna umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań w procesie dydaktycznym, które mają na celu lepsze dostosowanie programu nauczania do ciągle zmieniającej się rzeczywistości i sprostanie potrzebom edukacyjnym młodzieży.

Wdrożona innowacja jest dla słuchaczy szansą na zdobycie niezbędnego doświadczenia  zawodowego oraz zwiększa mobilność młodych osób na rynku pracy. Słuchacze nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznają nowoczesne materiały  oraz technologie, dzięki czemu jako absolwenci CKZiU będą mieli większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, która zapewni im realizację aspiracji zawodowych i godziwe warunki życia. Absolwenci kierunku administracja staną się równoprawnymi kandydatami dla pracodawców o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy. Dzięki takim działaniom innowacyjnym CKZiU w Żurominie to niewątpliwie przykład nowoczesnej placówki zawodowej kształcącej specjalistów.

Celem wdrożonej w placówce innowacji było podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym, poszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów, o dodatkowe i cenione na rynku pracy umiejętności, które zwiększą szansę na szybkie zatrudnienie w zawodzie. Chodziło również o rozszerzenie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik administracji o dodatkowe treści uwzględniające zapotrzebowanie rozwijającego się rynku pracy dotyczące umiejętności obsługi oprogramowania biurowego i specjalistycznego, dodatkowo wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania, a także doposażenie pracowni technik biurowych w nowoczesny sprzęt wysokiej jakości i pomoce dydaktyczne, o szerokim zakresie wykorzystania, z jakim absolwent szkoły spotkać się może u pracodawcy.

Ponadto w ramach wymienionego projektu Centrum otrzymało nowoczesny sprzęt: komputery stacjonarne, monitory, urządzenie drukujące wraz ze skanerem, oprogramowanie biurowe, niszczarki biurowe, sprzęt nagłaśniający oraz laptopy.
Łączna kwota wsparcia w ramach innowacji pedagogicznej wyniosła ok. 65 000 zł.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.