Informacje

JOANNA WLIZŁO WŚRÓD LAUREATÓW

W czerwcu br. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze ogłosiła konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. Wśród nagrodzonych jest mieszkanka naszego powiatu Joanna Wlizło.
Fot. LGD

Konkurs skierowany był do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego. Zgłoszenia można było składać w 4 kategoriach: I. Działania włączające osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy, II. Działania włączające młodzież do 26 roku życia, III. Działania włączające seniorów powyżej 60 roku życia, IV. Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć, niepełnosprawność.

Komisja przyznała po 3 nagrody główne w każdej z 4 kategorii: I miejsce: 5000 zł, II miejsce: 4000 zł, III miejsce: 3000 zł oraz wyróżnienia specjalne rzeczowe Starosty Powiatu Płońskiego i Wójta Gminy Załuski o wartości po 1000 zł.

Nagrody otrzymali:

I Kategoria: Działania włączające osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy

I miejsce: LGD „Korona Sądecka” (woj. małopolskie) za inicjatywę pt. Akademia Ekonomii Społecznej Korony Sądeckiej; II miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Wiedza i Innowacje;

III miejsce: LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (woj. małopolskie) za inicjatywę pt. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej (MULTICEL).

II Kategoria: Działania włączające młodzież do 26 roku życia I miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy razem” (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Międzynarodowy projekt współpracy „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”; II miejsce: Michał Adamczyk (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze -woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Przyroda edukuje – niesamowity mikro i makro świat w zasięgu ręki!; III miejsce: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. KORZENIE – rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.

III Kategoria: Działania włączające seniorów powyżej 60 roku życia

I miejsce: Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Rozwój aktywności społecznej poprzez włączenie kulturalne różnych grup wiekowych i społecznych,; II miejsce: Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. „Ocalić od zapomnienia” czyli przywracamy czasy świetności budynku wiejskiego w Soboklęszczu poprzez zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej; III miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Muzyka łączy pokolenia i łagodzi obyczaje.

IV Kategoria: Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć, niepełnosprawność

I miejsce: Katarzyna Bańkowska (beneficjent LGD-Przyjazne Mazowsze-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Objazdowy Warsztat Kreatywny; II miejsce: Joanna Wlizło (beneficjent Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania-woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Tulette Osada Rękodzieła Artystycznego; III miejsce: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” (woj. mazowieckie) za inicjatywę pt. Szarlotkowa tradycja na Ziemi Chełmońskiego.

Celem konkursu było zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączających społeczność, w tym grupy defaworyzowane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Organizatorom zależało szczególnie na włączeniu do procesu wdrażania LSR tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność.

W konkursie nawiązano do postaci Stefana Czarnowskiego (1879 – 1937), wybitnego polskiego socjologa, pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim. Jego dzieło jest zasobem, dobrą inspiracją i drogowskazem. – Poprzez konkurs chcieliśmy zidentyfikować i pokazać innowacyjne metody i narzędzia na rzecz włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wybrane projekty zawierające inspirujące i ciekawe opisy rozwiązań włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, angażujących je do różnych inicjatyw oddolnych, będą zamieszczone również we wspólnej publikacji w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz rozpowszechniane w wybranych województwach, kraju i UE – podkreślają organizatorzy.

Nagrody zostały wręczone 14 sierpnia podczas VIII Jarmarku Raciąskiego w Raciążu.

Oprac. AO

komentarz

Kliknij by dodać komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.