Informacje

GMINA OPRACOWAŁA KOLEJNY PROGRAM WALKI Z AZBESTEM

Samorząd Bieżunia opracował program usuwania azbestu na lata 2020-2032. Dokument, zgodnie z którym systematycznie realizowane jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Regulacje zakazujące stosowania azbestu wprowadzono w 1997r. Wynikiem tego było opracowanie w 2002 roku ogólnopolskiego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zakładał on całkowite oczyszczenie kraju z azbestu do roku 2032. W roku 2009 dokument ten został uaktualniony do postaci „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (zwanego dalej POKzA). POKzA jest podstawowym dokumentem określającym zadania nałożone przez Unię Europejską, mające na celu oczyszczenie terytorium Polski z azbestu w perspektywie wieloletniej. Wyznaczono w nim cele, ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne, które mają prowadzić do usunięcia wyrobów azbestowych oraz usprawnić monitoring realizowanych zadań. Stosownymi przepisami jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do opracowania własnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest, które są dokumentami wspomagającymi i zawierającymi zaplanowane działania w skali danej gminy w zakresie usuwania azbestu.

W Bieżuniu poprzedni program obejmował lata od 2012 do 2032, ale teraz dokonano jego aktualizacji. Do opracowania nowego programu posłużyły wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, która została przeprowadzona w okresie od 27 lipca do 12 sierpnia br.

Spisano, gdzie azbest znajduje się na nieruchomościach prywatnych (należących do osób fizycznych), a gdzie na nieruchomościach należących do firm i przedsiębiorstw.

Zebrane dane pokazują, że w gminie Bieżuń zinwentaryzowanych, przeznaczonych do unieszkodliwienia pozostaje łącznie 6 838 515kg wyrobów azbestowych, z czego 5 275 680 kg, a więc zdecydowana większość, należy do osób fizycznych, natomiast 1 562 835 kg – do osób prawnych.

I tak w Bieżuniu łącznie należy usunąć 953 445 kg azbestu, w Adamowie – 185 175kg, w Bielawach Gołuskich – 145 830 kg. Najmniej azbestu zinwentaryzowano w Pełkach, bo 56 205 kg, dalej w Pozdze – 77 925 kg, Trzaskach 97 775 kg. W Sławęcinie naliczono 449 355 kg azbestu, a w Sadłowie 528 240 kg.

Opracowany program usuwania azbestu pozwala stwierdzić, że większość wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie Gminy jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga natychmiastowego usunięcia. Oznacza to, że 91,54% spośród wszystkich wyrobów zostało ocenionych jako spełniające kryteria zaliczające je do stopnia pilności 3, w związku z czym ponowna kontrola musi być przeprowadzona za 5 lat. 1,01% wyrobów ma stopień 2 pilności usunięcia, zatem ponowna kontrola ich stanu musi odbyć się w przeciągu roku. Natomiast 7,45% spośród zinwentaryzowanych wyrobów wymaga niezwłocznej wymiany i utylizacji.

Na terenie gminy Bieżuń największa ilość azbestu znajduje się na dachach budynków gospodarczych (76,74%) i budynków mieszkalnych (13,78%). Azbest zmagazynowany stanowi 7,41% ogólnej ilości wyrobów na terenie Gminy. Wyroby azbestowe pokrywające budynki przemysłowe stanowią 0,08% wszystkich wyrobów, budynki mieszkalno-gospodarcze 1,47%, natomiast znajdujące się na budynkach użyteczności publicznej 0,52%. Nie zinwentaryzowano innych budynków, które zawierałyby wyroby azbestowe.

AO

Dodaj komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.